Afstuderen

De afstudeeropdracht, scriptie, vormt het sluitstuk van de Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. Sommigen studenten zullen misschien afgeschrikt worden door het idee dat je een onderzoek moet doen tijdens de afstudeerfase. Het doen van onderzoek wordt door veel studenten geassocieerd met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het doen van praktijkgerichtonderzoek is echter een andere tak van sport. Je opdrachtgever verlangt vaak beroepsproduct, dat jij met onderzoek gaat onderbouwen. Dit is niet nieuw. In het tweede jaar van de opleiding heb je bijvoorbeeld een training ontworpen (en onderbouwd), een adviesrapport geschreven en een assessmentprocedure ontwikkeld. Meer informatie over afstuderen en vacatures vind je hier. Hieronder vind je een aantal artikelen die geschreven zijn naar aanleiding of in het verlengde van de scriptie en een aantal voorbeelden van opdrachten waaraan studenten hebben gewerkt.

 

De Toegepast Psycholoog als POH-GGZ

Esther Smits studeerde in 2015 af op een scriptie waarvoor zij huisartsen en praktijkondersteuners heeft geïnterviewd over de factoren die een rol spelen in de verwijzing naar Lievegoed (een antroposofische GGZ-instelling). In het verlengde van haar scriptie schreef Esther dit artikel om een lans te breken voor de Toegepast Psycholoog als POH-GGZ.  

 

Fitgaaf!

Carlijn Zwiers studeerde in 2015 af op een onderzoek in opdracht van Fitgaaf! Fitgaaf houdt zich bezig met het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen. Fitgaaf! heeft vaker samengewerkt met zowel de RUG als de Hanzehogeschool en ... de interventie is nu inmiddels door het Nederlands Jeugdinstituut erkend als effectief! De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Carlijn naar de invloed van ouderbetrokkenheid bij het gebruik van de interventie vind je op de website van Fitgaaf!

 

Prijs voor Toegepast Psychologie studenten op het Prenos rehabilitatiecongres (2015)!

Dorien Annen en Rens Kooijman hebben onderzoek gedaan naar pro-actieve coping en zelfcompassie bij personen met een verslaving. Als afsluiting van hun afstudeertraject hebben zij de onderzoeksresultaten mogen presenteren op het Prenos rehabilitatiecongres. Met hun poster wonnen zij de derde prijs! De hele scriptie vind je hier

 

Wat doet Toegepaste Psychologie bij de brandweer?

"Een onderzoek naar de aard en omvang van agressie, geweld en veerkracht bij brandweermedewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland", dat was het onderwerp van de scriptie van Monique Locht, die in 2015 haar bachelor diploma heeft behaald. Het is Monique bij de keuze van haar opdracht goed gelukt haar beide interesses; de Arbeids- en organisatiepsychologie (organisatie-, implementatieadvies) en de positieve psychologie te integreren. Wil je weten hoe het is gesteld met de brandweer van de regio IJsselland? Lees verder ...