Routes

Het logo van beroepenoriëntatie Toegepaste Psychologie symboliseert het feit dat alle studenten een eigen "draai" en "kleur" geven aan hun studieloopbaan door de keuzes die zij maken met betrekking tot stage, keuzesemester en afstuderen (vrije ruimte). Deze keuzes leiden soms logischerwijs tot een bepaalde rol of functie, maar lang niet altijd. In onderstaande tabel kun je op verschillende manieren routes ontdekken die de alumni hebben bewandeld. Je kunt daarbij beginnen bij keuzesemester I (voorheen specialisatie/TP-specifieke minor), een stage die jouw interesse heeft of juist bij een minor die jij graag zou willen doen. Deze functionaliteit is bedoeld om je een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden van alumni Toegepaste Psychologie. Het zijn dus geen "ideale" of voorgeschreven routes.


Alumnus: Aafke Planting

Startjaar: 2007

Eindjaar: 2012


Keuzesemester I

Aafke heeft de specialisatie jeugd gekozen: ‘’ toen der tijd (2007) kon je kiezen uit 3 specialisaties: jeugd, gezondheid, arbeid en organisatie. Diagnostiek sprak mij tijdens de studie erg aan, arbeid en organisatie leek een logische keuze maar dat vond ik niet bij mij passen. Zodoende kwam ik uit op de keuze van specialisatie in Jeugd.’’.

Het meest interessante was volgens Aafke de theorie zoals de ontwikkelingspsychologie maar ook het psychodiagnostisch onderzoek, het verwerken van gegevens en hier conclusies aan verbinden.

Aafke heeft de specialisatie als een logische keuze ervaren: ‘’aangezien ik een grote affiniteit met jongvolwassen had en daarin al de nodige ervaring. De route die ik heb gevolgd heeft me gebracht bij een hele leuke stageplek waar ik nog met veel goede herinneringen op terug kijk.’’.

Keuzesemester II

Aafke heeft een minor gevolgd op het gebied van sport. Ze geeft aan dat ze niet meer zo goed weet wat de reden was om hiervoor te kiezen: ‘’ waarschijnlijk was het de leukste en vernieuwende optie, naast dat sporten altijd iets is geweest wat ik graag deed. Ik weet nog dat ik  een kleine stage heb gelopen bij een bewegingscentrum. Het werken in zo’n setting met verschillende disciplines heeft mij sindsdien erg aangesproken. Korte lijnen, kunnen doorverwijzen en leren van anderen sprak mij hierin het meeste aan. ‘’.

 

Stage

Bij Jimmy’s een jongeren informatie winkel heeft Aafke haar stageperiode mogen lopen. Haar taken waren zeer divers: ‘’ het ontwikkelen van een peersupport training en deze geven, het op de kaart brengen van het initiatief (stond nog in de kinderschoenen), te woord staan van jongeren en instanties die om hulp en advies vroegen, begeleiden van eerste jaar stagiaire MBO, meewerken aan hele leuke diverse en creatieve projecten. ‘’.

Aafke geeft aan dat het een fantastische periode was: ‘’ het was een plek waar ik echt kon groeien in een hele fijne en veilige setting. Het samenwerken met andere jongeren met een andere achtergrond dan TP was ook erg leerzaam, bijvoorbeeld samen werken met grafisch vormgevers.’’.

Afstudeeropdracht

‘’ Mijn afstuderen heb ik gedaan bij Fier Fryslân, daar deed ik onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij slachtoffers van loverboys. Ik werkte samen met twee psychologen op de afdeling onderzoek, dit vond ik erg interessant en leerzaam, en het was ook gewoon gezellig. Het theoretisch kader lag mij meer dan het interviewen van de meisjes. ‘’.

Vak dat het meeste is bijgebleven

Voor Aafke is dit het vak positieve psychologie: ‘’ dit heeft mijn kijk op mensen erg veranderd, wat ook begon bij mijn stageplek. Waar ik eerst keek via een hulpverleningsvisie: wie komt de winkel binnen en wat mankeert er aan deze persoon? Kon ik uiteindelijk naar diegene kijken: wat voor kwaliteiten brengt de persoon mee, wat kan hij bijdrage aan de winkel? Ook is mijn visie veranderd om niet altijd te praten over problemen, maar juist over wat goed gaat. Want hetgeen wat je aandacht geeft groeit, zo ook het negatieve. Een metafoor die mij altijd is bijgebleven is die van een tuin met onkruid. Zie het onkruid als de problemen. Wat gebeurt er als je dit weghaalt? Ja, een lege tuin. Dus een leeg persoon. Plant dus weer bloemen (kwaliteiten) en laat dit groeien. ‘’.

Huidige functie

Aafke werkt bij Autonoom coaching ze begeleid volwassenen met een normaal tot hoogbegaafd niveau ASS en/of AD(H)D in de thuissituatie: ‘’ ik werk systeem- en oplossingsgericht. Maar ook vooral praktisch. Het is voor mij de perfecte aanvulling op mijn studie met name omdat ik oplossingsgericht werk en we juist proberen te kijken naar wat er wel goed gaat. Ook het praktische; van denken naar doen vind ik bij de opleiding passen, omdat daar ook vaak de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. Gedragsverandering en motivatie is ook vaak wat aanbod komt, hier heb ik kennis van op gedaan in de opleiding. ‘’.

Alumnus: Abram

Studiejaar: 2014-2019
Functie: Eigenaar


Keuzesemester I

Abram heeft in zijn derde jaar voor de route Gezondheidspychologie gekozen. Zijn interesse zat met name bij de positieve psychologie, de coaching en de gespreksvoeringsvakken. Hier had hij een sterke voorkeur voor RET, waarbij hij de gedachte van anderen mocht uitdagen op zijn eigen manier. “Je zit niet vast aan een standaard protocol, maar je kunt er je eigen draai aan geven”.

 

Keuzesemester II

Door deze kritische blik naar anderen en naar zichzelf besloot hij de minor Da Vinci te volgen. Deze minor kent geen programma en biedt daarom de ultieme kans om creativiteit te tonen. Hier kwam hij in aanraking met design thinking, wat een techniek is om creatief bezig te zijn. Na veel reflectiemomenten kwam Gij erachter dat hij graag creatief bezig is en echt iets tastbaars wil maken.

 

Stage

Die creativiteit vloeide door in zijn stage en afstudeerfase. Hij heeft stage gelopen bij het facilitair bedrijf van de Hanzehogeschool, waar hij leerde dat hij kritisch moest zijn op de ideeën die hij had. “Mijn ideeën waren niet altijd even bruikbaar”.

 

Afstudeeronderzoek

Tijdens zijn stage heeft hij onderzoek gedaan naar het opzetten van een online course over duurzaamheid. Hij vond zijn stage betekenisvol en leerde verschillende gedragsveranderingsvraagstukken kennen over duurzaamheid.

 

Functie

Na zijn stage zette hij zijn doordachte idee om een eigen bedrijf te beginnen door in een afstudeeropdracht. Het deed een marktonderzoek naar de behoefte van trainingen of begeleiding over design thinking. Inmiddels hebben zijn ideeën al meer vorm en is hij begonnen met zijn eigen coachingsbedrijf, dat zich richt op de psychologie van welzijn. Vragen als ‘Welke 20 procent van je uitgaven zorgen voor 80 procent van je geluk?’ en ‘Welke 20 procent van mijn tijdsindeling zorgt voor 80 procent van mijn gezondheid?’ staan bij het bedrijf centraal. Hij is er enthousiast mee bezig en geeft aan de vrijheid van een eigen bedrijf heerlijk te vinden, omdat hij zelf zijn eigen normen en waarden mag bepalen en zich daarnaar moet gedragen.

Zijn uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen mee te helpen om authentiek geluk te vinden.

 

Tekst is afkomstig uit 2019 en geanonimiseerd op 20 mei 2020. Abram is een fictieve naam.

 

Alumnus: Anna

Student: 2012 - 2015

Bedrijf: Amsterdam Medisch Centrum
Functie: Stagiaire Kinder- en Jeugdpsychologie 


Keuzesemester I

Ze heeft de specialisatie Jeugd gedaan. Dit was naar haar idee een mooie kennismaking met het vakgebied. “Op dat moment wist ik niet precies hoe die kennis bijdroeg, omdat we bijvoorbeeld wel testen mochten inzien, maar er niet mee konden oefenen. Achteraf was het handig dat ik een aantal testen al wel gezien had”.

 

Keuzesemester II

Daarna heeft Ze de minor Ontwikkelingsstimulering gevolgd aan Hogeschool Windersheim. “Hier heb ik mede voor gekozen omdat je daarmee een groot onderzoek mocht uitvoeren en praktisch aan de slag kon. Daarnaast vond ik dat de minoren die door de Hanzehogeschool zelf werden aangeboden niet pasten bij mijn wensen”, vertelt ze.

 

Stage

“Ik heb stage gelopen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, dat nu Veilig Thuis heet. Mijn taken waren voorlichting en trainingen geven aan professionals over kindermishandeling, zodat zij signalen kunnen herkennen. Ik vond het leuk om te doen, maar miste de klik met de ouders en de kinderen zelf”.

 

Afstudeeropdracht

In haar afstudeerfase heeft Ze onderzoek gedaan voor de Kinderintensive Care van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. “Daar heb ik heel direct met ouders en verpleegkundigen gesproken over hun ervaringen op de IC en hoe dit voor ouders verbeterd kan worden. Dit was een heel nuttig onderzoek waar ik veel contacten op heb gedaan en kennis heb gemaakt met de wetenschap”, zegt ze.

 

Functie

“Na de hbo-opleiding ben ik toegelaten tot de pre-master Child and Adolescent Psychology in Leiden. Daar heb ik de premaster goed doorlopen en inmiddels alle vakken en de masterthese gehaald. Momenteel loop ik fulltime stage bij het AMC als stagiaire kinder- en jeugdpsychologie waar ik echt testafnames mag doen en behandelingen leer.”

 

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Anna is een fictieve naam.

 

Alumnus: Bent

Student: 2007 - 2011

Bedrijf: Politieacademie Drachten
Functie: Docent Sociale Vaardigheden 


De opleiding

Ik ben gestart met de bachelor Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar wat ik daar miste was het praktische gedeelte, de toepassing van de theorie. Ik heb me daarom gericht ingeschreven voor de opleiding Toegepaste Psychologie, om te leren hoe ik het theoretische ook toe kon gaan passen in het werkveld én om ook al echt aan het werk te gaan tijdens mijn opleiding met hetgeen dat ik leerde. Ik vond dit vooral terug in de projecten waar je als student TP mee te maken krijgt. Hier kom je in aanraking met echte opdrachtgevers die een probleem hebben, waarbij jij als student het hele traject doorloopt van intakegesprek tot uiteindelijke oplossing. Je krijgt hierdoor echt het gevoel dat je tijdens je studie al een product aflevert waar wat mee gedaan gaat worden.
De studie heeft mij in staat gesteld mijn vaardigheden op het gebied van gedragsbeïnvloeding te ontwikkelen, waar aandacht werd besteed aan het complete proces dat wordt doorlopen. Ik heb geleerd te onderzoeken welke vraag of behoefte er is bij een opdrachtgever, wat ik als TP'er kan betekenen in die situatie, hoe ik een draaiboek of adviesrapport moet schrijven, maar ook hoe verschillende trainingen gegeven worden en de evaluaties hiervan uitgevoerd moeten worden."

Functie

Het doel van de Politieacademie Drachten is het afleveren van competente agenten en hoofdagenten. "Dat wil zeggen, agenten die sociaal-communicatief vaardig zijn, juridisch onderlegd zijn, de benodigde technieken en handelingen onder de knie hebben en inzetbaar zijn binnen een aantal kerntaken zoals handhaving, opsporing, intake en noodhulp."

 

ROBERTS WERKZAAMHEDEN "Binnen de academie ben ik docent op het gebied van Sociale Vaardigheden. Hier zit een opbouw in intensiteit van de onderwerpen in. Dat begint bijvoorbeeld met baliewerkzaamheden en een klantvriendelijke benadering van burgers, maar ook het opnemen van aangiftes en het leren van basis-gesprekstechnieken. Een stap verder is conflicthantering en conflictbemiddeling, waarin ik agenten leer  om te gaan met conflictsituaties. Weer iets verder gaan bijvoorbeeld slechtnieuwsgesprekken, waar de agenten wordt geleerd op de juiste wijze zich hierop voor te breiden, het slechte nieuws te brengen aan nabestaanden en om te gaan met de emoties die ontstaan bij mensen. Daarnaast doceer ik in de theorie achter geweldsdelicten zoals huiselijk geweld, zeden en kindermishandeling, waarbij er de koppeling wordt gemaakt naar hoe er opgetreden dient te worden in dat soort situaties. Ook  geef ik lessen verhoortechnieken, waarin zowel verdachten- als getuigenverhoor aan bod komt, wat beide natuurlijk een andere benadering vergt.
Ten slotte geef ik les in een aantal theoretische vakken zoals 'psychische- en verslavingsproblematiek', waar de agenten wordt geleerd symptomen en gedragingen die horen bij geestesziektes of verslaving te herkennen en hiermee om te gaan, en het vak 'Ethische Dilemma's' ".

Bent geeft aan dat hij met het oog op zijn huidige baan vooral veel profijt heeft gehad van de gespreksvoeringsvakken die de opleiding Toegepaste Psychologiehaar studenten biedt. Ook zegt Bent veel te hebben gehad aan verschillende vakken rondom de werking van de hersenen. In het politievak is het immers van belang kennis te hebben over hoe mensen dingen waarnemen en hoe het menselijk geheugen werkt om bijvoorbeeld getuigenissen en verklaringen van slachtoffers of verdachten op waarde te kunnen schatten. "Als werknemer met een Toegepaste Psychologie achtergrond heb ik meer kennis op dit soort gebieden dan sommige andere werknemers"
"De afwisseling in groepen spreekt mij erg aan. Over het algemeen heb ik iedere vier maanden een nieuwe groep. Ik werk met groepen leerlingen die heel divers zijn, bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd,  vooropleiding of werkervaring die ze al ophebben gedaan. Daarnaast vind ik het ook mooi dat ik elke keer bij zo'n groep blijf gedurende het hele proces, ik loop met ze mee van de basis van gespreksvoeringstechnieken tot aan zwaardere onderwerpen zoals huiselijk geweld. Hierdoor zie ik de ontwikkeling die de studenten doormaken.  Ik vind het ook leuk dat ik de mogelijkheid heb mijn lessen aan te passen op de vragen en behoeften van iedere nieuwe groep, waardoor geen enkel traject hetzelfde is. Natuurlijk werk je richting een einddoel en bepaalde subdoelen die landelijk zijn vastgesteld, maar ik heb ook geleerd dat je in staat moet zijn het voorop vastgestelde programma los te laten. Ik kijk naar wat het best aansluit op de groep die ik voor me heb en speel daar met de inhoud van de lessen op in, waardoor het ook geen 'productie draaien'  wordt."

"Wat ik daarnaast erg leuk vond was dat ik onlangs ben gevraagd deze locatie te vertegenwoordigen op mijn vakgebied in een landelijke bijeenkomst van vakgenoten. Ik vond het erg mooi dat mij dat toen werd toevertrouwd, zeker met het oog op dat ik in 2011 nog ben afgestudeerd."

 

PROFILEREN ALS TOEGEPAST PSYCHOLOOG
"Mijn stagebegeleider gebruikte eens het woord 'organisatie sensitiviteit', waarmee hij de vaardigheid om aan te kunnen voelen binnen welk soort organisatie je bent terecht gekomen bedoelde. Ik denk dat een student Toegepaste Psychologie snel zicht heeft op de cultuur van een organisatie, welke soort werknemers er werkzaam zijn, wat dat van zijn collega's en hem/haar als TP'er vraagt. Ik merkte bij mijzelf dat ik snel integreerde in deze organisatie en ik denk daarom ook dat TP'ers hierin een voordeel hebben ten opzichte van andere studenten.

Daarnaast denk ik dat de goede ontwikkeling van gesprekstechnieken en -vaardigheden en de brede inzetbaarheid 'unique selling points ' van een Toegepaste Psychologie student zijn. Een tip voor afstuderende Toegepast Psychologen is om deze brede inzetbaarheid om te zetten naar concrete vaardigheden: dingen waar jij echt goed in bent en die jij kunt brengen binnen een organisatie. Hierdoor kun jij jouw meerwaarde als TP'er laten zien voor de organisatie waar jij wil gaan werken."

 

 

Dit artikel is afkomstig uit 2015 en is geanonimiseerd in 2020. Bent is een fictieve naam.

 

Alumnus: Bregje

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: DPA Benkis Training & Coaching 
Functie: Coördinatorinhoud & ontwikkeling


BREGJE’S OPLEIDING Ik heb eerst een MBO opleiding Personeelswerk en Arbeidsvoorziening gedaan en kwam er gedurende een stage bij het UWV achter dat ik vooral geïnteresseerd was in de mensen tegenover mij en wat er in die personen omging. Ik heb mij toen ingeschreven bij Toegepaste Psychologie, voornamelijk om echt iets te leren over gezonde mensen die bepaalde keuzes moeten gaan maken in het leven. In het bijzonder was ik altijd geïnteresseerd in het helpen van mensen die in een uitkeringssituatie zaten. De arbeidsbemiddeling vond ik altijd erg interessant. Dankzij het volgen van open- meeloopdagen wist ik dat ik binnen Toegepaste Psychologie de mogelijkheid had om uiteindelijk de specialisatie Arbeids-en Organisatiepsychologie te gaan kiezen.” “Tijdens mijn studie is mijn manier van denken veranderd en heb ik een ‘gezond kritische’ houding ontwikkeld. Zo word je als TP’er geleerd om kritisch te kijken naar de bronnen die je gebruikt in onderzoek en om niet altijd voor de voor de hand liggende interventies te gaan. Je leert juist te kijken naar methodes die het beste van toepassing zijn op de huidige situatie, los van eigen verwachtingen of gedachten die je misschien in eerste instantie had. Die houding zit wel door de hele studie verweven.”

HONOURSPROGRAMMA 
"Omdat ik erg veel motivatie voor deze studie had, ging het in mijn eerste jaar uiteindelijk vrij goed qua cijfers en werd mij verteld over de mogelijkheid om een extra programma naast het reguliere vakkenpakket te kunnen volgen, waar jezelf invulling aan mocht geven. Mijn eerste gedachte was toen “Ik wil nog meer praktijk dan ik al in de studie heb”, dus was het honoursprogramma voor mij erg interessant. Het honoursprogramma loopt van je tweede tot je vierde jaar en al gauw kwam ik in aanraking met een project van het Lectoraat Arbeidsparticipatie, iets dat goed aansloot op mijn interesse. Ik heb binnen dit extra programma veel kleine praktijkopdrachten gedaan, die ik zag als een soort ‘mini stages’. Het eerste onderzoek wat ik heb gedaan duurde een jaar en bracht mij langs heel veel steden om mensen te interviewen, waar ik vervolgens ook in hotels heb mogen slapen, echt heel gaaf! In mijn honoursprogramma richtte ik mij vooral op onderzoeks- en praktijkopdrachten, maar iedereen kon er zijn eigen invulling aan geven. Wat je leert en ervaart tijdens het honoursprogramma is reuze interessant en belangrijk en geeft je vertrouwen in dat je ook in de praktijk echt wat toe te voegen hebt."

 

BREGJE’S WERK "Het bedrijf waar ik werkzaam ben is één onderdeel van het moederbedrijf ‘de DPA groep’ en verzorgt van oorsprong bancaire trainings- en coachingstrajecten op maat, voornamelijk voor Rabobankmedewerkers. Onze doelstelling is om bij te dragen aan de kennis, kunde en ontwikkeling van onze klanten. "

"In mijn functie hier heb ik de verantwoordelijkheid over de actualiteit, de professionaliteit en de didactische kwaliteiten van onze trainers. We werken ongeveer met 30 tot 35 trainers, die wij inhuren voor trainingen. Mijn rol is om deze personen te evalueren. Dit doe ik door de trainingen bij te wonen en deze na afloop met hen door te spreken en verbeterpunten door te nemen. Ook word ik betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s, wat ik in samenwerking doe met medewerkers die sterk zijn op de inhoud van de trainingen. Ik help dan door te kijken hoe we de kennis zo effectief mogelijk over kunnen brengen op de klanten. We bieden uiteenlopende trainingen aan voor allerlei verschillende soorten medewerkers, zoals servicemedewerkers, financiële beoordelaars en bedrijfsmanagers. Ook ben ik nu met mijn collega’s bezig om vaardigheidstrainingen op de markt te brengen voor de Rabobank, waarbij je kunt denken aan communicatie- en sollicitatietrainingen of een trainings- en adviesvaardigheden.”

“Vakken van de opleiding Toegepaste Psychologie zoals ‘Ontwikkelingspsychologie’, ‘Trainingsontwerp’, ‘Groepsdynamica’ en ‘Methodische Beïnvloeding van Gedrag’ zijn erg waardevol gebleken bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Ook hebben de gespreksvoeringsvakken ervoor gezorgd dat ik vaardig ben in het geven van constructieve feedback bij de evaluaties van de trainers."


WAT MAAKT BREGJE’S WERK AANTREKKELIJK? "Ik vond het erg leuk om te merken dat trainers mijn tips en adviezen ook echt toepassen in de praktijk. Het leuke aan mijn werk is verder dat ik een soort ‘spinnetje in een web’ ben. Ik heb veel contact met verschillende medewerkers en klanten en probeer de lijntjes tussen die personen zo goed mogelijk te verbinden om onze producten zo goed mogelijk te laten worden. Het hele proces is gewoon heel erg leuk. Zo hoor ik bijvoorbeeld in een bijeenkomst een heel nieuw programma idee, ga ik op zoek naar een inhoudsdeskundige waarmee ik dat kan ontwikkelen, vervolgens heb ik het product klaar, ga ik ermee naar de trainer en hoor ik van hem of hij ermee kan werken of wat er nog veranderd kan worden. Uiteindelijk krijg ik dan van de opdrachtgever of tijdens de evaluatie van klanten terug wat ze er van vonden. Hierdoor is het werk heel afwisselend en weet ik van geen dag vooraf hoe deze eruit gaat zien. Daarnaast heb ik leuke collega’s en zie ik veel kansen en uitdagingen in mijn beroep. Tenslotte is het ook een groot voordeel dat ik een groot netwerk aan het opbouwen ben in mijn werkzaamheden."

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG “Ik denk dat TP’ers zich onderscheiden met een unieke visie op de ontwikkeling van mensen en hun ideeën over hoe je personen wat kunt leren. Een TP’er is erg breed georiënteerd, weet goed probleemstukken aan te pakken en wordt geleerd om goed te plannen en te organiseren. Als ik naar mij zelf kijk heb ik geleerd om veel nieuwe kennis me gauw eigen te maken, ben ik organisatorisch sterk geworden en heb ik mijn gespreksvaardigheden goed ontwikkeld. Tenslotte heb ik veel baat bij de professionele houding die mij is aangeleerd tijdens de opleiding. Ik heb gemerkt dat de instelling die ons is aangeleerd erg handig is in ons werkveld".

 

Dit artikel is afkomstig uit 2015 en geanonimiseerd op 10 mei 2020. Bregje is een fictieve naam.

 

 

Alumnus: Cherida

Student: 2008 - 2012

Bedrijf: Team050 / UMC Groningen Thuis

Functie: Ambulant werker


Keuze voor tp Christine

 "Mijn beide ouders werkten in de jeugdzorg, waardoor ik zelf geïnteresseerd raakte in dit vakgebied. Op basis van deze interesse heb ik me ingeschreven bij Toegepaste Psychologie, al heb ik uiteindelijk tijdens mijn studie zelf voor een andere richting gekozen, nadat ik de specialisatie Jeugd nog wel gevolgd heb. In mijn eerste twee jaar spraken vooral de projecten en praktische opdrachten mij aan. Ik merkte dat wat dat betreft de opleiding goed bij mij paste, omdat ik zelf praktisch ingesteld ben. De opleiding stelde je in staat wat je leerde te kunnen toepassen in de praktijk. De mogelijkheid om echt aan de slag te gaan voor bedrijven sprak mij erg aan."

"Ik heb mij dankzij deze opleiding goed kunnen ontwikkelen op het gebied van professionalisering. In het contact met bedrijven en externe opdrachtgevers hebben mijn medestudenten en ik meerdere keren te horen gekregen dat wij zo professioneel overkwamen. Daarnaast zorgt de opleiding ervoor dat je goed wordt in het analyseren van problemen. Als TP'er ben je in staat vraagstukken praktisch te bekijken en te zoeken naar een praktische oplossing om verandering te brengen in een situatie."

"Wat ik prettig vond was dat veel docenten van de opleiding, naast hun functie op de opleiding, ook nog een functie in het werkveld hadden. Dit zag ik als een groot voordeel in de begeleiding omdat docenten veel kennis hebben over de praktijk en niet alleen over de theorie. Daarnaast biedt de opleiding veel mogelijkheden om buiten de school aan de slag te gaan met bedrijven, zodat je na je opleiding goed voorbereid bent op wat je wilt gaan doen. Studenten worden hierin goed gefaciliteerd en kunnen gebruik maken van het netwerk van organisaties die met de opleiding willen samenwerken."

 

Stage

"Ik heb op een trainingsbureau op Mauritius stage gelopen, wat geregeld kon worden via het bureau buitenlandstages. Ik heb daar een onderzoek gedaan en een zogenaamde 'training needs analysis' uitgewerkt; een instrument waarmee de behoeftes en vragen van organisaties gemeten kon worden, waar dan op kon worden ingespeeld door het trainingsbureau.
Mijn stageopdracht was van goede kwaliteit, ik kreeg goede begeleiding en de stage sloot goed aan op de opleiding. Daarnaast was het feit dat ik tijdens mijn stage in een prachtige omgeving zat voor mij het allermooiste."

Afstudeeropdracht
In mijn afstudeerfase heb ik samen met een andere student een onderzoek verricht voor de 'Mesdagkliniek', een TBS instelling in Groningen. We hebben onderzocht of de afkomst van cliënten een rol speelde 
in de beoordeling door werknemers in hun kans op recidive. Ik vond dat we door onze studie-achtergrond goed voorbereid waren op het verrichten van onderzoek.

 

Functie

"Ik ben werkzaam als trainer bij een leverancier voor verpleegartikelen. Het doel van de organisatie is om zieke mensen altijd makkelijk en snel toegang te geven tot de hulpmiddelen die zij nodig hebben."

Ze hebben een interne academie, waar het haar eigen medewerkers en ook externen opleidt met behulp van een groot aantal uiteenlopende trainingen en cursussen.
Zo geef ik bijvoorbeeld verkooptrainingen, gespreksvaardigheidstrainingen voor verschillende doelgroepen en cursussen situationeel leidinggeven aan het management van winkels. Ik geef ook cursussen aan verplegers in het gebruik en de werking van nieuwe producten en de omgang met cliënten in relatie tot het product. Veel van de trainingen die ik geef heb ik zelf geschreven. 70% van mijn werk is bij externe organisaties langs gaan, cursussen geven, teams te bezoeken en intern mensen opleiden, de andere 30% is het ontwikkelen en verbeteren van trainingen.
Ik heb daarnaast een assessment ontwikkeld voor het meten van leiderschapsvaardigheden bij werknemers van de organisatie waar ik werk, zodat talenten de kans krijgen door te groeien binnen de organisatie."

wat maakt het werk aantrekkelijk voor de Christine?
"Er zit veel afwisseling en uitdaging in mijn werkzaamheden en ik werk natuurlijk erg veel met mensen. Daarnaast vind ik de zelfstandigheid die ik ervaar heerlijk, word ik erg vrij gelaten in mijn werk en kan ik mijn creativiteit kwijt in mijn werkzaamheden.
Er wordt binnen de organisatie veel overlegd en daarin ook naar mij geluisterd. I
nput en meningen over verbeteringen worden binnen het bedrijf serieus overwogen.
Dat was erg prettig moet ik zeggen, ik voelde me meteen heel serieus genomen."

Van opleiding naar werkveld 

"Het niveau van de opleiding Toegepaste Psychologie ligt naar mijn idee behoorlijk hoog. Wat ik heb gemerkt is dat, toen ik ging werken na mijn opleiding Toegepaste Psychologie, ik erachter kwam dat ik al over een hoog niveau en goed ontwikkelde vaardigheden beschikte, waardoor ik werkelijk een toegevoegde waarde had binnen deze organisatie. Dit was iets wat ik me tijdens mijn opleiding nooit had gerealiseerd. In het werkveld zie pas je waar je eigenlijk al toe in staat bent."

Kwaliteiten toegepast psycholoog
"Als TP'er word je erg breed opgeleid en leer je daarnaast een unieke denkwijze en praktische benadering van situaties aan. Ik vind dat de kern van wat een Toegepaste Psycholoog kan doen binnen een organisatie altijd te maken heeft met gedragsbeïnvloeding of -verandering en dat dit altijd en overal in terug komt. Dit zorgt ervoor dat onze vaardigheden overal toe te passen zijn, of het nou gaat om het geven van trainingen, het doorvoeren van organisatieveranderingen of verkoop. De manier waarop TP'ers vraagstukken benaderen kan binnen heel veel organisaties van waarde zijn. Dat je als TP'er breed opgeleid wordt heb ik altijd als voordeel gezien. Ik geloof ook echt dat je als TP'er overal aan de slag kunt. Spreek mensen aan, voor elke organisatie kun je wel iets betekenen. Bedenk waar jij goed in bent en overtuig jezelf hiervan voordat je probeert een bedrijf daarvan te overtuigen."

 

Dit is afkomstig uit 2015 en geanonimiseerd op 7 juni 2020. Christine is een fictieve naam.

 

Alumnus: Christine

Student: 2007 - 2012

Bedrijf: Vegro Verpleegartikel
Functie:
Trainer Interne Academie


Keuze voor tp Christine

 "Mijn beide ouders werkten in de jeugdzorg, waardoor ik zelf geïnteresseerd raakte in dit vakgebied. Op basis van deze interesse heb ik me ingeschreven bij Toegepaste Psychologie, al heb ik uiteindelijk tijdens mijn studie zelf voor een andere richting gekozen, nadat ik de specialisatie Jeugd nog wel gevolgd heb. In mijn eerste twee jaar spraken vooral de projecten en praktische opdrachten mij aan. Ik merkte dat wat dat betreft de opleiding goed bij mij paste, omdat ik zelf praktisch ingesteld ben. De opleiding stelde je in staat wat je leerde te kunnen toepassen in de praktijk. De mogelijkheid om echt aan de slag te gaan voor bedrijven sprak mij erg aan."

"Ik heb mij dankzij deze opleiding goed kunnen ontwikkelen op het gebied van professionalisering. In het contact met bedrijven en externe opdrachtgevers hebben mijn medestudenten en ik meerdere keren te horen gekregen dat wij zo professioneel overkwamen. Daarnaast zorgt de opleiding ervoor dat je goed wordt in het analyseren van problemen. Als TP'er ben je in staat vraagstukken praktisch te bekijken en te zoeken naar een praktische oplossing om verandering te brengen in een situatie."

"Wat ik prettig vond was dat veel docenten van de opleiding, naast hun functie op de opleiding, ook nog een functie in het werkveld hadden. Dit zag ik als een groot voordeel in de begeleiding omdat docenten veel kennis hebben over de praktijk en niet alleen over de theorie. Daarnaast biedt de opleiding veel mogelijkheden om buiten de school aan de slag te gaan met bedrijven, zodat je na je opleiding goed voorbereid bent op wat je wilt gaan doen. Studenten worden hierin goed gefaciliteerd en kunnen gebruik maken van het netwerk van organisaties die met de opleiding willen samenwerken."

 

Stage

"Ik heb op een trainingsbureau op Mauritius stage gelopen, wat geregeld kon worden via het bureau buitenlandstages. Ik heb daar een onderzoek gedaan en een zogenaamde 'training needs analysis' uitgewerkt; een instrument waarmee de behoeftes en vragen van organisaties gemeten kon worden, waar dan op kon worden ingespeeld door het trainingsbureau.
Mijn stageopdracht was van goede kwaliteit, ik kreeg goede begeleiding en de stage sloot goed aan op de opleiding. Daarnaast was het feit dat ik tijdens mijn stage in een prachtige omgeving zat voor mij het allermooiste."

Afstudeeropdracht
In mijn afstudeerfase heb ik samen met een andere student een onderzoek verricht voor de 'Mesdagkliniek', een TBS instelling in Groningen. We hebben onderzocht of de afkomst van cliënten een rol speelde 
in de beoordeling door werknemers in hun kans op recidive. Ik vond dat we door onze studie-achtergrond goed voorbereid waren op het verrichten van onderzoek.

 

Functie

"Ik ben werkzaam als trainer bij een leverancier voor verpleegartikelen. Het doel van de organisatie is om zieke mensen altijd makkelijk en snel toegang te geven tot de hulpmiddelen die zij nodig hebben."

Ze hebben een interne academie, waar het haar eigen medewerkers en ook externen opleidt met behulp van een groot aantal uiteenlopende trainingen en cursussen.
Zo geef ik bijvoorbeeld verkooptrainingen, gespreksvaardigheidstrainingen voor verschillende doelgroepen en cursussen situationeel leidinggeven aan het management van winkels. Ik geef ook cursussen aan verplegers in het gebruik en de werking van nieuwe producten en de omgang met cliënten in relatie tot het product. Veel van de trainingen die ik geef heb ik zelf geschreven. 70% van mijn werk is bij externe organisaties langs gaan, cursussen geven, teams te bezoeken en intern mensen opleiden, de andere 30% is het ontwikkelen en verbeteren van trainingen.
Ik heb daarnaast een assessment ontwikkeld voor het meten van leiderschapsvaardigheden bij werknemers van de organisatie waar ik werk, zodat talenten de kans krijgen door te groeien binnen de organisatie."

wat maakt het werk aantrekkelijk voor de Christine?
"Er zit veel afwisseling en uitdaging in mijn werkzaamheden en ik werk natuurlijk erg veel met mensen. Daarnaast vind ik de zelfstandigheid die ik ervaar heerlijk, word ik erg vrij gelaten in mijn werk en kan ik mijn creativiteit kwijt in mijn werkzaamheden.
Er wordt binnen de organisatie veel overlegd en daarin ook naar mij geluisterd. I
nput en meningen over verbeteringen worden binnen het bedrijf serieus overwogen.
Dat was erg prettig moet ik zeggen, ik voelde me meteen heel serieus genomen."

Van opleiding naar werkveld 

"Het niveau van de opleiding Toegepaste Psychologie ligt naar mijn idee behoorlijk hoog. Wat ik heb gemerkt is dat, toen ik ging werken na mijn opleiding Toegepaste Psychologie, ik erachter kwam dat ik al over een hoog niveau en goed ontwikkelde vaardigheden beschikte, waardoor ik werkelijk een toegevoegde waarde had binnen deze organisatie. Dit was iets wat ik me tijdens mijn opleiding nooit had gerealiseerd. In het werkveld zie pas je waar je eigenlijk al toe in staat bent."

Kwaliteiten toegepast psycholoog
"Als TP'er word je erg breed opgeleid en leer je daarnaast een unieke denkwijze en praktische benadering van situaties aan. Ik vind dat de kern van wat een Toegepaste Psycholoog kan doen binnen een organisatie altijd te maken heeft met gedragsbeïnvloeding of -verandering en dat dit altijd en overal in terug komt. Dit zorgt ervoor dat onze vaardigheden overal toe te passen zijn, of het nou gaat om het geven van trainingen, het doorvoeren van organisatieveranderingen of verkoop. De manier waarop TP'ers vraagstukken benaderen kan binnen heel veel organisaties van waarde zijn. Dat je als TP'er breed opgeleid wordt heb ik altijd als voordeel gezien. Ik geloof ook echt dat je als TP'er overal aan de slag kunt. Spreek mensen aan, voor elke organisatie kun je wel iets betekenen. Bedenk waar jij goed in bent en overtuig jezelf hiervan voordat je probeert een bedrijf daarvan te overtuigen."

 

Dit is afkomstig uit 2015 en geanonimiseerd op 7 juni 2020. Christine is een fictieve naam.

 

Alumnus: Daisy Dam

Startjaar: 2015

Eindjaar: 2019


Keuzesemester I

Daisy heeft de specialisatie Arbeids- en Gezondheidspsychologie gevolgd: ‘’ in mijn jaar mochten we zelf alle cursussen die we wouden kiezen vanuit alle specialisaties. Hierdoor heb ik de vakken Arbeids- en Gezondheidspsychologie en Ontwikkelingsgericht Asessen aan de ‘gewone’ gezondheid specialisatie kunnen toevoegen. Voor gedragsinterventies heb ik gekozen voor coachen. Daarnaast heb ik Testgebruik als vrije ruimte vak gedaan. ‘’.

 

Daisy vond Ontwikkelingsgericht Assessen een erg leuk vak: ‘’ omdat je hier echt jouw eigen ontworpen assessment in de praktijk kan gaan toepassen en je ook hierin iets kunt betekenen voor iemand. Daarnaast vond ik Gedragsinterventies coachen erg leuk! In het begin was dit erg spannend omdat je voor het eerst een heel traject doet met een onbekend iemand, maar uiteindelijk was dit het vak wat het meest leerzaam was voor mij.’’. Verder komen de gespreksvoering cursussen van de RET en Motiverende gespreksvoering nog naar boven bij Daisy: ‘’ deze vond ik erg leuk.’’.

 

Hoe heb je de route/specialisatie ervaren?

Daisy heeft de gehele route als erg leuk ervaren: ‘’ ik vond het tof dat ik zelf de combinatie kon maken die goed bij mij paste. Achteraf had ik nog wel graag één de theorievakken van de A&O specialisatie willen doen in plaats van het vak met Hartcoherentietraining, omdat ik dat vak zelf wat minder leuk vond.’’.

 

Keuzesemester II

Daisy heeft voor de minor Klinische Psychologie gekozen aan het Saxion in Deventer: ‘’ dit kon ik in deeltijd volgen waardoor ik alleen op dinsdag les had van 9 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Dit scheelde reistijd op de overige dagen naar Deventer. ‘’.  Daisy heeft hiervoor gekozen omdat ze er nog niet helemaal over uit was wat ze het leukste vond:

‘’ nadat ik me gespecialiseerd had in Arbeids- en Gezondheidspsychologie tijdens keuzesemester één was ik er nog niet over uit welke kant ik het leukst vond: arbeid of gezondheid. Hierom wou ik me tijdens mijn minor meer gaan verdiepen in Gezondheidspsychologie. Eigenlijk wou ik de minor Klinische Neuropsychologie gaan volgen bij het Saxion, alleen die vond helaas net niet plaats op het moment dat ik een minor wou gaan volgen. ‘’.

Het was een leerzame periode waarin Daisy erachter kwam waar haar interesses lagen: ‘’ vooral omdat ik erachter kwam dat de klinische kant niks voor mij is. Ik merkte dat ik niet zo enthousiast ervan werd als andere vakken (zoals Arbeids- en Gezondheidspsychologie) op de Hanze tijdens keuzesemester één. Wat ik wel leuk vond is dat testgebruik daar veel uitgebreider wordt behandeld waardoor ik mij hierin echt heb kunnen specialiseren. Maar wat betreft theorie over de klinische psychologie merkte ik dat ik dit niet zo interessant vond als dat ik van tevoren had gedacht. Maar achteraf is het juist goed geweest voor mij dat ik hierdoor ook antwoorden kreeg wat juist niet bij mij paste. ‘’.

 

Stage

Daisy heeft stage gelopen bij Ypsylon in Assen, dit is een HR-adviesbureau. Het is een klein familiebedrijf met kantoren in Assen en in Amstelveen. Haar taken waren afhankelijk van de projecten die er op dat moment speelden: ‘’ over het algemeen liep ik veel mee met loopbaangesprekken. Hierin heb ik ook zelf uitslagen van persoonlijkheidsvragenlijsten met loopbaankandidaten mogen bespreken. Daarnaast deed ik Recruitment taken. Hiervoor benaderde ik mensen op LinkedIn voor vacatures waar wij op dat moment mensen voor zochten. Ook voerde ik samen met Daniël, mijn stagebegeleider, sollicitatiegesprekken. Verder hield ik de administratie rondom de vacatures bij. Tijdens mijn stage heb ik gewerkt aan een groot project waarbij ik competentieonderzoek heb gedaan bij een promotiebureau. Hiervoor heb ik bij iedereen van het management persoonlijkheidsvragenlijsten afgenomen en ontwikkeladviezen geschreven en hiervoor gesprekken gevoerd. Dit project vond ik ontzettend leuk om te doen. ‘’.

 

Daisy heeft haar stage als heel erg leuk, uitdagend en leerzaam ervaren: ‘’ omdat Ypsylon een klein bedrijf is kan je bij verschillende projecten meelopen, hierdoor is de stage veelzijdig. Van beide kanten beviel het zo goed dat ik na mijn stage ben blijven werken bij Ypsylon als bijbaan. ‘’.

 

Afstudeeropdracht

Daisy heeft haar afstudeeropdracht uitgevoerd in opdracht van de opleiding Toegepaste Psychologie binnen het project Progressie Gericht onderwijs: ‘’ ik heb hiervoor meegeholpen om de opleiding meer progressiegericht te kunnen maken. Hiervoor heb ik uiteindelijk een adviesrapport opgesteld om de overgang van jaar één naar jaar twee binnen de integrale leerlijn (projectgroep vakken) te vergemakkelijken. Ik heb dit onderzocht doormiddel van de Design Thinking methode. ‘’.

 

Het was een best zware periode voor Daisy: ‘’ het werven van respondenten nog niet zo gemakkelijk was. Daarnaast vond ik het ook best lastig dat je ineens op jezelf toegewezen bent. Dit vraagt wel echt motivatie en doorzettingsvermogen. Gelukkig heb ik goede begeleiding gekregen vanuit school en heb ik mijn scriptie met een mooi cijfer mogen afsluiten. Achteraf geeft dit je dan ook wel weer een heel voldaan en trots gevoel als het afgerond is. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

‘’ Ik denk toch wel gedragsinterventies: coachen, omdat je hier ineens een heel traject moet doen met een onbekend iemand terwijl we daarvoor alleen nog maar eerste gesprekken hadden geoefend. Ik vond het super spannend en wist ook niet of ik het zou kunnen. Maar het beviel me echt heel goed waardoor ik ook veel zelfverzekerder werd over mijn gespreksvoering-skills. Hierdoor ging ik met meer vertrouwen mijn stage in, waarbij ik ook veel gesprekken moest voeren.’’.

 

Huidige functie

Het kwam net al even naar voren dat Daisy is blijven werken bij Ypsylon na haar stage: ‘’ik heb daar de functie van Consultant/Toegepast Psycholoog. Dit doe ik als bijbaan voor zestien uur in de week, want naast mijn werk volg ik op dit moment ook nog de pre-master Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de RUG. ‘’.

Daisy vertelt dat de studie hier veel in terug komt: ‘’ ik geef in mijn werk veel loopbaan coaching, waarin ik werknemers begeleid in bijvoorbeeld een outplacement traject. In deze trajecten oefen ik ook regelmatig sollicitatiegesprekken of netwerk gesprekken met degene die ik begeleid. Hierbij kan ik goed tips geven over algemene gespreksvaardigheden. Ook geef ik zo nu en dan trainingen. Dit gaat over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld teamtrainingen of een training feedback. Deze trainingen ontwerp ik soms ook zelf.

Daarnaast ben ik binnen mijn werk nu verantwoordelijk voor alles wat betreft de vragenlijsten die wij gebruiken. Wanneer collega’s vragen hebben over welke vragenlijst ze het beste kunnen inzetten kunnen ze dit met mij bespreken. Ik controleer bijvoorbeeld de kwaliteit van de vragenlijsten en kan hierdoor een advies geven wat wel en wat niet in te zetten. Wanneer er weer een nieuwe vragenlijst aangeboden wordt vanuit het online programma dat wij gebruiken, zoek ik uit hoe deze vragenlijst in elkaar zit en deel dit daarna met collega’s.

Binnenkort ben ik samen met een collega verantwoordelijk voor de werving van een nieuwe vacature. Bij de sollicitatiegesprekken komen de gespreksvaardigheden die wij aanleren bij TP goed van pas. Kortom: mijn werkzaamheden zijn heel veelzijdig en TP komt er op verschillende manieren in terug. ‘’.

Alumnus: Davina

Student: 2008 - 2013
Bedrijf: Belastingdienst
Functie: Informant KlantvraagonderzoekDavina heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gedaan. Dit vond ze een interessante verdieping in organisatie ontwikkeling en competentieontwikkeling van individuen.

Keuzesemester II

In het kader van haar keuzesemester heeft ze de minor Loopbaan coaching en recruitment gedaan. Deze minor sloot goed aan op de specialisatie die ze wilde doen met betrekking tot het begeleiden van individuen in hun loopbaan en ontwikkelingen in organisaties.

Stage

Ze heeft stage gelopen bij de Academie voor sportstudies. Hier heeft ze cliënten gecoacht in het verkrijgen van een gezonde leefstijl. Ook werkte ze aan kwantitatief onderzoek naar barrières die cliënten hierbij ervaren. Ze vond het onderzoek doen leuker dan het coachen; het werken met cijfers over gedrag vindt ze leuker dan het beïnvloeden van gedrag via coaching.

 

Afstudeeropdracht

Tijdens haar afstudeerfase heeft ze onderzoek gedaan naar de factoren die samenhangen et studiesucces van eerstejaars Toegepaste Psychologie studenten aan de Hanzehogeschool. Dit bleek zeer nuttig te zijn aangezien de uitkomsten van dit onderzoek de basis vormden voor de decentrale selectieassessment die sinds 2013-2014 wordt gebruikt bij het selecteren van geschikte studenten voor de opleiding.

Functie
“Omdat er in het Noorden van Nederland weinig werk is voor Toegepast Psychologen op het gebied van onderzoek binnen organisaties, ben ik momenteel werkzaam bij de belastingdienst. Tegelijkertijd ben ik op zoek naar een baan die beter bij mijn capaciteiten past. Ik werk als informant/klantadviseur en ben betrokken bij intern klantvraagonderzoek dat zich richt op het verbeteren van de dienstverlening van de belastingdienst”. Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het beantwoorden en registeren van klantvragen. Maandelijks is er overleg om het onderzoeksmodel waarmee klantvragen worden bijgehouden te evalueren en te verbeteren om resultaten in de praktijk te brengen. “Wat mijn werk aantrekkelijk maakt is het onderzoekscomponent. De concrete mogelijkheid om bij te dragen aan verbetering van de organisatie motiveert mij.”

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en op 5 juni 2020 geanonimiseerd.

 

Alumnus: Demi Maatman

Student: 2013 - 2017

Bedrijf: Demi Maatman – Spirituele psychologie & healing
Functie: Eigenaar/ondernemerKeuze Toegepaste Psychologie

Hoewel Demi haar VWO met succes heeft doorlopen, wilde ze na het behalen vanhaar diploma niet naar de universiteit maar naar het HBO. De combinatie vantheorie en praktijk sprak haar destijds erg aan. De opleiding ToegepastePsychologie maakte haar erg enthousiast en ze schreef zich hier dan ook meteenvoor in.

Route tijdens de studie
Demi heeft gekozen voor de specialisatie Arbeid en Organisatie. Het was hardwerken, maar zo werd ze ook voldoende uitgedaagd. Daarna volgde eenindrukwekkende minor, de Honours-minor Da Vinci. Hier maakte zij eentrainingsontwerp om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Na dezeminor volgde een stage bij Ypsylon. Training en coaching op het gebied vanloopbaan- en organisatieveranderingen stonden hierbij centraal. Haarafstudeeronderzoek deed ze bij een kinderopvang, waarbij ze onderzoek deed naarde groepsdynamiek van een specifieke groep kinderen. Na haar studie wilde zedoorstuderen aan de universiteit (master ‘Reflecting on Psychology) en isuiteindelijk afgestudeerd. Ze koos deze master omdat ze het belangrijk vond omkritisch te reflecteren op de wetenschap en op de psychologie. ‘Out-of-the-box’denken en filosofie stonden centraal tijdens deze master.

Huidige werk
Ze is altijd al geïnteresseerd geweest in spiritualiteit (wel met beide benenop de grond). Psychologie vindt ze heel interessant, maar mist volgens haar dediepgang en het ‘voelende’ aspect, wat spiritualiteit wel heeft. Daarom is zehaar eigen praktijk begonnen waarbij ze een brug slaat tussen deze beidewerelden. Ze geeft energetische healing (hier heeft ze nog een andere studievoor gevolgd) en combineert dit met coaching. Daarnaast geeft ze meditatie-les.


Waarde Toegepast Psycholoog

“Tijdens de studie heb ik geleerd om ondernemend te werken. De minor Da-Vinciheeft hier vooral aan bijgedragen.” Hier leerde zij hoe waardevol het is om uitje comfortzone te stappen en vanuit een breder kader naar de dingen te kijken.Dit geeft zij nu ook weer door aan haar klanten. Daarnaast denkt Demi dat hetvooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Ze geeft studenten graaghet volgende mee: “Denk bij het maken van studiekeuzes niet alleen aanbaankansen, maar zie het als een zoektocht naar wat je echt leuk vindt. Durf tevertrouwen dat de juiste baan die bij jou past (of eigen onderneming) vanzelfop je pad komt. Volg je gevoel, niet je hoofd!”


Tekst bijgewerkt 2-12-2019

Alumnus: Ditmar Borninkhof

Student: 2009-2013
Bedrijf: IVA Wonen
Functie: Jobcoach/woonbegeleider


DITMARS OPLEIDING
Ditmar is begonnen bij het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders). Aangezien hij Sportmanagement had gekozen was hij veel bezig met marketing. Deze studie heeft hij afgemaakt en kreeg daar het advies een vervolgstudie te doen. Hier wilde Ditmar meer met marketing doen en kwam bij TP uit. Het beïnvloeden van gedrag sprak hem erg aan. De reden voor het starten van de opleiding is later veranderd. “Eigenlijk vond ik de A&O kant ook erg leuk. Dit was net een stukje breder en deze vakken vond ik het leukst. Bovendien kwam gedragsbeïnvloeding wel veel naar voren. Ik wist eerst ook nog niet goed wat ik bij de opleiding kon verwachten.”
De specialisatie A&O vond Ditmar erg leuk. “Ik vond developmentcenter en organisatieverandering erg leuk. Je leerde de theorie en bracht dit direct in praktijk door te werken met echte opdrachtgevers en cliënten.” Ditmar heeft de minor Human Resource Management gekozen. Dit had naar zijn mening veel overlap met TP en hij had niet het gevoel dat hij veel nieuws heeft geleerd. “We kregen basis HRM, maar niet de toevoeging of uitdaging waar ik op had gehoopt. Het vak arbeidsrecht vond ik wel erg interessant.”

STAGE EN AFSTUDEERFASE
In Bussum, bij een organisatieadviesbureau, heeft Ditmar stage gelopen. Hij heeft hiervoor een halfjaar in Utrecht gewoond. Hij vond dit erg leuk, maar ook zwaar. “Ik liep vier dagen in de week stage en mocht één dag thuiswerken. Ik maakte lange dagen en moest ’s avonds vaak nog voorbereiden voor de dag erna. Dit was een drukke periode. Mijn functie was erg professioneel: ik was niet gewoon de stagiair, maar moest echt dingen oppakken en er werd zeker wat van me verwacht. Dit wilde ik dan ook goed doen. Ik mocht overal mee naartoe. Ik werd niet voorgesteld als stagiair, maar als medewerker van het bedrijf. Dit is erg leuk.” Ditmar was op zoek naar een uitdagende stage. “Je kunt beter hoge doelen stellen en het een keer niet halen, dan altijd middelmatig blijven. Je hebt het dan wel geprobeerd.”
Voor zijn afstuderen heeft Ditmar bij het lectoraat Arbeidsparticipatie onderzoek gedaan. Hij heeft een functiebeschrijving voor klantmanagers bij de sociale dienst ontworpen. Het was een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Hij vond het erg leuk om veel vrijheid te hebben tijdens het onderzoek. Naar aanleiding hiervan heeft Ditmar samen met twee anderen een artikel gepubliceerd in een vaktijdschrift voor gemeenten. “Het artikel was echt de bekroning op mijn scriptie.”

EXTRA ACTIVITEITEN
Ditmar heeft veel naast zijn studie gedaan. Wanneer hij de arbeidsmarkt op zou gaan dan wilde hij kunnen laten zien dat hij altijd een stapje meer heeft gedaan dan gemiddeld. “Ik heb altijd gewerkt in onder andere een ziekenhuis en als groepsbegeleider in de psychiatrie. Ik heb veel studentassistentschappen gedaan, commissies bij Gente en ik was lid bij een politieke jongeren partij. Ook heb ik nog het één en ander met Noorderlink gedaan. Daarnaast heb ik altijd veel gereisd.” Ditmar geeft de tip om veel studiegerelateerde activiteiten te doen naast je studie. Zorg dat je uitblinkt en verkoop jezelf af en toe een beetje. “Denk goed na over wat je wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Heb contacten met het werkveld voordat je afgestudeerd bent. Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en is dit slechts één manier. Het belangrijkste is doen wat je echt leuk vindt. Je moet er tenslotte energie van krijgen!”

DITMARS WERK
Momenteel werkt Ditmar bij IVA Wonen. Hier worden mensen met een autistische spectrumstoornis (ASS) begeleid op het gebied van wonen, werken en leven. Ook werkt hij bij stichting De Zijlen. Hier begeleidt hij mensen met een verstandelijke beperking. Deze doelgroep vindt hij erg interessant. “Tijdens het reizen kwam ik erachter dat ik A&O met deze doelgroep wil combineren. Bij IVA Wonen is de focus gericht op het vergroten van zelfstandigheid van deze mensen. Je bent dus bezig met de ontwikkeling van personen. Ik houd mij daarnaast ook bezig met bijvoorbeeld het onderhouden en vergroten van ons netwerk. Met mijn twee collega’s vormen we een zelfsturend team. Dit houdt in dat ik veel initiatief kan nemen en veel vrijheid krijg. Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen over sociale vaardigheden en sollicitatietrainingen. Uiteraard moet ik sommige dingen wel in overleg doen.”

WAT MAAKT DITMARS WERK AANTREKKELIJK?
De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid maken het werk voor Ditmar aantrekkelijk. “Daarnaast is mijn werk veelzijdig. IVA Wonen is een jonge, nieuwe organisatie; we zijn ontzettend aan het groeien. In deze organisatie wordt initiatief nemen erg gewaardeerd, dus er is heel veel mogelijk. Het is leuk als je jonge mensen kunt helpen om te groeien naar zelfstandigheid.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
De competentie beoordelen van gedrag komt veel naar voren in het werk. Mensen met ASS geven het niet snel aan als zij ergens mee zitten. “Waar moet ik dit aan merken? Dat is beoordelen van gedrag; je moet zien wat er speelt. Dit doe je vaak door te observeren en in gesprek te gaan over wat je ziet. Het beïnvloeden van gedrag doen we ook door bewoners te adviseren en te trainen.”
Ditmar geeft aan dat TP ervoor zorgt dat je een bepaalde mindset ontwikkelt. “Je leert doorvragen, begrip tonen, niet oordelend te zijn, enzovoort.” Ditmar had wel graag meer van de opleiding willen horen waar hij daarna terecht zou kunnen komen. Hij heeft bijvoorbeeld op HR-functies gesolliciteerd, maar kwam hier niet aan het werk. “Het werd vaak iemand met een bedrijfskundige of HRM achtergrond. Wat kan je dan met TP? Daar moet meer voorlichting in komen en de opleiding zou zich ook actiever kunnen laten zien in het werkveld: laten zien wat we doen en kunnen als TP’ers. Hier hebben studenten ook een belangrijke rol in!”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Ik vroeg Ditmar wat voor kwaliteiten een Toegepast Psycholoog toevoegt aan het werkveld. “Een Toegepast Psycholoog is vrij breed georiënteerd en kan zaken direct in praktijk brengen. De basiscompetenties die we ontwikkelen leiden ons op tot een professional. Uiteindelijk moet je er zelf voor zorgen dat je fit blijft voor banen. De basis wordt gelegd bij Toegepaste Psychologie en daarna moet je jezelf blijven ontwikkelen in je werk. Bijvoorbeeld door een aanvullende opleiding te volgen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor, de opleiding biedt je een brede basis.”

Kijk ook eens op: http://www.ivawonen.nl

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Ditmar Borninkhof

Student: 2009-2013
Bedrijf: IVA Wonen
Functie: Jobcoach/woonbegeleider


DITMARS OPLEIDING
Ditmar is begonnen bij het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders). Aangezien hij Sportmanagement had gekozen was hij veel bezig met marketing. Deze studie heeft hij afgemaakt en kreeg daar het advies een vervolgstudie te doen. Hier wilde Ditmar meer met marketing doen en kwam bij TP uit. Het beïnvloeden van gedrag sprak hem erg aan. De reden voor het starten van de opleiding is later veranderd. “Eigenlijk vond ik de A&O kant ook erg leuk. Dit was net een stukje breder en deze vakken vond ik het leukst. Bovendien kwam gedragsbeïnvloeding wel veel naar voren. Ik wist eerst ook nog niet goed wat ik bij de opleiding kon verwachten.”
De specialisatie A&O vond Ditmar erg leuk. “Ik vond developmentcenter en organisatieverandering erg leuk. Je leerde de theorie en bracht dit direct in praktijk door te werken met echte opdrachtgevers en cliënten.” Ditmar heeft de minor Human Resource Management gekozen. Dit had naar zijn mening veel overlap met TP en hij had niet het gevoel dat hij veel nieuws heeft geleerd. “We kregen basis HRM, maar niet de toevoeging of uitdaging waar ik op had gehoopt. Het vak arbeidsrecht vond ik wel erg interessant.”

STAGE EN AFSTUDEERFASE
In Bussum, bij een organisatieadviesbureau, heeft Ditmar stage gelopen. Hij heeft hiervoor een halfjaar in Utrecht gewoond. Hij vond dit erg leuk, maar ook zwaar. “Ik liep vier dagen in de week stage en mocht één dag thuiswerken. Ik maakte lange dagen en moest ’s avonds vaak nog voorbereiden voor de dag erna. Dit was een drukke periode. Mijn functie was erg professioneel: ik was niet gewoon de stagiair, maar moest echt dingen oppakken en er werd zeker wat van me verwacht. Dit wilde ik dan ook goed doen. Ik mocht overal mee naartoe. Ik werd niet voorgesteld als stagiair, maar als medewerker van het bedrijf. Dit is erg leuk.” Ditmar was op zoek naar een uitdagende stage. “Je kunt beter hoge doelen stellen en het een keer niet halen, dan altijd middelmatig blijven. Je hebt het dan wel geprobeerd.”
Voor zijn afstuderen heeft Ditmar bij het lectoraat Arbeidsparticipatie onderzoek gedaan. Hij heeft een functiebeschrijving voor klantmanagers bij de sociale dienst ontworpen. Het was een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Hij vond het erg leuk om veel vrijheid te hebben tijdens het onderzoek. Naar aanleiding hiervan heeft Ditmar samen met twee anderen een artikel gepubliceerd in een vaktijdschrift voor gemeenten. “Het artikel was echt de bekroning op mijn scriptie.”

EXTRA ACTIVITEITEN
Ditmar heeft veel naast zijn studie gedaan. Wanneer hij de arbeidsmarkt op zou gaan dan wilde hij kunnen laten zien dat hij altijd een stapje meer heeft gedaan dan gemiddeld. “Ik heb altijd gewerkt in onder andere een ziekenhuis en als groepsbegeleider in de psychiatrie. Ik heb veel studentassistentschappen gedaan, commissies bij Gente en ik was lid bij een politieke jongeren partij. Ook heb ik nog het één en ander met Noorderlink gedaan. Daarnaast heb ik altijd veel gereisd.” Ditmar geeft de tip om veel studiegerelateerde activiteiten te doen naast je studie. Zorg dat je uitblinkt en verkoop jezelf af en toe een beetje. “Denk goed na over wat je wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Heb contacten met het werkveld voordat je afgestudeerd bent. Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en is dit slechts één manier. Het belangrijkste is doen wat je echt leuk vindt. Je moet er tenslotte energie van krijgen!”

DITMARS WERK
Momenteel werkt Ditmar bij IVA Wonen. Hier worden mensen met een autistische spectrumstoornis (ASS) begeleid op het gebied van wonen, werken en leven. Ook werkt hij bij stichting De Zijlen. Hier begeleidt hij mensen met een verstandelijke beperking. Deze doelgroep vindt hij erg interessant. “Tijdens het reizen kwam ik erachter dat ik A&O met deze doelgroep wil combineren. Bij IVA Wonen is de focus gericht op het vergroten van zelfstandigheid van deze mensen. Je bent dus bezig met de ontwikkeling van personen. Ik houd mij daarnaast ook bezig met bijvoorbeeld het onderhouden en vergroten van ons netwerk. Met mijn twee collega’s vormen we een zelfsturend team. Dit houdt in dat ik veel initiatief kan nemen en veel vrijheid krijg. Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen over sociale vaardigheden en sollicitatietrainingen. Uiteraard moet ik sommige dingen wel in overleg doen.”

WAT MAAKT DITMARS WERK AANTREKKELIJK?
De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid maken het werk voor Ditmar aantrekkelijk. “Daarnaast is mijn werk veelzijdig. IVA Wonen is een jonge, nieuwe organisatie; we zijn ontzettend aan het groeien. In deze organisatie wordt initiatief nemen erg gewaardeerd, dus er is heel veel mogelijk. Het is leuk als je jonge mensen kunt helpen om te groeien naar zelfstandigheid.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
De competentie beoordelen van gedrag komt veel naar voren in het werk. Mensen met ASS geven het niet snel aan als zij ergens mee zitten. “Waar moet ik dit aan merken? Dat is beoordelen van gedrag; je moet zien wat er speelt. Dit doe je vaak door te observeren en in gesprek te gaan over wat je ziet. Het beïnvloeden van gedrag doen we ook door bewoners te adviseren en te trainen.”
Ditmar geeft aan dat TP ervoor zorgt dat je een bepaalde mindset ontwikkelt. “Je leert doorvragen, begrip tonen, niet oordelend te zijn, enzovoort.” Ditmar had wel graag meer van de opleiding willen horen waar hij daarna terecht zou kunnen komen. Hij heeft bijvoorbeeld op HR-functies gesolliciteerd, maar kwam hier niet aan het werk. “Het werd vaak iemand met een bedrijfskundige of HRM achtergrond. Wat kan je dan met TP? Daar moet meer voorlichting in komen en de opleiding zou zich ook actiever kunnen laten zien in het werkveld: laten zien wat we doen en kunnen als TP’ers. Hier hebben studenten ook een belangrijke rol in!”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Ik vroeg Ditmar wat voor kwaliteiten een Toegepast Psycholoog toevoegt aan het werkveld. “Een Toegepast Psycholoog is vrij breed georiënteerd en kan zaken direct in praktijk brengen. De basiscompetenties die we ontwikkelen leiden ons op tot een professional. Uiteindelijk moet je er zelf voor zorgen dat je fit blijft voor banen. De basis wordt gelegd bij Toegepaste Psychologie en daarna moet je jezelf blijven ontwikkelen in je werk. Bijvoorbeeld door een aanvullende opleiding te volgen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor, de opleiding biedt je een brede basis.”

Kijk ook eens op: http://www.ivawonen.nl

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Dorien Petri

Student: 2011 - 2014

Bedrijf: Hanzehogeschool Groningen
Functie: Onderzoeker/docent 


Keuzesemester I

Dorien heeft de specialisatie jeugdpsychologie gedaan. Ze wist op dat moment al dat ze later iets in de richting van jeugd wilde doen, mede hierdoor heeft ze de cursussen met plezier doorlopen.

 

Keuzesemester II

Ze heeft de minor Gezond Opgroeien gevolgd. Het viel haar hier op dat er een groot verschil in studenten zat, aangezien iedereen van andere studies kwam. Het tentamen had naar haar idee wel interessanter gekund.

 

Stage

Haar stage heeft Dorien gedaan bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. 'Ik vond het erg leerzaam om mijn eigen onderzoek uit te voeren, vooral omdat je zo zelfstandig werkt', vertelt ze. 

 

Afstudeeropdracht

Afstuderen heeft ze op het OPDC, Augustinuscollege. Ze heeft hier onderzoek gedaan naar het intake- en schakelbeleid van de school. 

 

Functie

Momenteel werkt Dorien drie dagen als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie en twee dagen als onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Dorien haar werkdag bestaat grotendeels uit het geven van onderwijs in de onderzoeksleerlijn en de route jeugd. Vakken zoals onderzoek & statistiek, praktijkgericht onderzoek, Kijken, Vragen & onderzoeken, ontwikkelingspsychologie, leefwerelden van jongeren en begeleiden van kinderen & jongeren. Daarnaast begeleid ze studenten bij het afstuderen.

Bij het Lectoraat werkt Dorien mee in verschillende lopende onderzoeken, gericht op onderwijs en opvoeding. Zo onderzoekt ze de ervaringen van ouders en kinderen over hun basisschoolperiode op een IKC, maar is ze ook projectleider van het project ouders en leerkrachten: partners in de aanpak van pesten. In de toekomst hoopt ze promotieonderzoek uit te voeren naar het handelen van professionals in het aangaan en onderhouden van contacten met ouders en het responsief lesgeven.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2020.

Alumnus: Ella van Keulen

Startjaar 2015

Eindjaar februari 2020

‘’ ik had een halfjaar vertraging, doordat ik statistiek 2 nog niet had gehaald en om die reden niet mocht beginnen met mijn scriptie. ‘’.


Keuzesemester I

Ella heeft gekozen voor de specialisatie Gezondheid. Ze had dit al in haar hoofd vanaf het begin van de opleiding: ‘’ het meest interessant van deze specialisatie, vond ik dat je inzicht krijgt in verschillende problematieken en stoornissen. Daarnaast leer je welke testen je in kan zetten om dit te diagnosticeren. Ik vond daarom de vakken Psychopathologie en Testgebruik het meest interessant.’’.

Ella vond de route ontzettend interessant: ‘’ omdat ik veel wilde leren over problematieken en stoornissen en hoe deze kunnen ontstaan. Ik heb hier veel kennis in opgedaan. Omdat het zo veel kennis is, vond ik de theorie die je krijgt wat oppervlakkig. Ik had het ook interessant gevonden om te leren hoe je moet omgaan met mensen die bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis hebben. Dit is iets wat ik heb gemist.’’.

 

Stage

In het tweede jaar van de opleiding wordt een stagemarkt georganiseerd. Hierin staan verschillende studenten die op dat moment ergens stage lopen en hierover komen vertellen: ‘’ ik vond het leuk om met mijn stage een hele andere weg in te slaan dan Gezondheid, omdat ik voor mezelf eens soort tunnelvisie had gevormd qua richting. Ik heb daarom een stage gekozen in de richting van de arbeid- en organisatiepsychologie. Ik liep stage op de Hanzehogeschool Groningen bij de afdeling Studiekeuze Advies. ‘’.

De taken die centraal stonden gedurende de stagen waren (aspirant) studenten helpen met hun studiekeuze, telefoondiensten draaien, aanschuiven bij adviesgesprekken, ontvangen van bezoekers, verzorgen van scholenvoorlichting en het ontwikkelen van workshops, presentaties en voorlichtingen. Daarnaast heb ik de gehele selectieprocedure voor het nieuwe Studentenvoorlichtingsteam binnen de Hanze uitgevoerd.

 

Het was een fijne periode waarin Ella het naar haar zin heeft gehad: ‘’ ik had tijdens mijn stage periode ontzettend fijne mensen om me heen om mee te werken en heb het daarom erg naar mijn zin gehad. De werkzaamheden tijdens mijn stage vond ik minder leuk. Ik had verwacht dat ik meer erop uit zou gaan, maar in plaats daarvan zat ik erg veel op kantoor achter de computer. Dit is niet iets wat ik zou willen doen de rest van mijn leven. Het was daarom erg leerzaam voor mij, om tot inzicht te komen dat deze richting niet iets voor mij zou zijn. ‘’.

 

Keuzesemester II

Ella heeft een tweede stage gelopen in het buitenland, namelijk op de basisschool Mon Plaisir op Aruba. Ze heeft hiervoor gekozen omdat haar eerste stage niet helemaal was wat ze er van verwachtte: ‘’ ik wilde weer totaal iets anders uitproberen. Een buitenlandstage was iets wat mij al lange tijd aansprak, dus had ik een afspraak gemaakt met Bureau Buitenlandstage op de Hanzehogeschool. Ik wilde erg graag naar Aruba. Zij legden mij verschillende mogelijkheden voor. Ik heb er toen voor gekozen om de richting Jeugd te kiezen, door op een basisschool te gaan stagelopen. ‘’.

 

Ze twijfelde wel heel erg of de richting jeugd iets voor haar zou zijn. Maar eenmaal aangekomen op haar stageplek, voelde ze zich direct thuis: ‘’ ik vond het ontzettend leuk om met de intern begeleider mee te lopen en gesprekken te voeren met de kinderen. Ik coachte kinderen die gericht was op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik heb een mooie band met hun opgebouwd en ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. Ik heb van tevoren enorm getwijfeld om te gaan, omdat alleen naar het buitenland gaan enorm spannend is. Het is de beste keuze die ik heb gemaakt en zou het ook iedereen student aanraden. Het is echt een toevoeging voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ben ik hierbij tot de realisatie gekomen dat jeugd mijn ding is en hierin verder wil. ‘’.

 

 

Afstudeeropdracht

Ella wou daarom ook graag de afstudeeropdracht doen op het gebeid van jeugd: ‘’ omdat mijn stage mij zo goed was bevallen. Ik heb daarom een afstudeeropdracht gedaan in opdracht van Schooljudo. Dit is een organisatie die judolessen verzorgd op basisscholen. Zij wilden graag de invloed van hun lessen op kinderen laten onderzoeken. Ik heb daarom onderzoek gedaan naar de invloed van Schooljudo-lessen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit deed ik door testen af te nemen met een  voor- en nameting op scholen in Friesland die een Schooljudo traject gingen volgen.’’.  

 

Het was een interessante opdracht waarin Ella met veel plezier de testen heeft afgenomen bij de kinderen: ‘’ ik vind opdrachten in de praktijk uitvoeren vooral erg leuk om te doen, het schrijven van een scriptie iets minder. Tijdens de opleiding krijg je wel vakken waarbij je onderzoek doet, maar ik had niet eerder zo’n groot onderzoek uitgevoerd waarmee je een halfjaar bezig bent. Dit is natuurlijk erg leerzaam. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

‘’ Het vak binnen de opleiding die mij het meest is bijgebleven is Psychopathologie, omdat ik vooral hierin veel kennis op wilde doen. ‘’.

 

Huidige functie

Ella werkt op dit moment voor Jeugdzorg: ‘’ ik begeleid jongeren tussen de 14 en 23 jaar met gedragsproblemen en/of een (licht) verstandelijke beperking. Deze begeleidingstrajecten zijn gebaseerd op ‘ervarend leren’ . Hierbij ben ik bezig om de zelfstandigheid van de jongeren te vergroten, zodat ze uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Taken binnen mijn werk, zijn slaapdiensten draaien, ondersteunen rondom netwerk/systeem, school, werk en dagelijkse routine. Sinds kort doe ik ook mentorschap bij sommige jongeren, waarbij je nog extra verantwoordelijkheid krijgt. We stellen samen een plan van aanpak op, schrijf evaluatieverslagen en bent contactpersoon voor zowel de jongere als hun ouders/verzorgers. ‘’.

 

Veel van wat Ella binnen TP heeft geleerd komt terug binnen haar huidige werk: ‘’ ik heb met mijn jongeren vooral veel te maken met hechtingsproblematiek, waar ik kennis van heb opgedaan bij verschillende vakken binnen de opleiding. Gespreksvoering is een vak dat veel terugkomt tijdens de opleiding, wat ik dagelijks bij mijn werk moet inzetten, met name gericht op het beoordelen en beïnvloeden van het gedrag van de jongeren. Door goed te blijven observeren en door te vragen, kan ik beoordelen waarin ik hulp kan bieden. Door verschillende gespreksvoeringstechnieken in te zetten, ben ik bezig om gedrag te beïnvloeden. Ik vind het zelf erg belangrijk om me tijdens het werk te richten op de positieve psychologie, waarbij ik gewenst gedrag wil stimuleren. ‘’.

 

Vervolg studie

‘’ In september ga ik beginnen aan de verkorte PABO. Binnen twee jaar kan ik dan lesbevoegdheid halen. Mijn droom is wel om binnen het onderwijs aan de slag te gaan, het liefst als intern begeleider. Door mijn kennis en ervaring bij TP te combineren met didactische vaardigheden, wil ik uiteindelijk graag de functie als intern begeleider op me nemen binnen het basisonderwijs. ‘’.

Alumnus: Eva

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: Kinderpraktijk 'Samen op weg'

Functie: Leerkracht/kindercoach


Route

"Ik heb de specialisatie Jeugd gedaan. Aan het begin van de opleiding was ik al geïnteresseerd in het werken met kinderen. De keuze voor mij om de specialisatie Jeugd te doen was dan ook geen lastige keuze. Ik vond de specialisatie uitdagend en divers; je krijgt veel verschillende vakken. Daarna heb ik twee korte minoren gedaan: Trainer/ Trainingsacteur en Preventie in de Hulp- en Dienstverlening. Beiden minoren waren een extra verdieping op dat wat ik al gehad had bij Toegepaste Psychologie. De minor Trainer/Trainingsacteur levert heel veel praktijkervaring op, omdat je tijdens deze minor 150 uur praktijkervaring moet opdoen. De minor Preventie in de Hulp- en Dienstverlening is meer theoretisch. Wel leer je hier om onderzoek te doen en krijg je de training 'Rots en Water'.

 

Stage

Tijdens mijn stage heb ik meegedraaid op de afdeling Ouderschap na Scheiding. Ik heb mogen ervaren hoe het traject vormgegeven wordt. Mijn onderzoek bestond uit het inventariseren van ervaringen van ouders met betrekking tot het trajectouderschap na scheiding. Hiervoor heb ik 120 ouders telefonisch geïnterviewd. Omdat sommige trajecten negatief zijn afgesloten, heb ik tijdens de telefoongesprekken te maken gehad met weerstand. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik dan ook veel geleerd over het omgaan met weerstand. Mijn afstudeeronderzoek sloot goed aan bij mijn stageopdracht namelijk het ontwerpen van een draaiboek voor een gespreksgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Tijdens mijn afstudeerfase heb ik ook de opleiding tot kindercoach gedaan en heb ik mij gespecialiseerd in rouw & verlies, echtscheiding en systemisch/contextueel werken met ouders en kinderen."

 

Functie

"Toen ik klaar was met Toegepaste Psychologie, vond ik mijzelf te jong om direct aan het werk te gaan. Ik wilde graag in het onderwijs werken. Helaas is daar geen geld om een Toegepast Psycholoog aan te nemen. Ik heb besloten om de verkorte PABO te doen. Ik ben nu werkzaam als leerkracht op een basisschool en heb een eigen praktijk als kindercoach. Ik sta drie dagen voor de klas en ik ben twee dagen aan het werk voor mijn eigen praktijk. Door de opgedane kennis vanuit Toegepaste Psychologie merk ik dat ik theoretisch goed onderlegd ben. Door de praktijkgerichte opleiding tot leerkracht basisonderwijs ben ik in staat om goed onderwijs te bieden en te kijken en handelen naar de behoeften van het kind."

 

Dit bericht is geanonimiseerd op 22 maart 2020. Eva is een fictieve naam in verband met de privacy.

Alumnus: Faysal

Student: 2007 - 2012
Bedrijf: Gezondheidscentrum Overdiep
Functie: POH-GGZ


Keuzesemester I

Faysal heeft de specialisatie Gezondheidspsychologie met plezier doorlopen. "Omdat we de eerste cohort waren miste ik wel enige diepgang, maar hier hebben we zelf voor gezorgd door een onderzoek te doen bij de GGZ in Assen." 

 

Keuzesemester II

Tijdens zijn minor ‘conflicthantering’ heeft hij het mediator-assessment gehaald. Deze minor heeft hem de mogelijkheid gegeven om zijn gespreksvoering uit te breiden. Wel kon hij duidelijk merken dat dit een ‘rechtenstudie’ minor was.

 

Stage

"Ik heb stage gelopen bij het ‘Harm Jan Zondag Junior College’. Dit is een school die net buiten het ‘speciaal onderwijs’ viel. Hier ben ik er achter gekomen dat jeugd niet de tak van sport voor mij is, maar heb er wel met veel plezier gewerkt." 

 

Afstudeeronderzoek

Als afstudeerscriptie heeft Thomas een training ontworpen voor studenten die moeite hebben met de overgang van studie naar werk. Dit heeft hij gedaan bij het Studenten Service Centrum van de RUG. "Dit was erg leerzaam en het maakte mij nog enthousiaster over het psychologie vak."

 

Functie

"Momenteel ben ik werkzaam in ‘Gezondheidscentrum Overdiep’ in Appingedam. Hier ben ik werkzaam als POH-GGZ. Dit is een 1e-lijns psychologie functie binnen de huisartsenpraktijk. Elke dag heb ik intakes en herhaal consulten met patiënten. De 1e-lijn is voor mij de meeste leuke en leerzame plek voor een psycholoog omdat elke dag totaal anders is."

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 7 juni 2020. Faysal is een fictieve naam.


Alumnus: Floris Keizer

Startjaar: 2016

Eindjaar: 2020


Keuzesemester I

Floris heeft de route arbeid- en organisatiepsychologie gevolgd. Hij vond het meest interessant aan de route de processen rondom organisatieverandering en het thema leiderschap. Het was een leerzame route volgens Floris die wel wat meer verdieping in verschillende theorieën had mogen hebben.

 

Keuzesemester II

Welke minor/route/tweede stage heb je gevolgd ter invulling van het tweede keuzesemester?

Floris heeft een minor aan de Rijksuniversiteit gevolgd. Hij heeft hiervoor gekozen zodat hij zich kan voorbereiden op het doorstuderen: ‘’ deze minor is erg handig. Zo hoef je geen statistiek toets meer te doen en kan je ervaren of de universiteit geschikt is voor je.’’. Het was volgens Floris soms wel stressvol maar vooral erg leuk en leerzaam.

 

Stage

Hij heeft stage gelopen bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst. Hij heeft hier onderzoek gedaan naar beroepstrots, meegewerkt met alledaagse taken en meegewerkt aan het programma rondom proactieve veiligheid. Ook dit was een leerzame periode volgens Floris: ‘’ je kan de kennis die je hebt opgedaan toepassen in de praktijk. ‘’.

 

Afstudeeropdracht

Floris heeft onderzoek gedaan naar de betekenis die leidinggevenden toekennen aan een leiderschapsprogramma en welk effect dit heeft op hoe zij bezig zijn met de ontwikkeling van de eigen leiderschapsrol. Hij heeft dit als een stressvolle periode ervaren: ‘’ je moet tijdens het schrijven van je scriptie enorm alert zijn dat je duidelijk schrijft en de lezer meeneemt. ‘’

 

Huidige functie

Floris werkt op dit moment bij Eridanos organisatie- adviesbureau. Hij is hier verantwoordelijk voor het maken van trainingen, interviewen, het analyseren van interviews, rapportages schrijven: ‘’de rode draad is dat je analytisch kijkt naar het gedrag van mensen (in organisaties). Vervolgens kijk je vanuit je expertise hoe bepaald gedrag verandert kan worden of bestaand gedrag kan worden gestimuleerd. ‘’.

Alumnus: Frank van 't Klooster

Startjaar studie: 2008

Eindjaar studie: 2012


Keuzesemester I

Frank heeft de specialisatie arbeids- & organisatiepsychologie gevolgd. Hij vond dit een echte verdieping in de zakelijke kant van de psychologie: ‘’dit spreekt mij het meeste aan. Ik wilde destijds graag ontwikkelen in de richting van training, coaching of recruitment, hierbij past A&O het beste in mijn ogen.’’ Hij vond daarnaast dat de specialisatie voldeed aan zijn verwachtingen. Het had veel diepgang en was volgens Frank een waardevolle toevoeging voor de opleiding.

 

Keuzesemester II

Frank heeft gekozen voor de minor Businessclass ondernemerschap omdat hij graag het stukje ondernemerschap wou meekrijgen tijdens zijn opleiding: ‘’ ik wilde weten hoe je een bedrijf opzet, hoe je een bedrijf runt. Daarnaast wilde ik een stuk van de zakelijke -, commerciële wereld en gedachtegang mee krijgen. Ik vind de combinatie tussen de zakelijke/commerciële wereld en de psychologie een hele interessante. Het vak consumentengedrag sluit hierbij goed aan. Dit was een mooi voorbeeld van het zakelijke/commerciële en het psychologische aspect.’’

Frank vond het een intensieve leerzame minor: ‘’het was echt een afwijkend vakgebied. Dat was interessant en goed voor mijn ontwikkeling om de zaken vanaf een ander gezichtsveld te benaderen.’’

 

Stage

Frank heeft stage gelopen op het eiland Mauritius bij de HR-afdeling van een hotel in Flic en Flac. Hij was hier verantwoordelijk voor het voorbereiden, geven, verbeteren en evalueren van trainingen die aan het hotelpersoneel gegeven werden. Het waren trainingen die door een combinatie van fysieke trainingen en e-learning gegeven werden. Dit vond vooral op instructieniveau plaats.

Hij geeft aan dat het een interessante periode was die goed was voor zijn ontwikkeling: ‘’ vooral het werken met mensen met een culturele achtergrond anders dan die van mijzelf was uitdagend en soms ook ingewikkeld. Door de stage in een ander land, ver van je eigen culturele normen en waarden te doen, heb ik mij zowel professioneel als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Ook de taalbarrière speelde hierin mee. ‘’

 

Afstudeeropdracht

Frank heeft onderzoek gedaan naar hoe het effect van een training vergroot kan worden. Dit deed hij voor het bedrijf Vegro verpleegartikelen. Met de volgende hoofdvraag:  “Hoe kan een getrainde winkelmedewerker van Vegro Verpleegartikelen het beste ondersteund of gemotiveerd worden om de transfer van de in de training aangeleerde vaardigheden en kennis naar de werkvloer zo groot mogelijk te laten zijn?” Hierbij heeft Frank aanbevelingen en interventies geformuleerd om dit effect te versterken.

Hij heeft deze periode als leerzaam ervaren. Wel vond hij het lastig dat dit onderdeel van de studie vrij solistisch plaatsvond: ‘’ik kreeg inhoudelijk weinig begeleiding van de stageplek. Wat ik als erg leerzaam heb ervaren is de tunnelvisie die ik uiteindelijk had op het onderwerp dat ik had. Na mijn verdediging kwam ik er achter dat ik door tunnelvisie bepaalde onderdelen over het hoofd heb gezien en niet meegenomen heb in mijn onderzoek. Dat was een behoorlijke eyeopener.’’   

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

‘’ Ik vond de vakken Organisatieverandering erg interessant. Dit werd ondersteund met een boek van Leon de Caluwé. Het was erg interessant om inzicht te krijgen in veranderprocessen en hoe bepalend onderdelen daarvan zijn op of een verandering wel of niet beklijft. Daarnaast heb ik bij Trainingsvaardigheden veel geleerd en de kans gekregen om extern een training te geven. Hier heb ik erg veel van geleerd en veel uit kunnen halen, omdat ik op die manier ervaring in de praktijk heb kunnen opdoen. ‘’

 

Huidige functie

Frank werkt op dit moment als Senior Vestigingsmanager bij Start People. Hij stuurt twee vestigingen aan. Voor meer functie-inhoud mag je ook altijd op zijn LinkedIn kijken geeft Frank aan.

Frank heeft veel contact met mensen in verschillende functies: ‘’ dit varieert van een medewerker in de productie tot een manager van een grote organisatie of een medewerker werkzaam als intercedent in één van de teams. Vanuit mijn studie heb ik geleerd om tussen deze diverse niveaus te schakelen. Ook helpt de gespreksvoering die ik tijdens de studie heb geleerd bij deze en andere gesprekken. Bij de ontwikkelgesprekken die ik met mijn collega’s in de teams voer die ik aanstuur heb, heb ik veel aan de kennis en vaardigheden van oplossingsgericht coachen. Doordat we als organisatie ook assessments bij medewerkers afnemen, kan ik de kennis van diagnostiek en assessen toepassen tijdens deze assessments en bij de terugkoppeling hiervan. Op het moment dat ik een presentatie geef komen de presentatievaardigheden goed van pas. Desondanks realiseer ik mij dat de letterlijke kennis en vaardigheden van TP in een andere baan meer terug zouden kunnen komen. Wat ik vooral meeneem vanuit de opleiding TP is een bepaald niveau van ontwikkeling, professionele houding, kennis en vaardigheden die in vele functies relevant en handig kunnen zijn. ‘’

Alumnus: Givano

Student: 2010 – 2014
Bedrijf: Defacto
Functie: HRD Consultant


Givano heeft de specialisatie Arbeid & Organisatie gevolgd. De specialisatie was nuttig en interessant, maar wel intensief. Tijdens zijn keuzesemester heeft hij de minor HRM gevolgd. Deze had na eigen zeggen een klein beetje overlap met de studie Toegepaste Psychologie, maar sloot verder goed aan bij zijn route.

Zijn stageperiode heeft Givano doorgebracht bij GRIP Reïntegratie. Zijn taken hier bestonden uit individuele coaching, groepstraining en marketing. Hij heeft hier voornamelijk geleerd om mensen te confronteren met gedrag en professioneel te handelen. In zijn afstudeerfase heeft hij onderzoek gedaan bij zijn huidige werkgever naar 360 graden feedback in een bepaalde organisatiecultuur. Het bedrijf had een softwareproduct met betrekking tot 360 graden feedback en het bedrijf miste echter voldoende inhoudelijke ‘softe’ kennis op het gebied van HR omtrent deze methode.

Functie

Momenteel is Givano werkzaam bij de organisatie Defacto. Dit is een bedrijf dat organisaties helpt bij het ontwikkelen en certificeren van hun medewerkers. Hij bekleedt hier de functie van HRD Consultant, waarin hij implementaties doet van softwareproducten met alle bijkomende relatiemanagementzaken, zoals projectmanagement, advisering en training. Dit werk is aantrekkelijk voor hem vanwege de vrijheid met betrekking tot werkzaamheden, werktijden en aanpak, evenals de ruimte voor vormgeving van eigen ambities en het vele contact met klanten.

 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Givano is een fictieve naam.

Alumnus: Ilse Zijlstra

Startjaar: 2014

Eindjaar: 2019


Keuzesemester I

Ilse heeft de specialisatie Gezondheid gekozen. Dit deed ze omdat het haar interessant en leuk leek. Ze wist nog niet of ze met jeugd wilde werken. Daarnaast trok de arbeid en organisatie kant haar niet heel erg. Tijdens haar specialisatie kreeg ze het vak Positieve Psychologie. Dit wordt nu in het tweede jaar gegeven. Dit vak vond Ilse het leukste: ‘’ ik vond het fijn om te ervaren dat de psychologie ook over goede dingen kan gaan en mensen kan helpen om een nog betere versie van zichzelf te worden. ‘’. Wat het verder leuk maakte volgens Ilse waren haar studiegenoten en de vakken die naast leuk ook interessant waren.

 

Keuzesemester II

Ilse heeft de Da Vinci minor aan de Hanzehogeschool gevolgd. Ze wist niet goed welke minor ze moest kiezen:’’ ik had me eerst ingeschreven voor de minor Healthy Ageing maar ik twijfelde of dit wel iets voor mij zou zijn. De eerste jaren van mijn studie vond ik vrij pittig dus ik heb na mijn specialisatie Gezondheid het een half jaar iets rustiger aan gedaan. Ik heb me in die periode gefocust op vakken uit het tweede jaar die ik nog moest inhalen en ik werd propedeusecoach. Tijdens dit half jaar heb ik mij verdiept in welke minoren er allemaal waren en leek Da Vinci mij het leukste. ‘’

 

Ilse kijkt heel positief en dankbaar terug naar de Da Vinci minor:

‘’ ik ben zo ontzettend gegroeid in deze periode. Ik kon mezelf ontwikkelen op een manier die goed bij mij paste en ik kon dingen doen waar ik blij van werd met een fijne en stimulerende groep mensen om me heen. De manier van begeleiding en reflecteren vond ik ook heel fijn. De docenten waren coaches die je hielpen en begeleidde waarvan je zelf aangaf het nodig te hebben. Je mocht ook een manier kiezen om te reflecteren die bij je past. Ik heb een fotodagboek bijgehouden waarin ik bijhield wat ik allemaal deed en waarin ik gegroeid ben. Ik raad iedereen aan om een half jaar Da Vinci te doen. Ik vond het echt fantastisch en ben hier zo gegroeid als persoon.’’


Stage

Ilse heeft stage gelopen bij de Hanze ontwerpfabriek. De Hanze Ontwerpfabriek begeleidt bedrijven, zorginstellingen en onderwijsinstellingen om creatieve antwoorden te vinden en te bedenken op vraagstukken. Ilse vertelt dat ze veel heeft genetwerkt en gesprekken heeft gevoerd met mensen van verschillende afdelingen van de Hanze en daarbuiten: ‘’ we faciliteerden creatieve sessies om tot een antwoord te komen op een vraagstuk. Dit lijkt op trainingen geven: je staat voor een groep, je legt uit wat er gedaan moet worden en je begeleidt het proces. Ook kwam een stukje coaching aanbod: je stelt vragen over het probleem en vooral over de mogelijke oplossingen. ‘’.

 

Ze kreeg veel vrijheid binnen de stage. Dit was prettig maar in het begin ook lastig:

‘’ ik moest mijn eigen rol en eigen taken helder zien te krijgen. Ik kreeg gelukkig fijne begeleiding en het team was prettig om mee te werken. Ik heb mezelf ontwikkeld en meer vertrouwen in mezelf gekregen omdat je met zoveel verschillende mensen samen werkt en jezelf moet laten zien. ‘’.

Verder vertelt Ilse dat ze haar stage verspreid had over één jaar: ‘’ dit deed ik vanwege medische redenen en gelukkig gaf de opleiding hier toestemming voor. Ik vond het heel fijn dat ik niet vijf dagen per week veertig uur stage hoefde te lopen. Er was nu ook nog ruimte om te ontspannen en andere leuke dingen te doen. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn stage kon lopen. ‘’.

 

Afstudeeropdracht

‘’ Ik heb mijn afstudeeropdracht ook binnen de Hanze gedaan. Binnen onze eigen opleiding. Ik onderzoek gedaan naar hoe de positieve mindset van studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie kan worden versterkt. Ik heb de methode Design Thinking gebruikt. Hier had ik in mijn minor en in mijn stage ook mee gewerkt. Wat ik wel merkte is dat ik het lastig vond dat de docenten binnen TP nog niet veel onderzoek hebben gedaan met Design Thinking en ik had hier zelf ook nog geen onderzoek mee gedaan. Hierdoor was het soms een beetje zoeken wat nodig was en hoe ik bepaalde dingen het best kon aanpakken. ‘’.

 

Ilse keek van tevoren wel tegen het afstuderen op door de vele verhalen dat het veel werk is en stress oplevert. Doordat ze onderzoek deed naar een onderwerp en methode die ze leuk vond beleefde ze juist plezier aan het onderzoek uitvoeren. Ze had ook wel momenten van stress en dat ze het even niet meer wist maar over het algemeen kijkt Ilse met een goed gevoel terug op de afstudeeropdracht.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

Voor Ilse waren dit de gespreksvoeringsvakken en natuurlijk het vak positieve psychologie.

 

Huidige functie

Ilse werkt nu voor haarzelf onder de naam Ilzi Creations. ‘’ Ik ben een eigen bedrijf gestart waarin ik mensen coach en train volgens de positieve psychologie. Ik geef onder andere wandelcoaching waarin ik samen met de cliënt letterlijk stappen zet naar positiever leven. ‘’

Ze is veel met mensen bezig: ‘’ ik luister, stel vragen en geef waar nodig adviezen. Dit zijn allemaal dingen die ik geleerd heb tijdens de opleiding. Tevens vind ik het fijn dat ik zo’n uitgebreide basiskennis heb dankzij TP en dat ik weet hoe ik een goede training kan neerzetten. ‘’.

Alumnus: Jeannet

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: UMCG

Functie: PromovendusJeannet heeft de specialisatie Gezondheid gedaan. Dit is naar haar idee een goede keuze geweest. “Achteraf had ze de andere specialisaties er wel bij willen doen”.

 

Keuzesemester II

Ze heeft haar keuzesemester invulling gegeven met de minor International Aid and Development. “Dit was mijn beste keus ooit. Ik heb veel geleerd en mooie reis gemaakt. En het staat goed op je CV. Deze minor is zeker een aanrader! Binnen deze minor leidt je een ontwikkelingsproject en geef je training, dit sluit goed aan bij de studie Toegepaste Psychologie.”

Stage

Haar stage heeft Ze afgerond bij AFPN Lentis. Dit is een organisatie voor forensische gezondheidszorg in de Noord-Nederland. Ze heeft hier de rol als psychodiagnostisch werker op zich genomen. Dit houdt in dat ze testen afnam bij de cliënten. Wat haar tijdens deze stage aansprak was de interessante doelgroep en de leuke collega’s. Ze heeft hier veel geleerd.

Afstudeeronderzoek

Tijdens haar afstudeerfase heeft Ze onderzoek gedaan naar therapietrouw bij adolescenten het met diabetes type 1 in het Beatrix Kinderziekenhuis. Dit was naar haar idee nuttig omdat veel adolescenten zich  in de pubertijd afzetten tegen hun ziekte met als gevolg dat ze niet therapietrouw zijn. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere leeftijd. Daarnaast kan het nadelige gevolgen hebben voor de maatschappij aangezien de jeugd de toekomst is. Dit onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen om deze doelgroep te ondersteunen in het omgaan met hun ziekte, waaronder een eigen kracht conferentie.

Functie
Momenteel is ze bezig om haar PhD te bemachtigen. Ze werkt nu als promovendus bij het UMCG. Haar werkzaamheden bestaan uit onderzoek doen, literatuur lezen, interviews afnemen en trainingen volgen. “Ik doe onderzoek naar hoe je de eerstelijnszorg voor kinderen en adolescenten het beste kan gaan organiseren. Dit is een groot internationaal onderzoek  met 85 onderzoekers uit 13 verschillende landen. Dit maakt dat ik veel internationale contacten heb en voor mijn werk af en toe naar het buitenland moet, op congressen spreek en les geef.


Dit artikel is afkomstig uit 2016 en is geanonimiseerd op 20 mei 2020. Jeannet is een fictieve naam.

 

Alumnus: Jinte

Student: 2009 - 2013
Bedrijf: Training en onderzoek Smidt
Functie: Trainer (ZZP'er)Jinte heeft de specialisatie Jeugd gedaan. "Gespreksvoering met kinderen en diagnostiek waren beiden interessant", vertelt ze.

Keuzesemester II

“Na deze specialisatie ben ik een half jaar student assistent geweest bij het lectoraat Leren en Gedrag en dat was voor mij een mooie ervaring. Ik heb onderzoek gedaan naar het sociaal emotioneel ontwikkelingsprogramma PAD op basisscholen." Dit deed ik naast de minor Integraal Jeugdbeleid.

 

Stage
Stage heeft ze gelopen bij WIJ Beijum, toen nog CJG Beijum. "Tijdens de stage heb ik een training gemaakt en gegevens aan kinderen met een speciaal broertje en zusje. Ik heb voornamelijk geleerd om laagdrempelig te werken, niet overal boven op te zitten en aan te sluiten bij verschillende doelgroepen. Ook hebben we een leuke cursus mogen volgen over de omgang met ouders door een professional van Cedin. Dit was erg waardevol!”

 

Afstudeeropdracht
"Ik heb mijn afstuderen afstudeeronderzoek gedaan bij het UMCG. Dit deel was echt het allerbeste van mijn studie! Ik heb hier onderzoek gedaan naar jongeren met een vermoeden van kanker en hun informatie behoefte vanuit het ziekenhuis. Ik heb diepte interviews gehouden met kanker patiënten en met gezonde jongeren focusgroep discussies gedaan. Ontzettend waardevol en een heel erg leuk kwalitatief onderzoek met een top begeleider, dhr Brinkman. Dit was voor mij de mooiste en nuttigste tijd van de opleiding", zegt ze.

Functie
Momenteel werkt ze voor zichzelf als ZZP’er vanuit haar eigen onderneming. "Ik geef training op verschillende Alfa Colleges in de stad Groningen. Ik geef hier een MBO leerlingen trainingen over talentontwikkeling en laat leerlingen hun eigen talent ontdekken. Dit kan helpen bij het kiezen van een vervolgstudie, tijdens sollicitatiegesprekken en daarnaast is het goed voor het zelfvertrouwen.
Daarnaast doe ik nog steeds verschillende onderzoeken voor gemeenten in de provincie Groningen gericht op het sociale domein en de transitie. Omdat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de zorg hebben zij nieuwe documenten nodig om contact te hebben met zorgaanbieders. Hier heb ik verschillende sociale kaarten voor gemaakt."


"Door mijn opdrachten van gemeenten ben ik nu werkzaam als maatwerkadviseur WMO bij gemeente Delfzijl. Ik zit hier bij de WMO en beoordeel of iemand in aanmerking komt voor een indicatie aan de hand van de wet en regelgeving. Mijn achtergrond als TP’er komt vooral van pas om herindicaties te beoordelen van de voormalige AWBZ doelgroep. Ik ga niet op huisbezoeken, maar toets de aanvragen en heb contact met de zorgaanbieders zodat de zorg wordt ingezet en goed geleverd wordt. Dit doe ik momenteel 32 uur per week. Er zijn binnen de WMO en Jeugd grote mogelijkheden voor TP. Onze kennis en kunde kan hier uitstekend worden ingezet. Dit vooral door de oplossingsgerichte coaching methodiek te gebruiken. Deze sluit volledig aan bij de nieuwe manier van werken, waarin eigen kracht en het sociaal netwerk centraal staan."

"Daarnaast vermeld ik er nog graag bij dat ik na mijn afstuderen op reis ben gegaan naar Australië voor 8 maanden. Toen ik terug kwam ben ik verder gegaan met het oppakken van mijn eigen bedrijf. Omdat ik hier niet geheel van kan leven heb ik een andere baan gezocht en deze wilde ik graag bij een gemeente omdat de transitie enorm in beweging is en ik hier graag mijn kwaliteiten in wil zetten. Dit is inmiddels gelukt! En daar ben ik erg blij om. Al met al werk ik meestal gemiddeld 40 tot 50 uur per week, want ik werk naast mijn eigen onderneming en Gemeente Delfzijl ook nog als brugwachter op de zaterdag bij de Provincie Groningen.

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 4 juni 2020. Jinte is een fictieve naam.

 

Alumnus: Jip Frank

Startjaar: 2016

Eindjaar: 2020


Keuzesemester I

Jip heeft de route Healthy Ageing gevolgd. ‘’ Ik vond de gespreksvaardigheden ontzettend interessant en leuk om te doen. Ik merkte dat door het volgen van deze route mijn gespreksvaardigheden enorm zijn verbeterd. ‘’

Jip heeft de specialisatie als goed aansluitend ervaren: ‘’ zoals hierboven gezegd heb ik veel gehad aan gespreksvaardigheden. Ik denk dat je als Toegepast Psycholoog daar echt in kan uitblinken tegenover een andere hbo’er dus dit heb ik als heel positief en nuttig ervaren. Daarnaast vond ik het ook erg leuk om water dieper op de mentale gezondheid in te gaan zoals met de veerkracht training.  ‘’.

 

Keuzesemester II

Jip vertelt dat ze de minor Filosofie, wereldreligies en spiritualiteit aan de Hogeschool van Utrecht heeft gevolgd.

Ze vertelt hierover het volgende: ‘’ ik vind psychologie natuurlijk ontzettend leuk, maar is wel erg wetenschappelijk. Daarentegen vind ik filosofie heel leuk vanwege de nieuwsgierigheid en de vrije manier van denken. Ik vond het daarom een hele mooie tegenhanger tegenover de psychologie. Ik vind het belangrijk om een brede kijk te hebben op dingen en heb ik gekozen om een filosofie minor te kiezen. Wereldreligies en spiritualiteit vind ik persoonlijk heel interessant dus dat was een leuke bijkomstigheid. ‘’

Jip zou als ze het over moest doen weer dezelfde keuze maken: ‘’ ik heb deze minor echt als een aanvulling ervaren tijdens mijn opleiding en voor een Toegepast Psycholoog. ‘’.

 

Stage

Ze heeft stage gelopen bij de vrouwenopvan van het Kopland.  ‘’Mijn taken bestonden voornamelijk uit het begeleiden van de vrouwen vanaf het moment van binnenkomst, tot dat ze weer op eigen benen konden staan.’’ Ze geeft aan dat ze tijdens haar stageperiode ontzettend veel geleerd heeft. ‘’ik heb ontzettend veel geleerd. Het is erg nuttig om hetgeen wat je op school hebt geleerd, in de praktijk toe te passen. Dit is namelijk altijd anders dan je vanuit de schoolbanken bent gewend. Ik heb dus veel ervaring kunnen opdoen. Daarnaast vond ik het natuurlijk ook heel leuk. ‘’

 

Afstudeeropdracht

Jip heeft haar afstudeeronderzoek uitgevoerd voor een lectoraat van de Hanzehogeschool: ‘’ Ik heb voor het Lectoraat Communication. Behaviour and the Sustainable Society experimenteel onderzoek gedaan naar perceptie verandering. Door middel van visualisatie meditaties heb ik onderzocht of het perspectief wat mensen hebben tegenover de aarde, hierdoor kan veranderen. Hierbij heb ik mij voornamelijk gefocust op het ervaren van verbondenheid met de natuur en mindfulness. ‘’.

Jip heeft deze periode als heel erg leuk ervaren maar vond het van tevoren ook heel spannend: ‘’ omdat je vaak hoort dat afstuderen echt verschrikkelijk is en heel veel studenten tegen moeilijkheden aanlopen. Persoonlijk heb ik dit totaal niet zo ervaren. Het is soms lastig, je doet het helemaal alleen en je voelt je wat onzeker, maar je hebt ook gewoon een begeleider, opdrachtgever en intervisiegroepjes etcetera die je helpen waar nodig. Al moet ik wel toegeven dat ik volgens mijn studiegenoten geluk heb gehad met mijn opdrachtgever. Zij liet mij namelijk erg vrij en kon mij goed bijstaan op punten waar ik vast kon lopen. ‘’

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

Jip vond erg veel aspecten uit de opleiding interessant: ‘’ inleiding in de psychologie vond ik heel leuk. Dit is een vak uit het eerste jaar en hiermee kwam ik voor de eerste keer echt in aanraking met de psychologie tijdens de opleiding. De hoorcolleges vond ik super interessant en die werden door een leuke docent gegeven. Ik kan mij nog herinneren dat ik dit vak echt geweldig vond. Ontwikkelingspsychologie is mij ook erg bijgebleven, dit vond ik een onwijs leuk vak en super interessant. Daarnaast zijn de minor-, stage- en afstudeerperiode me misschien wel het allermeest bijgebleven. Dit zijn namelijk de momenten dat je zelf echt een invulling kan geven aan wat je wil leren. Dat is ontzettend leuk.’’

 

Huidige functie

Jip is op dit moment bezig met afstuderen en levert over een aantal dagen haar scriptie in. Ze is al bezig met solliciteren: ‘’ ik heb ambitie om verder te studeren voor POH-GGZ. Hier heb je wel eerst werkervaring voor nodig binnen een ggz instelling. Ik hoop daar binnenkort een leuke kans in te krijgen.’’

Alumnus: Joren van Leeuwen

Startjaar studie: 2014

Eindjaar studie: 2018


Keuzesemester I

Joren heeft de keuzeroute arbeid en organisatie gevolgd. Hij vertelt hierover het volgende:

‘’ ik wist al dat ik arbeid en organisatie wou gaan doen. Ik was altijd geïnteresseerd in hoe je in het bedrijfsleven het menselijk aspect kon betrekken. Hoe kan je gezonden mensen beter laten presteren.’’.

Joren geeft aan dat de vakken van het keuzesemester leuk waren. Hij had toen der tijd gekozen voor het vak coachen. Hij heeft vernomen dat je nu ook kunt kiezen voor trainen. Dit had hij dan graag gedaan omdat je daar veel aan hebt als je het keuzesemester arbeid en organisatie volgt. Hij geeft aan nog steeds veel aan de theoretische vakken te hebben uit het keuzesemester.

 

Keuzesemester II

Joren heeft gekozen voor de minor conflictmanagement aan de Hanzehogeschool:

‘’ik moest toen nog een aantal vakken uit het tweede jaar herkansen dus ik heb de minor conflictmanagement gedaan.’’. Joren heeft aan dat het een prima minor was die veel gericht was op de rol van een mediator: ‘’ dit was niet direct wat ik eruit wou halen. Ik was geïnteresseerd in hoe je obstakels uit een team kon halen. Je doet vooral gespreksvaardigheden op. Je leert op een andere manier kijken naar de situatie dan dat ik bij TP had geleerd. Je leert neutraal te kijken. Vaak leer je bij coaching hoe je met een persoon omgaat en hier kijk je naar meerdere kanten van het verhaal en wat je daarmee kunt.

Als ik niet de vakken had hoeven herkansen had ik wellicht toch gekozen voor een tweede stage omdat werkervaring waardevol is.’’

 

Stage

Joren heeft stage gelopen bij Young Capital in Groningen als recruiter. Joren is in contact gekomen met het bedrijf door middel van de keuzeroute A&O: ‘’ tijdens mijn A&O keuzesemester had ik een opdracht gedaan voor Young Capital. Hierdoor had ik een aantal leuke connecties. Ik heb toen aangegeven dat het me leuk leek om samen te werken.’’

Joren had de volgende taken als stagiair recruiter:

‘’ik was eerst verantwoordelijk voor het meehelpen, assisterende door intake gesprekken  bij te wonen/te houden en vacatures schrijven. Laatste twee maanden geheel verantwoordelijk. Toen moest ik ook targets halen. Het was interessant om te zien hoe het er aan toe ging. Voor mij een eerste ervaring in een commerciële organisatie. Het is een andere insteek dan dat je leert tijdens de vakken, het gaat hier ook om geld. Wat ik wel jammer vond is dat je na vijf maanden vol meedraait. Hierdoor kon ik hier wellicht niet de uitdaging vinden voor een lange tijd. ‘’

Volgens Joren is een stage een enorm leertraject: ‘’je leert ook veel over jezelf, hoe ben je in een werkomgeving. Ik creëerde meer overzicht en een planning dan dat ik daarvoor bijvoorbeeld deed voor mijn studie. Hierin moest ik mijzelf ook wel verder ontwikkelen. Ik vond werken echt veel leuker dan studeren en dat leerde ik tijdens mijn stage.’’


Afstudeeropdracht

Joren heeft zijn afstudeeropdracht uitgevoerd voor Entrance. Dit is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. Joren heeft voor deze organisatie onderzoek gedaan naar de perceptie van de omwonenden die bij nabij een waterstofstation wonen. Het is een opdracht die totaal anders is dan Joren zijn keuzesemester en stage: ‘’ ik wou wat anders doen dan waar ik stage liep. Ik wou graag mijn horizon verbreden. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in energie en de energiecrisis waar we tegenaan lopen. Interessant om te kijken hoe je daar iets in kon betekenen. ‘’.

Joren vertelt daarnaast over zijn afstudeerperiode dat het best een saaie periode was: ‘’ daarvoor werkte ik veertig uur per week met een team (stage) en hier was ik zelf aan de slag. Ik had een kwantitatief onderzoek gedaan. Ik was er klaar mee en wou graag gaan werken. In april was ik al aangenomen voor de baan die ik nu heb hierdoor had ik een stok achter de deur. Wel vond ik het onderwerp erg leuk, hierdoor was Entrance een leuke organisatie want ze gaven om de twee weken een gastcollege. Tegelijkertijd was de zelfstandigheid ook erg fijn die je krijgt tijdens het traject. Je staat er helemaal zelf voor, hier heb ik nog steeds iets aan. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

Organisatieverandering, is een vak waar je volgens Joren veel aan hebt: ‘’ dat is het enige boek (leren veranderen, Caluwé) dat ik nog steeds in mijn kast heb liggen. Je kunt het overal toepassen. ‘’.

 

Huidige functie

Joren werkt bij Yacht. Hier doorloopt hij het intercompany HR Traineeship. Waarbij je drie jaar lang bij een ander bedrijf werkzaam bent. Hij is begonnen bij Yacht: ‘’ Yacht inhouse is hiervan een onderdeel. Hier was ik verantwoordelijk voor alle externe inhuur. We waren hiertussen de schakel. Dit heb ik tot afgelopen september gedaan. Nu ben ik projectmanager bij Pfizzer (grote Amerikaanse farmaceut) en hier ben ik verantwoordelijk voor cultuur implantatie en efficiënter werken. Hele brede lijn. Ik vind het een hele gave functie. Ik kijk ook mee met de directie ze zijn benieuwd naar wat een jong iemand van het bedrijf vindt en hoe diegene dit zou aanpakken. Ik neem veel mee uit de gespreksvoeringsvakken. Je hebt een inherente nieuwsgierigheid die je inzet. Ook het analytische vermogen zet ik in. Daarnaast uit de specialisatie hoe je naar een organisatie kijkt en hoe je dit efficiënt doet. ‘’.

 

Alumnus: Josta

Student: 2007-2012
Bedrijf: Thebe Breda
Functie: Teampsycholoog


Keuzesemester I

Josta heeft de specialisatie gezondheidspsychologie gevolgd. Ze geeft aan dat de specialisatie toen nog niet erg goed vormgegeven was. “Ik vind het erg jammer dat er niet meer ingegaan werd op de geestelijke gezondheid en psychiatrie. Naar mijn mening is de opleiding te veel gericht op gezonde mensen. Ik mis een stukje omgaan met complex gedrag van mensen, met name psychische problematiek.”

Vrije ruimte

Voor haar vrije ruimte heeft Ze voor Pallas-healthresearch en GENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving) een inventarisatie uitgevoerd van goede voorbeelden die welzijn, wonen en zorg voor ouderen en/of hun mantelzorgers positief beïnvloeden. “Het ging om vernieuwende en inspirerende innovaties die in de dagelijkse praktijk goed bleken te werken.  Dit om bestaande kennis te verspreiden, van elkaar te leren en de ouderenzorg in de regio Rotterdam concreet te kunnen verbeteren. Het was erg nuttig om in aanraking te komen met verschillende organisaties en deel te nemen aan meetings en conferences over de ouderenzorg. Daarnaast  heb ik veel werkbezoeken gedaan, wat mijn interesse voor de ouderenzorg zeker heeft vergroot.”

Stage
Ze heeft stage gelopen bij het Erasmus Medisch Centrum op de afdeling organisatieadvies. Dit heeft zij als erg leerzaam en interessant ervaren. “Gedurende mijn stage heb ik meegewerkt aan het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (c.a. 10.000 medewerkers). Hierbij heb ik rapportages geschreven voor drie afdelingen met interventies die aangebracht zouden kunnen worden op de afdelingen om de tevredenheid van de medewerkers te vergroten. Daarnaast ondersteunde ik de organisatieadviseur bij het coachen en begeleiden van verpleegkundigen van de afdeling Psychiatrie.”

Afstudeeropdracht

Voor het afstuderen heeft ze onderzoek gedaan voor het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Ze deed onderzoek naar kenmerkende onderwijs-vormen binnen de opleiding Zorghulp niveau 1. “Dataverzameling door observaties op MBO scholen heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren. Ik kreeg inzicht in verschillende denkniveaus en de toepasbaarheid van onderwijsvormen bij deze doelgroep.”

Functie
Momenteel werkt ze bij Thebe in een woonzorgcentrum voor mensen met een complexe vorm van dementie of gerontopsychiatrie (psychische stoornissen bij 65+ers). Ze is hier nu 1,5 jaar werkzaam en is aan deze baan gekomen door te solliciteren op een online vacature. “Binnen Thebe ben ik werkzaam als (HBO) psycholoog. De exacte naam van mijn functie is teampsycholoog. Ik begeleid teams op gerontopsychiatrische afdelingen bij de omgang met cliënten met psychische problematiek. Daarbij zorg ik voor goede vertaling van behandelafspraken naar de zorg. Ook richt ik mij op kwaliteitsverbetering van de zorg. Dit doe ik door middel van intervisiebijeenkomsten en bewonersberaden. Ook lever ik input voor zelfzorg voor teamleden en praktische wijzen van individuele reflectie (RET, relaxatietraining). ”

Wat maakt het werk aantrekkelijk?
“De goede aansluiting met TP maakt de functie als psycholoog aantrekkelijk. Daarnaast vind ik de doelgroep erg boeiend (ouderen tussen de 40-90 jaar met psychiatrische problematiek) en zijn de werkzaamheden divers. Ook vind ik het erg leuk om multidisciplinaire te werken.”

Van opleiding naar werkveld
Ze heeft in haar werk het meest te maken met het beïnvloeden van gedrag. “Als teampsycholoog begeleid en coach ik medewerkers bij de omgang met cliënten met psychiatrische problematiek. Daarbij train ik de zorgmedewerkers en geef ik hun advies over het toepassen van omgangsadviezen in de praktijk.”  
Ze geeft aan dat ze tijdens de opleiding veel geleerd heeft over gespreksvaardigheden die zij nu dagelijks kan toepassen in de praktijk en ze leert medewerkers om zelf deze technieken toe te passen. Ook geeft zij het volgende aan: “De opleiding heeft een vrij positieve insteek wat betreft het gedrag van de mens. Dit probeer ik vast te houden door mensen positief te benaderen, hun als ervaringsdeskundige te zien en te vragen om hun kijk op de situatie. Ik kan er van genieten als mensen erachter komen dat ze meer in hun mars hebben dan wat ze tot dan hebben gedaan. Zien hoe zij zich ontwikkelen en nieuwe inspiratie vinden in hun werk geeft mij steeds weer energie.”

Op de overstap van de opleiding naar het werkveld was ze niet goed voorbereid. “Het was nuttig geweest om de studenten een duidelijk beeld te geven over toekomstmogelijkheden als toegepast psycholoog. Werkbezoeken, meetings tussen studenten en bedrijven en het betrekken van alumni zouden hierbij nuttig geweest zijn. Ik neem aan dat dit nu steeds meer gebeurt bij de opleiding. Het heeft haar geholpen om veel sollicitatiegesprekken te voeren met diverse organisaties. Hierdoor werd steeds duidelijker wat de kracht van een toegepast psycholoog is. Daarnaast heeft ze hierdoor meer inzicht gekregen in haar eigen talenten.

Kwaliteiten toegepast psycholoog
Een TP’er heeft inzicht in het gedrag van mensen en is in staat om te achterhalen wat mensen motiveert en activeert. Hiermee kan je op een praktische wijze, met praktische tools, gedragsveranderingen teweeg brengen. “Om het beste uit een persoon te kunnen halen vind ik het belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken. Dit wil zeggen: wat zijn iemands drijfveren om zich te ontwikkelen, hoe ziet zijn omgeving eruit en hoe staat hij of zij in het leven? Om vervolgens gezamenlijk te komen tot een coachingsvraag en de weg naar een oplossing of een ontwikkeling.”


Dit artikel is afkomstig uit 2015 en op 5 juni 2020 geanonimiseerd. Josta is een fictieve naam.

 

Alumnus: Joya

Student: 2013-2018
Bedrijf: Huisartsenpraktijk de Beuken
Functie: POH-GGZ


 

Keuzesemester I

De specialisatie was interessant want we gingen meer gericht dingen doen. We gingen ook praktische dingen doen, zoals ontspanningsoefening. Met positieve psychologie gingen we een dagboek bijhouden. Het was een rustig half jaar. We hadden minder tentamens en projectgroepen. Achteraf dacht ik wel dat ik er iets meer uit had kunnen halen. Later begreep ik van een van de docenten dat de studenten bewust meer vrijheid  kregen om zodoende  vanuit intrinsieke motivatie werken. Door de studie en door eigen ervaring, begrijp ik ook steeds meer het belang van intrinsieke motivatie en ben ik daar een groot voorstander van.

 

Keuzesemester II

Ondernemerschap en Management in de Zorg en Welzijn bij de gemeente Veendam. Dat ging over projecten opzetten om de zorg te verbeteren. Wij wilde daar iets opzetten wat al bestond in Groningen, WIJS. Dat staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Dat concept wilden wij overbrengen naar die gemeente. Daarvoor hebben wij dat concept wat aangepast en gepresenteerd bij mensen van de gemeente. 

Het contact hebben met de gemeente en met mensen van andere studies vond ik leuk. Ik leerde ook een nieuwe methode kennen om projecten te starten, Design Thinking. Je hebt een plan voor een project en binnen korte tijd heb je al een klein concept. Dat presenteer je, waarna je feedback krijgt. Met die feedback kan je je product aanpassen.

Wat ik bij de minor merkte is dat wij als TP wetenschappelijk opgeleid zijn. Zo moeten wij veel dingen onderbouwen tijdens de studie. Hier, bij de minor, kwamen mensen van andere studies soms met plannen aan waarvan ik dacht, “onderbouw dat eens”, of “waar komt dat vandaan?”.

 

De stage

Op de vacaturebank van de Hanze kwam ik een vacature van het ICPE (Interdisciplinary CenterPsychopathology and Emotion) tegen van het UMCG. Die stage ging over het onderzoek naar het ontstaan en verloop van psychoses, het Mirror onderzoek.

Toen ik daar begon waren er al twee andere stagiaires aan het werk. Zij waren bezig met interviews afnemen en ik richtte mij op het verzamelen van mensen. Daarna kreeg ik verschillende trainingen om zelf interviews af te kunnen nemen. Dat deed je aan de hand van een mini scan, een diagnostisch interview. Via de computer kreeg je vragen die je tijdens het interview invulde, daar kwam een diagnose uit. Het was heel gestructureerd, omdat het ging om een onderzoek, maar je moest ook menselijk zijn. De vragen waren heel persoonlijk. Dat vond ik leuk, maar ook spannend. Onderwerpen gingen van nachtmerries, tot seksleven. Ik was vooral bezig met gegevens verzamelen, maar ik wilde ook wel mensen helpen.

Er was een experiment- en een controlegroep. Ik interviewde dan de controlegroep. Dat waren de ‘normale’ mensen zoals jij en ik. Sommige mensen hadden dan wel depressie of sociale angst. Mocht er wel iets ergs uitkomen, dan had ik daar een protocol voor.

Dan zou ik advies geven om psychologische hulp te zoeken. Ik heb dat zelf niet meegemaakt. Verder had ik af en toe interviews met mensen die al in behandeling waren. Die hadden ook wel heftige problematiek, maar die waren al in behandeling.

 

De afstudeerperiode

Ik kon bij het UMCG blijven en mij afstudeeronderzoek starten. Uiteindelijk kwam ik bij de afdeling psychiatrie terecht. Er was een onderzoeker die al bezig was met een onderzoek. Er was een basisanamnesevragenlijst, de anamnese, die door patiënten werd ingevuld. Die werd onvoldoende gebruik door psychologen, psychiaters en andere behandelaars. Ik ging onderzoeken waarom die niet voldoende werd gebruikt. Het was namelijk een goede vragenlijst. Ik interviewde psychologen en psychiaters om te onderzoeken waarom zij de vragenlijst niet gebruikten. Daar kwamen interessante resultaten uit. Behandelaars moeten tegenwoordig al heel veel lijsten invullen en checken, die ze aanleveren bij de zorgverzekering. Eigenlijk willen de behandelaars gewoon mensen helpen. Er zijn veel verplichtingen waar ze in verdronken. Sommige behandelaars wisten niet eens wat de basisanamneselijst was. Dat onderzoek was leuk, omdat ik al de GGZ kant op wilde. De resultaten zijn meegenomen in een vergadering waar is besproken of ze de vragenlijsten wel of niet moesten gebruiken.

 

De loopbaan

Ik werk nu als POH-GGZ. Aan het eind van mijn studie wist ik niet meer wat ik wilde. Ik was in februari klaar en had drie opties: reizen, even een nutteloos baantje doen en in september verder gaan met de premaster, of ik kies een serieuzer baantje en ga richting POH-GGZ. Een studiegenoot werkte bij CareerUp en daar deden ze adviesgesprekken, dus toen heb ik zo’n adviesgesprek gedaan. In dat gesprek is naar voren gekomen dat ik niet enthousiast was over een nutteloos baantje, maar wel voor POH-GGZ. Toen ben ik in december, tijdens m’n afstuderen, al begonnen met zoeken en kwam ik een vacature tegen die wat minder stellig was in eisen. Ze zeiden dat ik kennis moest hebben van psychopathologie en goed moest kunnen samenwerken en communiceren. Dat was in Drenthe en daar werk ik nu nog steeds.

Het is interessant om die verhalen te horen. Mensen die hun diepste geheimen en verlangens met je delen, want dat doen ze. Je geeft mensen vertrouwen door ze op hun gemak te stellen. Je leert ook heel veel over jezelf. Alles wat mensen vertellen roept een bepaald gevoel op. Misschien aversie, misschien medelijden, of herkenning. Dat probeer je terug te brengen. Dat is ook een groot deel van mijn werk, dat je het normaliseert. Dat je mensen duidelijk maakt dat de problematiek begrijpelijk is. Dat vind ik heel leuk, maar wat ik in het begin moeilijk vond was de emotionele betrokkenheid. Ik kon mij zo inleven in de ander dat ik het zelf ging voelen. Nu merk ik het wel op, maar reageer ik niet vanuit mijn eigen gevoel. Ik reageer vanuit een professionele houding, daarbij hoort ook bij het vinden van een balans, want je mag ook zeggen van “jeetje, ik schrik hiervan”, of “dit doet wel iets met me”.

 

Welk vak is je bijgebleven?

Sociale psychologie is een vak dat mij is bijgebleven, omdat ik veel leerde over groepsprocessen. Daarnaast vond ik Interpersoonlijke relaties leuk, wat onder andere over de liefde ging. Daar ging het ook echt over vraagstukken als “Is het belangrijk voor een vrouw dat een man een grote auto heeft?”

.

Artikel is geanonimiseerd op 10 mei 2020. Joya is een fictieve naam.

 

Alumnus: Julia Starke

Startjaar: 2015

Eindjaar: 2020


Keuzesemester I

Julia heeft de route arbeid en organisatiepsychologie gevolgd in het eerste keuzesemester. Wat vond je het meest interessante aan de route? ‘’ Dat je een hele andere kant van psychologie leert kennen. In de eerste twee jaar wordt er weinig gefocust op deze richting en ben je vooral bezig met gespreksvoering en ziektebeelden in alle leeftijdsgroepen. Dit ging veel meer over hoe gedrag in organisaties en in een werkcontext van toepassing zijn en wat je hier mee kan.’’ Hoe heb je de route/specialisatie ervaren? ‘’Ik vond het leuk om dus de andere kant van psychologie te ervaren en niet alleen maar bezig te zijn met problemen maar meer te focussen op waar er verbetering mogelijk is. Sommige vakken waren makkelijker dan andere. Het vak ‘veranderen in organisaties’ vond ik bijvoorbeeld erg ingewikkeld. We moesten iemand van een grote organisatie als groep interviewen en op basis van drie interviews en een flink boel vol literatuur een veranderstrategie gaan adviseren. Ik ervaarde dit als te hoog gegrepen maar het gaf wel een goed beeld over dat zo’n verandering niet zomaar georganiseerd is en dat de mens het grootste onderdeel is wanneer een organisatie verandering aan wil gaan.’’

 

Keuzesemester II

Julia heeft de minor communicatie en campagnes gekozen omdat ze na haar specialisatie niet goed wist welke kant ze op wou. De specialisatie was leuk maar ze wou zich ook breder orienteren om te kijken of er nog meer dingen waren die haar aanspraken. Wat sprak je aan in de minor? ‘’Het creatieve vak sprak mij aan en ik wou graag in Groningen blijven.’’.

Hoe heb je de minor ervaren? ‘’ Ik was uiteindelijk heel erg blij dat ik deze minor heb gekozen omdat ik deze keer wat creatiever aan de slag kon en meer kon doen in plaats van dat ik veel in de literatuur zat.  We mochten als groep een campagne opzetten voor een rookvrije Hanze Hogeschool. Hier kregen we vakken om heen zodat we dit konden organiseren. Presenteren hadden we al op de opleiding gehad maar hier gingen we meer in op storytelling, wat net een stapje verder gaat. Zo leerde ik op verschillende manieren mensen steeds beter overtuigen. Dat sprak mij erg aan.’’.

 

Stage

Julia heeft haar stage ingevuld door aan de slag te gaan voor het HR-adviesbureau Ypsylon in Assen. Hier werkte ze in het begin vooral mee in de werving en selectie. Ze sprak met opdrachtgevers om de juiste vacaturetekst op te stellen. Ook had ze contact met sollicitanten en plande ze de sollicitatiegesprekken in. Ook hadden we een aantal loopbaankandidaten in de vorm van een outplacement of re-integratietraject. Ypsylon hield gesprekken met hen over waar ze staan en waar ze naar toe willen. Aan het einde mocht Julia dit ook zelfstandig doen. Wat vond je van de stage periode? ‘’ Ik vond mijn stage periode erg pittig. Ik had voor deze stage bij een ander bedrijf stage gelopen en hier zat ik niet op mijn plek. Ik heb er toen na zes weken voor gekozen om mijn stage te staken en dat heeft veel invloed op je zelfvertrouwen. Na drie weken had ik een nieuwe stage gevonden maar je kan je misschien voorstellen dat het best eng is om het opnieuw te proberen. Gelukkig gaf deze plek mij een heel warm welkom en heb ik het hier prima naar mijn zin gehad. Wel ben ik erachter gekomen dat ik nooit meer in mijn leven veertig uur op kantoor ga zitten. Ik had tussendoor gesprekken maar, na deze stage had ik het inzicht dat ik graag meer buiten de deur aan het werk ben en met andere mensen in contact ben. Verder is stage lopen überhaupt best wel zwaar. Je komt uit de schoolbanken en bent ineens de hele week aan het werk en kan niet meer je eigen tijd indelen. Ik werkte eerst in het weekend nog in de horeca. Dat heb ik ook erg snel van beide dagen in het weekend naar één dag in het weekend of niet veranderd.’’

 

Afstudeeropdracht

Julia had haar afstudeeropdracht snel geregeld. Tijdens haar stage had ze contact met een studentenpsycholoog omdat ze soms moeite had met de veranderende omstandigheden. Ze wou hier graag beter mee leren om gaan. De studentpsycholoog gaf aan dat hij een leuke opdracht had liggen en dat ze daarmee aan de slag mocht gaan. Julia heeft onderzoek gedaan naar de methode die de studentpsycholoog toepaste en het effect daarvan op het welbevinden van de studenten. Hoe heb je deze periode ervaren? ‘’ Afstuderen vond ik pittig in de zin dat je alles ineens zelf moet doen. In het begin was ik heel erg gemotiveerd en ging ik lekker hard aan de slag. Toen kwam ik erachter dat ik best wel snel ging en ging ik simpel gezegd meer van mijn studentenleven genieten, haha. Nou dan moet je dus opletten want dan moet je ineens weer bijspijkeren. Gelukkig werd ik vanuit de organisatie heel goed geholpen en ook mijn scriptiebegeleider hielp mij goed. Ik wist goed wat mijn doel was en kon hier goed naar toewerken. In de laatste weken werd het nog wel even spannend. Dit had voornamelijk te maken met dat ik geen invloed had op de data verzameling. Ik was afhankelijk van anderen en dan moet je er goed bovenop zitten om alles op tijd binnen te krijgen. Een belangrijke tip dus. Verzamel je data op tijd! Uiteindelijk heb ik een 7,5 op mijn scriptie gekregen en een 9 op mijn eindgesprek waar ik mega trots op ben. Mooie afronding van de studie dus. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

Het vak dat Julia het meeste is bijgebleven is trainen in jaar twee. Dit heeft ze ook in jaar drie gevolgd. Het was in jaar twee echt een verademing voor Julia: ‘’omdat ik voor de opleiding presenteren of ook maar iets voor een groep vertellen zo spannend vond dat ik helemaal dichtklapte en bijna niet meer kon ademen wist ik dus wat mijn ontwikkelpunt was. In alle vakken in jaar 1 en begin jaar 2 probeerde ik mij verder te ontwikkelen maar bleef dit een struikelblok. Totdat ik in jaar 2 het vak trainen kreeg. Hier hoefden we niet meer te presenteren maar mocht ik de dialoog aan gaan met de mensen in de klas. Ik was dus niet meer een verhaaltje aan het vertellen. Hier voelde ik mij zo comfortabel bij dat ik hier graag mijn beroep van wil maken en dit op dit moment ook uit voer. ‘’

 

Huidige functie

Op dit moment werkt Julia dan ook voor CNV Vakmensen voor het onderdeel Probeer de Bond.  Tijdens haar afstudeeropdracht werkte ze hier ook al. Julia geeft aan nog steeds zoekende te zijn of ze verder kan binnen het CNV: ‘’ ik ben nog zoekende of ik verder kan in dit bedrijf of een andere leuke functie tegen kom omdat ik nu nog onder de studentenpool val.’’.

Julia haar trainingsvaardigheden komen goed van pas. Ze kan goed luisteren naar de studenten en hier op een juiste manier op inspelen. ‘’ ik denk dat hier ook mijn kracht ligt. Hier wil ik mee verder. Door alle gespreksvaardigheden die we in de opleiding hebben gehad heb ik goed leren luisteren en de trainingsvaardigheden hebben mij geleerd hoe ik onderwerpen kan aansnijden en een groep kan aanspreken.’’.

 

 

Aanvulling

‘’ Sinds mijn stage ben ik al bezig met wat ik wil als ik ben afgestudeerd. Ik denk dat ik inmiddels wel twintig keer van idee ben gewisseld. Want wat word je eigenlijk na deze opleiding? Ja een toegepast psycholoog. Maar er zijn een tal van mogelijkheden hoe je dit kan invullen. Daar moet je zelf ook nog een keuze in maken. Ik merk dat ik zelf heel veel behoefte had aan duidelijkheid. Tijdens je studie weet je goed wat de volgende fase is. Maar na de laatste fase val je een beetje in een gat. Wat ik hiervan heb geleerd is dat het totaal geen nut had om mij hier toen al druk om te maken. Ik had nog een jaar te gaan en kon mij beter eerst daarop focussen. Ik ben in april afgestudeerd. Midden in de eerste weken van de coronacrisis. Alle ideeën die ik uit had gedacht hadden ineens totaal geen zin meer om hier mee verder te gaan omdat alles plat ligt. Nu het weer wat rustiger lijkt te worden ga ik verder met mijn zoektocht. Ondertussen heb ik mij ook nog ingeschreven voor de master psychologie aan de Rug. Waar ik dus over een half jaar sta? Ik heb geen idee. Vind ik dat eng? Ja best wel. Maar ik denk dat dat bij deze fase hoort.’’.

Alumnus: Juriaan

Student: 2013 - 2018

Bedrijf: Cosis
Functie: Persoonlijk begeleider 


Het begin

Ik vond het een leuke studie. Als ik het een cijfer moest geven op een schaal van 1 tot 10, dan geef ik het een acht. Ik vond dat de mensen binnen de opleiding, de docenten en studenten, open waren. Je hebt heel veel vrijheid en er is veel ruimte voor eigen invulling. Er waren duidelijke richtlijnen, maar bij veel docenten kon je zelf richting geven aan je opdracht.

Een vak dat mij is bijgebleven is Testafname. Beide docenten waren strikt, maar daardoor wist je waar je aan toe was. 

 

Keuzesemester I

Ik had jeugd gekozen. Wat ik jammer vind is als je met jongeren wilt werken, dan heb je een SKJ-registratie nodig. Tijdens de specialisatie werd dit niet aangeboden. Ik weet niet of dat nu anders is, maar als je met jeugd wilt werken ben je niks zonder die registratie. 

 Wat ik leuk vond is dat we veel praktijk opdrachten deden. Zo heb ik training op scholengegeven en heb ik testen afgenomen bij kinderen. Dat waren leuke dingen om te doen. Qua vakken waren deze vergelijkbaar met de vakken die we gehad hadden, maar meer gericht op jongeren.

Je loopt binnen de gehele opleiding maar één keer stage. Je kan ervoor kiezen om tijdens je vrije ruimte stage te lopen, maar dat doet/weet niemand. Ik zou het wel mooi vinden om tijdens je specialisatie ook al stage te kunnen lopen. Desnoods één of twee dagen in de week. Ik had het prettig gevonden om wat extra praktijk ervaring op te hebben gedaan.

 

De minor

Ik had gekozen voor rehabilitatie. Sommige vakken leken best op TP, je had ook gespreksvoering en psychologie. De minor was heel erg gericht op eigen kracht. Het ging over mensen met een probleem, zoals een verslaving of burn-out, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Je leerde mensen om te kijken of zij met hun eigen sociale omgeving oplossingen konden vinden, “Wat kan je zelf doen om jezelf beter te maken?”.

Uiteindelijk viel het best tegen. Als je makkelijk punten wilt halen, dan moet je deze kiezen. Bij één vak moesten we foto’s maken. Drie foto’s die iets over jezelf zouden vertellen. De opdracht ging over vooroordelen. 

 

De stage

Ik ging stage lopen bij een basisschool in de Oosterpoortwijk van Groningen. Ik liep stage als internbegeleider. Het kwam erop neer dat ik zo’n drie of vier ochtenden in de weekbijles gaf aan kinderen. Vaak in groepjes van vier of vijf. Dit was een soort extra les. Ieder kind krijgt een basispakket, maar sommige kinderen hadden nog extra aandacht nodig, waarbij de stof herhaald wordt in een kleinere groep. Dat deed ik dan een paar ochtenden in de week bij groep zeven en acht. Ik gaf bijvoorbeeld taal en aardrijkunde. Voor de stof die ik behandelde kon ik mij natuurlijk eerst inlezen. Het ging mij er vooral om die kinderen training te geven. Ik maakte gebruik van mijn trainersvaardigheden.

Ik vond het leuk! Het was een leuke en leerzame stage. Het meest leerzame van de stage was het inzien dat je onbewust bekwaam bent. Dat is dat je best veel dingen kan en doet, zonder datje je hier echt bewust van bent. 

 

Het afstudeertraject

Voormijn vrije ruimte had ik twee medestudenten geassisteerd bij Molendrift(Groningen), zo ben ik met Molendrift in contact gekomen. Hier heb ik uiteindelijk invulling kunnen geven aan mijn afstudeeropdracht. Voor mijnopdracht kon ik kiezen tussen twee of drie opdrachten. Uiteindelijk vroegen ze of ik kon onderzoeken hoe buitenlandse, vooral Syrische, kinderen het doen op Nederlandse basisscholen. Molendrift is altijd bezig met jongeren, dit onderzoek was dan gericht op traumaverwerking.

Ik heb vooral veel expertinterviews gehouden bij mensen die wat wisten van trauma en vluchtelingen. Vervolgens heb ik Syrische kinderen op die basisschool geïnterviewd, om te kijken hoe zij die school ervaarden. Betreffende de resultaten bleek dat er vooral veel cultuurverschillen waren en dat die een rol speelden. Nederlandse jongeren zijn bijvoorbeeld minder handtastelijk naar elkaar. Als er onenigheid is, dan geven Nederlandse kinderen nog niet zo snel een klap of een duw. Syrische kinderen zijn meer fysiek in onenigheid. De leerkrachten op de basisschool zijn dat niet gewend en worden dan boos. Er is sprake van cultuurverschillen.

 

De loopbaan

Ik ben begonnen bij de zorgfabriek (CuraXL). Dat is een zorginstelling die ambulante zorg verleent. Dat heb ik zo’n anderhalve maand gedaan. Dat was wel leuk. Toen kwam ik bij mijn huidige functie. Ik werk nu bij Cosis, vroeger heette dat PromisCare. Dat is gehandicaptenzorg. Ik ben persoonlijk begeleider binnen de gehandicaptenzorg. De mensen wonen zelfstandig en kunnen veel zelf doen. Sommige dingen die voor normale mensen al lastig zijn, zijn voor hun nog tienkeer lastiger. Daarbij geef ik dan ondersteuning. Sommigen hebben een IQ van iemand van vier of vijf jaar, die zijn dan veertig of vijftig jaar. Ze kunnen wel veel, maar heel veel dingen ook niet. Ze weten dan wel waar ze moeite meehebben. Je hebt ook een paar cliënten met geestelijke problemen, zoals wanen. Ik werk op een steunpunt. Een soort huiskamer binnen een wijk. Die mensen wonen dan verspreid over de wijk. Dat steunpunt is voor hun een soort basis. Als er iets is kunnen ze daarheen, of kunnen ze bellen. Je hebt verschillende diensten, zo is er een dienst dat je binnen de huiskamer werkt, of je hebt een dienst dat je de wijk in gaat. Dan ga je bij iedereen zo’n drie kwartier langs. Wat ik écht leuk vind is de dankbaarheid in het werk. Soms doe je iets en dan zijn cliënten je echt dankbaar voor je hulp. Het leuke aan met mensen werken is de bepaalde interactie en de band die je met elkaar hebt.

 

Artikel is geanonimiseerd op 20 mei 2020. Juriaan is een fictieve naam.

 

Alumnus: Kyra Bosscher

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: Molendrift

Functie: Hulpverlener ToegepastePsychologie 


Route

In het derde jaar van haar opleiding heeft Kyra de specialisatie Jeugd gevolgd. “Ik wist bijna meteen zeker dat ik deze specialisatie wilde volgen omdat ik altijd al affiniteit heb gehad met kinderen en graag met kinderen wilde werken. Ik heb despecialisatie als zeer positief ervaren. Ik vond de vakken interessant en leerzaam. Ook vond ik het goed dat we bij gespreksvoering daadwerkelijk met kinderen gingen oefenen. Hierdoor leer je heel veel over gespreksvoering met kinderen.Ik ben heel tevreden over mijn keuze voor de specialisatie Jeugd”.

 

“Tijdens mijn opleiding heb ik ervoor gekozen om twee keer stage te lopen. Na mijn eerste stage bij het voormalig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Beijum heb ik besloten om nog een stage te doen. Ik hoorde om mij heen negatieve reacties op het niveau van de minoren; deze zouden te makkelijk en niet leerzaam zijn. Omdat mijn stage mij erg goed beviel en ik dacht op die manier meer te kunnen leren, besloot ik om te blijven. Uiteraard heb ik een andere invulling gegeven aan deze tweede stage”, vertelt ze.

 

“Ik heb mijn beide stages bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Beijum gelopen. Tijdens mijn eerste stage werkte ik veel met groepen: groepen moeders, groepenkinderen en tijdens themabijeenkomsten ook met groepen ouders. Tijdens mijn tweede stage kreeg ik deels begeleiding van psychologen van Molendrift die enkele dagen werkzaam zijn in het CJG. Ik gaf individuele begeleiding aan kinderen en hun ouders. Beide stages vond ik erg leerzaam. Dit komt mede doordat mijn stagebegeleidster bij het CJG heel ruimdenkend is en ik veel verantwoordelijkheden kreeg. Ik kreeg de ruimte om mij te ontwikkelen. Ik heb geleerd gedrag te observeren en te beïnvloeden, maar ook om flexibel en professioneel te kunnen handelen in verschillende praktijksituaties. Daarnaast wist ik tijdens mijn tweede stage wat ik na mijn opleiding wilde gaan doen: kinderen individueel begeleiden.”

 

“Tijdens mijn afstudeerfase heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van Samen1Plan.nlin het voorliggend veld van de hulpverlening. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk afgespeeld in de CJG’s in Groningen. Op deze manier kon ik een hele mooie link leggen tussen het CJG en Molendrift, twee instanties waar ikzelf erg positief over ben.

 

Om mijn vrije ruimte in te vullen heb ik ervoor gekozen om kinderen individueel te begeleiden in het CJG, onder begeleiding van psychologen van Molendrift. Ik heb hiervoor gekozen omdat uit mijn stages een aantal leerdoelen voortvloeiden waar ik graag verder mee aan de slag wilde. Daarnaast heb ik voor vakbond CNV Vakmensen als gastdocent gastlessen gegeven op ROC’s en hiervoor de draaiboeken verbeterd. Hiervoor heb ik gekozen omdat ik graag met een andere doelgroep wilde leren werken (jongeren) en omdat ik beter wilde worden in werken met groepen.”

 

Functie

“Na mijn afstuderen ben ik bij CNV Vakmensen gaan werken als vakbondsconsulente. Daar was ik verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de gastlessen en het aanpassen en ontwikkelen van draaiboeken voor gastlessen op ROC’s.Daarnaast verzorgde ik af en toe zelf een gastles. Deze baan is een perfecte combinatie van de specialisaties Jeugd en A&O. Ik vond het erg leuk om op deze manier bezig te zijn met het beïnvloeden van gedrag van jongeren.

 

Momenteel werk ik fulltime bij Molendrift als hulpverlener Toegepaste Psychologie. Ik begeleid kinderen en jongeren bij allerlei gedrags- en leerproblemen. Dit doe ik soms bij cliënten thuis, soms bij cliënten op school en soms heb ik een afspraak met hen bij Molendrift. Ik vind het heel leuk om me te verdiepen in het gedrag van kinderen en jongeren en om hen zo te kunnen helpen.”


Een gemiddeldewerkdag van mij bestaat voornamelijk uit cliëntafspraken, voorbereidingen hiervoor en overleg met collega's. Ik ondersteun kinderen en jeugdigen voornamelijk op school of in de thuissituatie, dus mijn cliëntafspraken zijn in de meeste gevallen extern. Ik kan tijdelijk worden ingeschakeld door een collega (orthopedagoog of psycholoog) wanneer (intensievere) ondersteuning noodzakelijk is. Het leuke hieraan is dat ik met verschillende collega's heel intensief samenwerk. Dit maakt het heel leerzaam. Ik ga heel tevreden naar huis wanneer ik mooie gesprekken heb gevoerd met kinderen en/of hun ouders.


Vanuit Molendrift werk ik ook twee dagen in een WIJ-team van de gemeente Groningen. Als kindhulpverlener help ik kinderen en hun ouders bij verschillende hulpvragen, meestal naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis. Ik spreek veel kinderendie last hebben van hun boze buien of angstproblematiek. Het mooie aan het werken in een wijkteam vind ik dat ik samen met ouders en kinderen een plan maak om hen te helpen. De grootste uitdaging is het motiveren van kinderen en/of ouders voor de juiste hulpverlening. Zeker wanneer het een situatie betreft waarin de veiligheid van een kind in gevaar is. Ik haal er veel voldoening uit wanneer het lukt om samen ons doel te bereiken en we tevreden kunnen afsluiten.

 

Wil je meer weten over Kyra haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: kyrabosscher@hotmail.com


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2019.

Alumnus: Laureen

Student: 2010 - 2014

Bedrijf: UWV Leeuwarden
Functie: Consulent Wajong


Inleiding

Oorspronkelijk was Laureen altijd van plan geweest om juf te worden. Daarom heeft ze voordat ze aan de opleiding Toegepaste Psychologie begon, eerste de opleiding tot Onderwijsassistent te gedaan. Tijdens haar stage op de Montessorischool kwam ze er echter achter dat haar interesse niet zo zeer bij het lesgeven lag. “In het contact met de klas kwam al gauw naar voren dat ik de psyche van het kind veel interessanter vind dan het lesgeven”, vertelt ze. Ze heeft toen eerst overwogen om Pedagogiek te studeren, maar vanwege de specifieke doelgroep waarmee je dan werkt heeft ze hier uiteindelijk niet voor gekozen. “Stel je voor dat je later zelf kinderen hebt, waardoor je het helemaal zat bent om met kinderen te werken. Met Toegepaste Psychologie kun je dan altijd nog met een volwassen doelgroep werken”. Om deze reden heeft ze uiteindelijk voor Toegepaste Psychologie gekozen.

Keuzesemester I

Met het oog op een brede doelgroep heeft ze in het derde jaar voor de specialisatie Gezondheid gekozen, in plaats van Jeugd. “Wel ging ik de studie in met het idee om zieke kinderen te begeleiden”, zegt ze, “maar toch miste ik hier het stukje medische psychologie, omdat dat me altijd erg heeft geïnteresseerd”. Los daarvan heeft ze de specialisatie Gezondheid met plezier doorlopen. Vooral de cursus Positieve Psychologie vond ze erg leerzaam en zinvol, omdat je kijkt naar wat werkt en veel met jezelf aan de slag gaat. Je ziet dan ook wat het effect op cliënten kan zijn als je in de toekomst opdrachten wilt geven. Als een klant gevoelig is voor afwijzing, kan de opdracht om drie brieven van een ander over jou te ontvangen vervelend zijn, als de gevraagde persoon geen brief wil schrijven.  Verder vond ze Rationeel Emotieve Therapie interessant, omdat je je hierbij juist focust op de relatie tussen het denken en doen van de cliënt. Dit is iets wat ze in veel gesprekken met klanten gebruikt.

Stage

In het tweede semester van het derde jaar is ze naar Suriname afgereisd om in het kader van haar stage Surinaamse verwaarloosde en mishandelde kinderen te begeleiden. Haar stage bestond vooral uit het verzorgen van de kinderen en het helpen bij alledaagse werkzaamheden binnen het opvangtehuis. Daarnaast heeft ze de kinderen begeleid aan de hand van de methode ‘Kids’ Skills’. Tijdens haar stage kon ze haar collega’s ook advies geven aan de hand van datgene wat ze op de opleiding heeft geleerd. “In Suriname is het vrij normaal om kinderen te slaan als ze zich misdragen. Sommige collega’s deden dit dan ook wel eens. Dit kan juist voor nog meer trauma zorgen. Het is dan veel beter om het kind even apart te nemen en tot rust te laten komen om vervolgens het gesprek aan te gaan”. Ondanks de heftige verhalen van de kinderen en de compleet andere cultuur kijkt ze met een goed gevoel terug op haar stage.

Keuzesemester II

Toen ze weer terug was in Nederland heeft ze de minor Jeugdzorg gevolgd. Dit is een specialisatie die onderdeel is van de opleiding SPH. Veel van de theorie die ze hier leerde kon ze koppelen aan dat wat ze tijdens haar stage heeft gezien. Wel merkte ze een enorm verschil vergeleken met Toegepaste Psychologie wat betreft de moeilijkheidsgraad en studiecultuur. Ook de omgang tussen studenten en docenten heeft ze anders ervaren. Bij Toegepaste Psychologie zien docenten de student al als professional waarin docenten duidelijke en hoge verwachtingen hebben van de student.

Haar honoursafstudeeronderzoek wilde ze oorspronkelijk  binnen de kinderafdeling van een ziekenhuis doen. Helaas kreeg ze dit niet op tijd rond waardoor ze haar scriptie uiteindelijk heeft gedaan over Healthy Ageing bij mensen met een beperking. Ze heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de vraag: ‘welke fysieke omstandigheden zijn van invloed op de levensstijl van mensen met een verstandelijke beperking?’. In plaats van alleen te kijken naar factoren zoals loopafstand tot de supermarkt, wist ze hier een unieke draai aan te geven door aandacht te besteden aan inrichting van de omgeving. Aan de hand van theorieën uit de omgevingspsychologie zijn er verschillende adviezen gegeven. Een voorbeeld hiervan is om posters met afbeeldingen van de natuur op te hangen. Dit zorgde voor een bewoners geneigd waren om meer te bewegen.

Huidige werk

Na heel veel sollicitaties en heel veel afwijzingen heeft ze een traineeship bij het UWV kunnen bemachtigen. Ze werkt hier op de afdeling ‘Intensieve Dienstverlening’. Deze dienstverlening is o.a. bedoeld voor 50-plussers die langer dan drie maanden in de WW zitten en voor wajongers. Omdat zij vaak al lange tijd niet hebben gesolliciteerd, krijgen deze 50-plussers onder anderen trainingen in het maken van een goed CV en het ontwikkelen van hun eigen elevator-pitch. ze begeleid  Wajongers bij het vinden van een  passende baan. Naast het voeren van gesprekken met de jongeren, fungeert ze ook als bemiddelaar tussen werkgever en Wajongere om een zo passend mogelijke baan te vinden. Mocht een klant intensievere begeleiding nodig hebben dan dat UWV kan bieden, dan zet ze een reïntegratietraject in.    

De klantgerichtheid en het gevoel dat je echt mensen helpt is hetgeen wat dit werk aantrekkelijk maakt voor ze.  In principe wordt er vanuit het UWV erg gestructureerd gewerkt, waarbij de klant vooral wordt geïnformeerd over rechten en plichten.  ze probeert meer te werken volgens de oplossingsgerichte manier die haar tijdens de opleiding is aangeleerd. Dit houdt in dat ze graag echt het gesprek aan gaat met de cliënt om vervolgens samen tot een oplossing te komen. 

Ze plant zelf in welke klant ze op welk moment spreekt, waardoor ze haar dag redelijk goed zelf kan indelen. Op momenten dat ze geen afspraken heeft met klanten is haar werk voornamelijk administratief. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze zoekt naar passende vacatures of dat ze vragen van klanten beantwoordt.

Verder werkt ze aan een UWV-GGZ project gericht op mensen met een ernstige psychische beperking. Voor deze mensen is het natuurlijk extreem moeilijk om passend werk te vinden, terwijl dit vaak juist een belangrijk onderdeel van hun therapie is. Om deze reden is het belangrijk dat het UWV en de GGZ nauw met elkaar samenwerken. Tot nu toe heeft heeft ze in kaart gebracht hoe deze samenwerking op dit moment verloopt in Noord-Nederland. De bedoeling is om in 2016 bijeenkomsten te organiseren tussen UWV en GGZ, met als doel om communicatie tussen de twee organisaties te verbeteren en zo maatwerk voor de klant te leveren.

Binnen haar werk ziet ze de competentie ‘beïnvloeden van gedrag’ het meeste terugkomen. Ze is namelijk constant bezig met het motiveren van de klant om ervoor te zorgen dat hij of zij weer aan het werk komt. Beoordelen van gedrag van gedrag speelt ook een rol, maar wel op een andere manier dan binnen de opleiding. “Als iemand niet komt opdagen of zich niet serieus inzet op het werk, kun je handhaven door de uitkering stop te zetten”, zegt ze, “en op dat moment ben je wel gedrag aan het beoordelen”. Maar dit probeert ze natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen door per klant te kijken welke manier van begeleiding voor hun het best werkt. 

Ze geeft aan dat ze het idee heeft dat de opleiding Toegepaste Psychologie haar erg goed heeft klaargestoomd voor haar functie binnen het UWV. Ze kan dit goed merken omdat veel van haar collega trainees hele andere vooropleidingen, zoals Pedagogiek of zelfs Rechten, hebben afgerond. Waar anderen het lastig vinden om zich te verplaatsen in de klant, kan ze naar haar idee net dat beetje extra betekenen dankzij haar sociale vaardigheden. Als gevolg hiervan mocht ze al gauw individueel gesprekken voeren, terwijl veel andere trainees dat nog niet doen.

Naast het voeren van één op één gesprekken kreeg ze al gauw de mogelijkheid om een training te verzorgen voor 50-plussers. Onderdeel van de training die zij gaf was de Kübler Ross. Dit is een model die de verschillende fasen van rouwverwerking belicht. “Normaliter denkt men dat rouw bij de dood hoort, maar rouwen doe je als je te maken hebt met een verlieservaring, dus ook het verlies van je werk”, vertelt ze. Zoals verwacht heeft dit model veel overlap met theorieën die ze tijdens haar studie heeft geleerd. Ook hieraan is dus te merken dat haar functie goed aansluit op haar studie. Wel merkte ze al gauw dat er tijdens haar studie veel hogere eisen aan trainingen worden gesteld dan bij het UWV.

Dat ze als Toegepaste Psycholoog iets kan toevoegen binnen haar team lijkt duidelijk. Vanwege de uitgebreide gespreksvoeringstechnieken die je tijdens de studie leert kun je als Toegepaste Psycholoog simpelweg meer betekenen voor een klant. Ook zorgt kennis over verschillende psychische beperkingen ervoor dat je een beter idee hebt van de sterke en minder sterke eigenschappen van een klant. Daarnaast wordt je tijdens de opleiding geleerd dat een diagnose vaak helemaal niet belangrijk is, omdat het veel effectiever is om per individu te kijken waar de krachten en beperkingen van een klant liggen.  

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 15 mei 2020.

 

Alumnus: Liesbeth

Student: 2011 - 2014

Bedrijf: USG Restart
Functie: Mobiliteitscoach


Keuzesemester I

Liesbeth heeft voor de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gekozen. Hier kijkt ze positief op terug.

Keuzesemester II

Vervolgens heeft ze tijdens haar keuzesemester de minor Ondernemerschap gevolgd aan de Hanzehogeschool. Deze minor sloot goed aan bij bedrijfsvoering, strategie, financiën en marketing.

Stage

In haar stageperiode heeft ze meegelopen bij LTP. Dit is een bedrijf dat zich specialiseert in het afnemen van assessments bij werknemers, om op basis daarvan een advies uit te brengen over de capaciteiten van die persoon. Ze heeft hier meegelopen met adviseurs, zelf testen afgenomen, rapporten geschreven en ondersteunende taken verricht. Ze heeft hier met name leren rapporten en data uit verschillende assessmentrondes leren analyseren, informatie goed afzetten tegen de functie en het bedrijf, de essentie eruit halen en tot een duidelijk, eenduidig en eerlijk advies komen.

Afstudeeropdracht

Tijdens haar afstudeerfase heeft ze onderzoek gedaan naar job crafting gedrag van ziekenhuismedewerkers. Ze heeft tijdens haar literatuurstudie vooral veel geleerd over de positieve psychologie.

Functie

Op dit moment werkt Liesbeth bij USG Restart. Dit is een bedrijf dat actief is in de sector zakelijke dienstverlening. Het is een reïntegratiebedrijf, welke als hoofddoel heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen, begeleiden en bemiddelen naar werk. “Ik begeleid mensen die van werk naar werk gaan, mensen die in de ziektewet zitten en mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding vindt plaats binnen een wettelijk kader, dus enig verstand van wet en regelgeving is wel nodig. Ik heb ook te maken met landelijke opdrachtgevers, dus de tijd en ruimte die je hebt voor een traject is redelijk vastgelegd. Daarbinnen kan je natuurlijk zo creatief zijn als je maar wil. Trajecten duren van 6 maanden tot 2 jaar. Bij een kort traject spreek je van job coaching, een langer traject heet een individueel re-integratie traject”. Volgens Melanie maakt de vrijheid dit werk aantrekkelijk voor een Toegepaste Psycholoog. Je beheert je eigen agenda, je hebt veel contact met mensen en bent flexibel qua werkuren.

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 15 mei 2020. Liesbeth is een fictieve naam.

 

Alumnus: Linde

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: Team050 / SPO Groningen

Functie: Jongeren begeleider 


Route

Linde heeft de specialisatie Jeugd gevolgd. “Dit was een erg fijne specialisatie, ook omdat deze precies in mijn interessegebied lag”, vertelt ze. Dit heeft er naar haar idee voor gezorgd dat ze de specialisatie niet heel pittig vond maar vooral interessant. Als keuzesemester heeft ze gekozen voor de verdieping Jeugdzorg van de opleiding SPH en MWD. “Ik denk dat veel meer studenten van TP deze verdieping zouden willen doen, maar niet weten dat dit ook een mogelijkheid is. Deze verdieping sloot erg aan bij de opleiding. Het niveau van de verslagen lag wel iets minder hoog, maar dat is bij andere minors buiten de opleiding wel meer, geloof ik”. De verdieping bestaat onder anderen uit vakken over jeugdpsychologie en pathologie, maar ook simulatie-projecten waarin je zorg overleggen nabootst en hier verslag van legt. Ook geef je veel presentaties en training in groepjes aan je klas, zodat je jezelf en de groep waarvoor je staat iets leert, ook dit sluit aan bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

 

Haar stage heeft ze gedaan bij CJG in Beijum, wat tegenwoordig WijGroningen heet. “Ik heb daar verschillende groepen begeleid, de jonge moedergroep, een groep moeders met een lage SES en een Engelstalige moedergroep. Hier zorgde ik ervoor dat er interactie tussen de moeders was en dat zij contacten legden, maar ook dat zij elkaar konden voorzien van advies over allerlei begrippen rondom. Bij de Engelstalige moedergroep heb ik wel een grotere rol gespeeld, omdat deze moeders elkaar ook nog niet kenden. Hier heb ik telkens een onderwerp bedacht waar we het over gingen hebben en had ik hand-outs met tips en adviezen. Deze onderwerpen gingen allemaal over het opvoeden. Daarnaast werkte ze in een team met twee werknemers en twee stagiaires om kinderen uit multi-probleem gezinnen op maandag, dinsdag en woensdag op te vangen na schooltijd. “Hier zorgde je voor structuur, regels en normen, die deze kinderen aanleerden. Je begon bijvoorbeeld altijd met een glas drinken en een broodje aan tafel, waarbij iedereen wat mocht vertellen. Je stimuleerde ze daarna om samen te spelen en greep in waar nodig.  Tevens had je contact met de ouders, omdat zij de kinderen móesten brengen en halen”.

 

“In de afstudeerfase heb ik bij het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid mijn scriptie gemaakt. Hier heb ik een instrument ontwikkeld om Storytelling toe te passen bij kinderen die op de basisschool zitten. Dit is dus weer een stukje instrumentontwikkeling, maar ook heb ik trainingen Storytelling gevolgd, wat ook een leuke techniek is van gesprekken voeren.”

 

Functie

Op het moment van schrijven is de alumni werkzaam bij Team050. Hier worden kinderen en jongeren met een persoonsgebondenbudget begeleid. “Ik begeleid momenteel één meisje met een fysieke beperking en ADHD en één jongen op het speciaal basisonderwijs met autisme. Ik begeleid deze jongen op school in een 1 op 1 setting. Ik zit dus bij hem in de klas, maar let alleen op hem en stimuleer zijn taal, motiveer hem om mee te doen met de klas en vang hem op wanneer hij een boze bui heeft. Het meisje help ik ‘s avonds met huiswerk en help ik met douchen en naar bed brengen.

 

Zoals veel andere Toegepast Psychologen volgt ze naast haar werk een opleiding. “Ik volg het schakelprogramma van de master Orthopedagogiek, deze is in de avond uren op dinsdag tot en met donderdag. Dit vind ik een erg pittig schakelprogramma, ik kan dan ook niet wachten tot de master! Dit schakelprogramma kan je ook niet volgen bij de RUG zelf, maar doe je bij SPO-Groningen. Er komt veel statistiek bij kijken, je krijgt vakken als Inleiding Onderzoek, Statistiek 1 en 2, Testtheorie, Methodologie en Kwalitatieve methoden.” Vooral de eerste twee vakken hebben veel overlap met TP vakken. Daarnaast volgt ze ook theorievakken als Onderwijs-en Leerproblemen, Gedrags- en opvoedingsproblemen en neuropsychologie. Hier komen wel veel Engelse wetenschappelijke artikelen bij kijken.

 

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Linde is een fictieve naam.

 

Alumnus: Manon Kuiper

Startjaar: 2012

Eindjaar: 2016


Keuzesemester I

Manon heeft de specialisatie gezondheid gekozen. Het is al wel een tijdje geleden voor Manon, namelijk zes jaar. Wat ze zich nog goed kan herinneren is dat de vakken meer aansloten bij haar interessegebied zoals diagnostiek en het kijken naar hartvariabiliteit in combinatie met stress.

 

Stage

‘’ Mijn eerste stage heb ik bij de Mental Health Foundation gedaan op Sint Maarten. Ik mocht bij deze stage diagnostiek uitvoeren bij kinderen en volwassenen, een training ontwikkelen en vervolgens geven, intakes afnemen en stukjes behandeling uitvoeren. Daarnaast mocht ik met de psychologe, psychiaters en met de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen meelopen. De ervaringen bij deze stage vond ik heel leerzaam op zowel professioneel als persoonlijk vlak. De ervaring heeft tevens gemaakt dat ik een tweede stage wilde gaan doen. ‘’.

 

Keuzesemester II

‘’ Mijn tweede stage heb ik gedaan bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland (AFPN). Tijdens mijn eerste stage was ik in aanraking gekomen met gedetineerden die psychologische behandeling kregen. Ik kreeg steeds meer interesse hoe de psyche invloed kan hebben op delictgedrag. Zodoende ben ik opzoek gegaan naar een stage die zich hier meer op richtte en kwam ik uit bij de AFPN. Terugkijkend op deze stage heb ik veel geleerd. Ik mocht diagnostiek uitvoeren, trainingen geven en intakes doen. ‘’.

 

Afstudeeropdracht

‘’ Mijn afstudeeropdracht richtte zich op het inzetten van e-mental health voor de POH-GGZ. Ik heb meegelopen met een POH-GGZ, cliënten geïnterviewd en interventies vormgegeven aan de hand van de ingewonnen informatie en recente literatuur. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

‘’ De vraag welk vak mij het meest is bijgebleven vind ik een lastige. Ik weet dat ik ontzettend veel heb geleerd van de vakken gericht op gespreksvoering. Hierbij moest je jezelf filmen en een reflectieverslag schrijven. Daarnaast was het vak hersenen en gedrag ook een interessant vak waarbij je als toetsing een casus kreeg met uitslagen van afgenomen diagnostische instrumenten. Dit moesten we dan zelf interpreteren en een conclusie schrijven. Ik denk dat de genoemde vakken mij het meeste bijstaan omdat ik er in het hier en nu nog steeds baat bij heb. ‘’.

 

Huidige functie

Manon werkt als psycholoog bij Psychologenpraktijk Maarsingh en van Steijn. Na het afronden van de studie Toegepaste Psychologie heeft ze haar Master Klinische Psychologie behaald: ‘’ ik ben gaan doorstuderen omdat ik graag behandelingen wilde uitvoeren, maar een TP’er mocht dat destijds nog niet. Ondertussen is dat volgens mij veranderd en mag een TP’er wel deelbehandelingen uitvoeren. Ik ben er van overtuig dat dat een ontzettende aanvulling is binnen de zorg. ‘’.  Ook werkt Manon als POH-GGZ. Hier komen de vakken gespreksvoering en laagdrempelige interventies goed van pas.

Alumnus: Marcin

Student: 2011 -2014

Bedrijf: Rijksuniversiteit Groningen/FC Groningen
Functie: Student-assistent/stagiairKeuzesemester I

Marcin heeft in zijn derde jaar voor de specialisatie Gezondheid gekozen. Deze vond hij achteraf gezien interessant, maar niet bijzonder uitdagend.

 

Keuzesemester II

Tijdens zijn keuzesemester heeft hij de minor Prestatiepsychologie aan Saxion in Deventer gevolgd. Dit was naar zijn idee een goede toevoeging op Toegepaste Psychologie omdat er op het onderzoeks gedeelte na bijna geen overlap was met de lessen aan de Hanzehogeschool. Daarbij sloot deze minor goed aan op zijn interesse in sport- en prestatiepsychologie.

 

Stage

Zijn stage heeft hij gedaan via het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschappen van de Hanzehogeschool. Hij heeft hier onderzoek gedaan en meegedraaid in het Neuropsychologisch lab van het Sports Field Lab Groningen. Dit vond hij erg interessant, omdat hij hier bezig was met datgene wat hij leuk vindt, namelijk sportpsychologie. Terugkijkend heeft hij hier vooral zijn onderzoek vaardigheden verbeterd, en heeft hij gebruik leren maken van het Vienna Test Systeem.

 

Afstudeeropdracht

Tijdens zijn afstudeerfase heeft Johannes onderzoek gedaan naar mentale weerbaarheid van judoka’s in wedstrijdsituaties. Dit was naar zijn idee erg nuttig, omdat het onderzoek meer inzichtelijk maakt welke invloed de mentale weerbaarheid van een sporter heeft op de prestaties bij een voorsprong, achterstand of gelijke stand en in wedstrijdsituaties met of zonder druk.

 

Functie

Momenteel werkt Johannes voor de Rijksuniversiteit Groningen. “Ik ben hier werkzaam als studentassistent. Hierbij geef ik les aan bachelorstudenten in gespreksvoering en over persoonlijke interesses en -ontwikkeling. Hiernaast loop ik ook stage bij FC Groningen in het kader van mijn masterthese. Als studentassistent bereid ik lessen voor, geef ze, en kijk ik verslagen na. Bij FC Groningen doe ik onderzoek, ben ik werkzaam binnen een interdisciplinair team van stagiaires en ontwikkel ik een videodatabase voor de jeugdopleiding. En ik studeer ook nog gewoon. Het is gevarieerd en ik werk binnen voor mij interessante thema’s als sportpsychologie, lesgeven, talentontwikkeling en motivatie.

 

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 10 mei 2020.

 

Alumnus: Marinke

Student: 2008-2012
Bedrijf: UMCG
Functie: OnderzoeksassistentMarinke heeft na haar middelbare school MBO verpleegkunde gedaan. Toen ze hiermee klaar was wilde ze nog verder studeren. Ze heeft toen voor TP gekozen. Ze twijfelde tussen HBO-V en TP. Ze heeft uiteindelijk voor TP gekozen, omdat dit haar een brede en leuke studie leek waarmee je veel kanten op kan. “Met verpleegkunde heb je heel erg het medische. TP is meer de mentale kant. Deze combinatie vond ik wel interessant en hier hoop ik later wat leuks mee te kunnen”.

Keuzesemester I
Ze heeft de specialisatie Gezondheidspsychologie gekozen. De specialisatie vond ze goed te doen. Ze vond het leuk dat er regelmatig mensen uit het werkveld kwamen om wat te vertellen over hun werk. Daarnaast waren er ook projecten die op de werkvloer plaatsvonden waardoor ze een beter beeld kreeg van de praktijk.

Keuzesemester II
Tijdens haar vrije ruimte is ze naar Curaçao geweest. “Ik heb daar aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen gezeten. Ik heb vakken gevolgd bij Maatschappij en Gedragswetenschappen en aan de Rechten faculteit. Dit waren wel vakken die gerelateerd zijn aan de opleiding, maar het niveau was wel wat lager. Op persoonlijk vlak heb ik daar het meest geleerd.”

Stage
Ze heeft stage gelopen bij Treating Trauma In Psychosis (T.TIP). Dit is een landelijk onderzoek naar schizofrenie en trauma. Voor deze stage heeft ze verschillende GGZ instellingen bezocht door heel Nederland. “Het was soms veel reizen, maar daar stond tegenover dat je de mogelijkheid kreeg om bij verschillende GGZ instellingen door heel Nederland een kijkje te nemen.” De laatste periode van haar stage heeft ze voornamelijk gewerkt bij GGZ instellingen in het Noorden van het land. “Ik vond het een super leuke stage, daar heb ik echt veel geluk mee gehad. Het was een leuke groep en iedereen was erg gemotiveerd. Door mijn stage heb ik nu mijn baan. Ik heb erg veel van mijn stage geleerd en weet nu beter hoe ik de theoretische kennis kan toepassen in de praktijk.” Tijdens haar stage was ze onderzoeksassistent. “Ik nam interviews af, schreef verslagen en speelde een rol binnen de communicatie naar behandelaren. Daarnaast had ik contact met de deelnemers van het onderzoek.”

Afstudeeropdracht
Voor haar afstuderen heeft ze meegewerkt aan een onderzoek bij het UCP (Universitair Centrum Psychiatrie). Dit onderzoek ging over depressie en beweging. “Ik deed een onderzoek naar verschillende sociale en psychologische factoren die het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden”. Het afstuderen was weer heel anders dan de praktijkstage, echter heeft ze hier ook veel van geleerd.

Functie
Momenteel werkt ze ongeveer 15 uur in de week bij het UMCG, bij het Neuroimaging Center. Hier helpt zij mee met een onderzoek naar schizofrenie en apathie. “Hier doe ik eigenlijk hetzelfde als bij mijn stage: interviews afnemen op verschillende locaties in het Noorden van het land. Ik heb een ondersteunende rol binnen het onderzoek.” Ze is hier gekomen via haar stage. “Het is een erg leuke functie en het is goed te combineren met mijn huidige master.”

wat maakt het werk aantrekkelijk?
Ze vindt mensen met schizofrenie een interessante doelgroep. Daarnaast werkt ze mee aan een onderzoek welke ze als zinvol beschouwd. Dit geeft voldoening. Met de overige activiteiten die zij ernaast heeft is het ook erg fijn dat zij flexibel kan werken.

Van opleiding naar werkveld
In het werk dat de alumni momenteel doet heeft ze het meest gehad aan de competenties beoordelen van gedrag en professionaliseren. Het is belangrijk dat zij veel netwerkt en representatief te werk gaat. De rest vindt ze ook erg nuttig, maar minder relevant voor het werk wat zij nu doet. Bij de specialisatie Gezondheid heeft zij verschillende therapievormen geleerd. Dit is voor haar huidige werk ook zeer relevant om kennis van te hebben.
“Als ik helemaal klaar ben hoop ik mensen te mogen behandelen. Echter moet ik als ik dat wil nog een vervolgstudie doen. Ik weet nog niet welke kant ik precies op wil en waar ik verder in zal gaan.”
Ze had graag nog meer therapievormen en medische aspecten willen leren tijdens de opleiding en hoe je dit toepast in de praktijk. Bij TP komt dit wel aan bod in de specialisatie gezondheid, maar dit is vooral basiskennis.
Voordat ze begon aan de master heeft zij een schakeljaar moeten doen. Tijdens deze periode is ze ook op reis geweest naar Australië en Azië. “Hier ben ik zelfstandiger door geworden. Ik begon het reizen alleen en uiteindelijk ging ik samen reizen met andere mensen. Het heeft mij voornamelijk veel vrienden opgeleverd, maar ook een stukje zelfstandigheid en ontwikkeling in de Engelse taal”.
Ze wist toen ze klaar was met TP niet goed waar ze op kon solliciteren en wat ze nou precies met TP kon. De meerwaarde van een TP’er in vergelijking met iemand van MWD of SPH was haar niet helemaal duidelijk aangezien je op zelfde vacatures kunt solliciteren. De opleiding is wel veel bezig om zichzelf in het werkveld te zetten. Ze geeft aan dat ze er zelf ook wat actiever in had kunnen zijn.
“Door gastcolleges en stage werd ik goed voorbereid op de overstap naar het werkveld, doordat je dan contact hebt met het werkveld. Dit geeft een beter beeld van wat je kunt verwachten.”

Kwaliteiten toegepast psycholoog
“Als TP’er heb je de kwaliteit dat je kennis echt kunt toepassen. Nu ik werk op een wetenschappelijke afdeling, waar je als Toegepast Psycholoog nuttig kan zijn bij de ondersteunende taken, merk ik heel erg dat sommige mensen vooral veel bezig zijn met het wetenschappelijke aspect en dat ik wat meer de praktijk op zoek. Daarnaast word je erg breed opgeleid. Je krijgt niet alleen de menselijke kant voorgeschoteld, maar ook de zakelijke kant: rapporten schrijven, gegevens verwerken, enzovoort”.

 

Dit artikel is afkomstig uit 2015 en geanonimiseerd op 15 mei 2020. Marinke is een ficitieve naam.

Alumnus: Mariska van Veen

Startjaar: 2016

Eindjaar: 2020


Keuzesemester I

Mariska heeft de route jeugd gevolgd ter invulling van haar keuzesemester I. Wat vond je het meest interessant aan de route/specialisatie? ‘’ Het meest interessante vond ik dat er dieper ingegaan werd op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook vond ik het erg interessant dat er zowel stil werd gestaan bij stagnatie (stagnatie misschien beter woord) in de ontwikkeling als wel de ‘normale’ ontwikkeling.‘’ Ook is Mariska er tijdens haar specialisatie achter gekomen dat ze met name wil werken met kinderen in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar oud.

 

Keuzesemester II

Mariska heeft hierna de minor Forensische Psychiatrische Zorg gevolgd aan het NHL Stenden in Leeuwarden. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze al haar hele leven geïnteresseerd is in het gedrag van criminelen. ‘’ Want wat maakt dat mensen doen wat ze doen? En hoe komt het dat ze daarbij soms verkeerde keuzes maken?’’. Mariska vertelt dat een van de redenen voor haar om voor de opleiding Toegepaste Psychologie te kiezen voortkwam uit haar interesse voor criminelen en hun psyche.

Hoe kijk je terug op de minor? ‘’ Ik heb deze minor als fantastisch ervaren. Met veel plezier stapte ik op de trein naar Leeuwarden op de dagen dat ik les had. De lessen werden gegeven door gastdocenten. Dit houdt in dat alleen mensen uit het werkveld lessen gaven. Dit maakte dat je veel echte en verschillende verhalen uit de praktijk te horen kreeg. Zo heb ik les gehad van sociotherapeuten die in een Tbs-kliniek werkten, een psychiater, ICT-specialist van defensie met als specialisatie cybercrime, maar ook bijvoorbeeld van het hoofd van de Politie TGO (team grootschalig onderzoek), hij liet ons dan echte geanonimiseerde moord-dossiers inzien. ‘’. Wat het daarnaast aantrekkelijk maakte voor Mariska was dat elke les anders was, levensecht en daarnaast ook interessant. Ze zat op het puntje van haar stoel aandachtig te luisteren. De minor heeft ze dan ook met een mooi cijfer afgerond. ‘’ Uiteindelijk heb ik een jaar later zelf een les verzorgd bij deze minor! (vanuit Elker JeugdzorgPlus, waar ik het halfjaar voor deze les stage liep).’’

 

Stage

Zoals te lezen heeft Mariska stage gelopen bij Elker JeugdzorgPlus, ook wel bekend als het Poortje. Hier liep ze stage als systeembegeleider. Je begeleid dan het systeem om jongere heen. Er zijn twee hoofdtaken: trajectbegeleiding van de jongeren en ouderbegeleiding.

Bj traject begeleiding van de jongeren kijk je naar  waar gaat de jongere heen na de gesloten plaatsing: dagbesteding, wonen, school. Je regelt hier vooral veel in overleg met ketenpartners, systeem en de jongere zelf. Ouderbegeleiding houdt in dat je op huisbezoek gaat bij de ouder(s), updates geeft aan de ouder(s) hoe het met hun kind gaat en klaar staat voor vragen. Daarnaast kijk je wat voor interventies en hulpverlening er thuis nodig is.

Wat vond je van de stage periode?  ‘’ Ontzettend gaaf en uitdagend. Met name het contact met de cliënt opbouwen en echt goed leren luisteren naar wat iemand kan en wil vond ik inspirerend. Gedurende deze stage periode leerde ik daarom veelvoudig gebruik maken van de presentie-methode. Dit pas ik nog steeds dagelijks toe in mijn werk, maar ook zeker in mijn privéleven.’’

 

Afstudeeropdracht

Mariska heeft haar afstudeeropdracht uitgevoerd voor het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg. ‘’ Ik heb in Penitentiaire Inrichting (gevangenis) in Veenhuizen onderzoek gedaan naar hoe het leefklimaat op de vadervleugel (aparte vleugel voor gemotiveerde vaders die meedoen aan een traject genaamd ‘Gezinsbenadering’) verbeterd zou kunnen worden.’’ Het was best een pittige periode aangezien Mariska veel tegenslagen heeft moeten verwerken door de invloed van Corona. Ze kon niet naar de gevangenis en dit maakte het voor haar erg lastig om het onderzoek uit te voeren. Ze was er voor de Corona uitbraak nog nooit geweest. Haar onderzoek was gericht op interviews maar heeft ze omgezet naar een kwantitatief onderzoek door middel van enquêtes. Desondanks was het ook een hele leerzame periode: ‘’ het is een interessante doelgroep, en ik heb me meer kunnen verdiepen in positieve psychologie. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

Welk vak is je het meeste bijgebleven en waarom? ‘’ Persoonlijkheidspsychologie. Ik weet nog dat ik door dat vak ontzettend ging stil staan bij mezelf; wie ben ik, wat maakt dat ik me op een bepaalde manier neerzet et cetera. Ik was destijds pas net een paar weken achttien en stond nog aan het begin van zelfontwikkeling. Ik heb tijdens dit vak naar mijn persoonlijkheidseigenschappen gekeken en ben me hier bewust van geworden. Vanuit daar ben ik gaan doorgroeien en blijven reflecteren op mezelf als hulpverlener en tevens als persoon.’’

 

Huidige functie

Mariska werkt op dit moment voor Team050. Hier begeleid ze een jongentje van 6 jaar oud die in groep twee zit van de basisschool. ‘’ Hij heeft kenmerken van ASS, ADHD en heeft een trauma. Met name de coaching technieken pas ik dagelijks toe. Daarnaast speelt de positieve psychologie een grote rol in mijn werk, zo probeer ik hem zoveel mogelijk positief te bekrachtigen. Het vak,  begeleiden van kinderen en jongeren heeft mij ook erg geholpen bij dit werk.’’.

Alumnus: Marjolein Edeling-Finkers

Student: 2009 – 2013

Bedrijf: Optimind coaching

Functie: Eigenaar


Route 

Het maken van een juiste keuze voor een minor heeft Marjolein als erg lastig ervaren. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om Gezondheidszorg & Samenleving te volgen, dit is een goede beslissing gebleken. “Het project is me het meest bijgebleven. We hebben in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland en Aiber Verloskundigen Assen een leefstijlcursus opgezet voor vrouwen tijdens hun zwangerschap. Dit heeft nieuwe deuren voor me geopend. De lessen over wetten met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland vond ik minder interessant.”

De minor sloot destijds redelijk aan bij de opleiding, al was niet alle informatie even relevant voor Marjolein. Wel heeft ze goed haar kennis kunnen peilen met studenten van andere opleidingen. Dit heeft haar meer zelfverzekerd gemaakt wat betreft de opgedane kennis tijdens de opleiding.

 

Stage

Bij Tactus Verslavingszorg heeft Marjolein stage gelopen op de afdeling Preventie & Consultancy in Enschede. “Ik was destijds de eerste student die zij fulltime op de afdeling lieten stage lopen. Mijn voornaamste taak was het voorlichting geven over bijvoorbeeld roken, drugsgebruik en slaap- en kalmeringsmiddelen. Voor diverse doelgroepen heb ik voorlichtingen voorbereid en gegeven. Het werk was afwisselend en gaf me veel voldoening. Ik heb geleerd dat welke aspecten belangrijk zijn aan een baan en over welke vaardigheden ik beschik. De afdeling was blij verrast met mijn kennis en vaardigheden, ik was een goede aanvulling op het team.”

 

Afstudeeropdracht

Tijdens haar afstudeerperiode heeft ze in samenwerking met Tactus Verslavingszorg en Amiq een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Ze deed onderzoek naar de intentie die een groep medewerkers ervaarden rondom het handelen bij middelenproblematiek bij hun doelgroep: licht verstandelijk beperkten. Ook werden de ervaringen en de behoeften rond de training middelengebruik bij LVB’ers onderzocht. “Het onderzoek was voor Tactus en Ambiq erg nuttig. LVB’ers zijn behoorlijk beïnvloedbaar, waardoor de kans vergroot wordt dat die doelgroep sneller en meer middelen zal gebruiken. Als begeleider ligt hier de taak deze kans zo klein mogelijk te houden. Uit het onderzoek is gebleken dat de medewerkers van Ambiq de training over middelengebruik bij LVB’ers goed beoordeeld. De stap om daadwerkelijk handelingen te verrichten om middelengebruik bij LVB’ers te verminderen bleek echter nog te groot. Na aanleiding van het onderzoek zijn extra handvatten gecreëerd voor de werknemers om hun functie als begeleider zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen”. 

 

Functie

Marjolein was werkzaam op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, deze werkzaamheden verricht ze vanuit haar eigen onderneming genaamd Optimind. Deze organisatie was gevestigd in het centrum van Hengelo ze werkt samen met andere professionals. “Gemiddeld was ik 20 uur werkzaam als ondernemer. De overige 20 uur in de week was ik werkzaam als begeleider. Ik bood begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget van twee cliënten. Zij hadden zorg bij mij ingekocht. Alle werkzaamheden worden verricht als ZZP’er. Mijn diensten werden via diverse wegen ingekocht. De diversiteit in mijn werkzaamheden maakte het erg aantrekkelijk. Hierdoor heb ik mij op veel verschillende gebieden kunnen ontwikkelen.”

 

‘’Inmiddels ben ik gestopt als zzp’er. ‘’. Marjolein heeft ervaring als ambulant hulpverlener opgeedaan en is in april begonnen met de opleiding Poh-ggz. ‘’ Inmiddels ben ik al bij 2 praktijken werkzaam. In maart verwacht ik mijn diploma te ontvangen. De reden dat ik gestopt ben als zzp’er is dat er veel op je af komt. Mijn supportsysteem veranderde ineens, waardoor ik als beginnend professional veel op mijn bordje had. Ik heb besloten een stap terug te doen door een tijd als ambulant hulpverlener te werken. ‘’.

 

 Tekst is bijgewerkt op 20 maart 2020.

 

 

 


Alumnus: Milou Gruppen

Student: 2007 – 2012
Bedrijf: Gemeente Tynaarlo
Functie: Casemanager


Route
“Ik heb de specialisatie jeugd gedaan. Deze specialisatie heb ik als leerzaam ervaren, vakken als ontwikkelingspsychologie en gespreksvoering met kinderen heb ik veel aan gehad in mijn werk. De minor die ik heb gedaan is Integraal Jeugdbeleid.Hier heb ik achteraf gezien vooral veel aan gehad omdat ik toen veel bij brede scholen heb rondgelopen In mijn huidige, maar ook vorige werk bleek deze informatie nuttig te zijn.
Ik heb stage gelopen bij Het Kopland. Hier werkte ik onder andere aan de kinderdiagnostiek en begeleidde ik moeders met opvoedingsvragen. Mijn stage heb ik als enorm leuk en leerzaam ervaren. Tijdens de stage heb ik geleerd om professioneel om te gaan met collega’s en cliënten. Daarnaast leerde ik hoe het is om te werken in plaats van te studeren. Mijn afstudeeronderzoek heb ik ook gedaan bij Het Kopland. Ik heb een informatieboekje ontworpen voor kinderen die net in de opvang kwamen wonen. In dit informatieboekje stond beschreven waarom alle kinderen wonen in het Kopland, wat huiselijk geweld is en wat er in het Kopland wordt gedaan aan behandeling/begeleiding en activiteiten.”

Functie
“Ik ben momenteel werkzaam als casemanager bij het CJG Tynaarlo. In deze functie heb ik ongeveer 25 gezinnen onder me waarvoor ik verantwoordelijk ben. In deze gezinnen zijn lichte en zware hulpvragen. Afhankelijk van de zwaarte schakelen we externe organisaties in zoals Accare/Molendrift/JB Noord en monitoren we de gezinnen. Bij de lichte hulpvragen ben je meestal in tien gesprekken klaar en kan een gezin weer verder, bij de zware hulpvragen blijf je voor langere tijd betrokken en ga je regelmatig op huisbezoek."

"Mijn gemiddelde werkdag is er niet echt, dat is het leuke! Soms heb ik dagen met verslagen schrijven en zorg overleggen, andere dagen tour ik door de gemeente in mijn auto om huisbezoeken af te leggen. Mijn werk is aantrekkelijk door de mix van alles. De zware vragen zijn leuk omdat je echt iets voor de kinderen kan betekenen, de lichte leuk om de samenwerking met ouders aan te gaan, en de afwisseling tussen veel op huisbezoek of achter de computer.”

Wil je meer weten over Milou haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: milougruppen@gmail.com

Dit artikel is bijgewerkt op 12 februari 2016

Alumnus: Miquel

Bedrijf: Woonfoyers
Functie: Ambulant ondersteuner


Vanuit mijn eerdere ervaringen op het gebied van werk en studie ben ik aan de opleiding Toegepaste Psychologie begonnen. Naast mijn persoonlijke interesse in psychologie was het vooral de goede combinatie van theorie en praktijk wat mij heeft doen besluiten om de opleiding te gaan volgen. Daarnaast wist ik nog niet goed welke richting ik uiteindelijk op zou willen maar bij de opleiding Toegepaste Psychologie werd mij duidelijk dat er genoeg ruimte zou worden gegeven om dit tijdens de studie te ervaren.

In de eerste twee jaar van de opleiding leerde ik veel, ook over mezelf. Ik merkte dat ik mezelf ontwikkelde en gaandeweg kwam ik er telkens meer achter welke richting ik op zou willen. Doordat ik zelf veel interesse heb in sport en ik ook erg begaan ben met jongeren met psychische problematiek ben ik zelf gaan kijken naar wat mij nou het meest interessant leek.

Keuzesemester II

Hiervoor ben ik eerst de minor Prestatieverbetering in de topsport gaan volgen aan de HAN in Arnhem. Daar merkte ik dat ik erg veel plezier haalde uit het samenwerken aan een traject met een jongere. Ik wist toen nog niet zeker of ik dat later ook in de (top)sport wilde gaan doen, maar ik besloot hierna de specialisatie Jeugd te kiezen. Tijdens de specialisatie merkte ik dat ik vooral affiniteit had met jongeren (en) met gedragsproblematiek.

Stage

Ik besloot een stage te zoeken die hiermee te maken had. Zo ben ik terecht gekomen bij Fier een expertise- en behandelcentrum voor complexe problematiek. Ik liep stage op een woongroep met meiden die slachtoffer zijn geweest van loverboyproblematiek. In de relatief korte periode dat ik daar ben geweest heb ik erg veel geleerd over mijn mogelijkheden en over dingen waar ik tegenaan liep. Ik zag wel dat ik veel voldoening haalde uit het ondersteunen van mensen om hun leven op te pakken en zelf de regie weer in handen te nemen.

Afstudeeronderzoek

Uiteindelijk ben ik ook in deze richting gaan kijken om mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Ik kwam terecht bij Woonfoyers Nederland; zij ondersteunen jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek. Zij zagen dat er een toename was in ongewenst gedrag richting de medewerkers en hierover heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan. Met de uitkomsten heb ik een training ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met ongewenst gedrag.

 

Functie

Na mijn afstudeeronderzoek kreeg ik een baan aangeboden bij de organisatie waar ik mijn afstudeeronderzoek heb afgerond. Ik bied ambulante ondersteuning die gericht is op zelfredzaamheid en (re)integratie in de samenleving. Dit gebeurt naar aanleiding van een individueel ondersteuningsplan dat in kaart brengt op welke verschillende leefgebieden er ondersteuning nodig is. Daarnaast werk ik veel samen met externe partijen. Dit alles maakt mijn werk erg interessant. Momenteel heb ik het erg naar mijn zin en heb ik in het afgelopen jaar veel geleerd. Ik begin de geleerde theorie vanuit mijn opleiding ook telkens beter terug te zien in de praktijk. 

 

Op mijn werk ben ik de enige die de opleiding Toegepaste Psychologie heeft gevolgd en ik merk dat ook dat bij de partijen waar ik mee samenwerk. Ik ben omringd door mensen die voornamelijk MWD of SPH hebben gestudeerd. Wat ik merk is dat ik als Toegepast Psycholoog een andere blik heb dan mijn collega’s. Ik bekijk situaties soms vanuit een andere invalshoek waarbij ik als TP’er veel psychologische kennis heb en dit goed kan toepassen. Doordat ik de theorie uit de eerste jaren nu zie terug komen in de praktijk merk ik dat ik gedrag van cliënten beter begrijp en het daardoor ook beter kan beïnvloeden. Voor mij is het vanzelfsprekend om hierbij de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt voorop te stellen en hier de interventies op te laten afstemmen. Wat ik merk is dat de traditionele hulpverleners meer bezig zijn met het uit handen nemen van taken terwijl ik als TP’er vooral de regie bij de cliënt hou. Ook merk ik dat ik door de vele praktische (gespreks)vakken gedurende de opleiding gemakkelijk en constructief kan samenwerken met andere partijen en collega’s. Ook merk ik dat ik door collega’s regelmatig word aangesproken om mijn oordeel te geven om ze zo van nieuwe inzichten te kunnen voorzien. Ik vind daarom ook dat een TP’er een verfrissing is in dit werkveld.

 

Tekst is bijgewerkt in 2019 en geanonimiseerd op 15 mei 2020. Miquel is een fictieve naam.

 

Alumnus: Nikolai

Student: 2008 – 2013

Bedrijf: Noorderpoort

Functie: Leraar Maatschappelijke Zorg


Keuzesemester I

Nikolai heeft in zijn derde jaar gekozen voor de specialisatie A&O. “Ik heb deze specialisatie als pittig ervaren, vooral de hoeveelheid en intensiteit vielen zwaar”.

Keuzesemester II

Tijdens zijn keuzesemester heeft hij gekozen voor de minor Sport & Gezondheid aan het Instituut voor Sportstudies. “Om mijn studie zo breed mogelijk in te richten heb ik gekozen voor deze minor. Deze vond ik gezien mijn interesse in topsport en het gedrag daaromheen mooi aansluiten bij Toegepaste Psychologie. Het mooie van TP is dat je het kan toepassen. De vrijheid tijdens de opdrachten van de minor boden dan ook voldoende ruimte om de minor TP-waardig in te richten. Ik heb dus veel gekeken naar het gedrag en de beïnvloeding hiervan.”

Stage

Hij heeft stage gelopen bij het Deltion College in Zwolle. Hij is erg te spreken over zijn werkzaamheden als studentcoach en onderwijskundig ontwerper. “Ik vond dit een hele fijne plek om stage te lopen. Het was leuk om jongvolwassenen te coachen in hun studiekeuze of privéleven. Daarbij was het mijn opdracht om een onderwijsprogramma te ontwerpen voor het vak Loopbaan & Burgerschap, dit is een soort SLB en maatschappijleer.” Hij heeft in deze periode vooral zijn coachingsvaardigheden en gespreksvoeringstechnieken kunnen verbeteren. Ook leerde hij door het ontwerpen van lessen veel over groepsdynamiek en didactiek. 

Afstudeeropdracht

In zijn afstudeerfase heeft hij onderzoek gedaan voor de HR-manager van baggeraar Van Oord in Rotterdam. Hij heeft de relatie tussen vlootpersoneel en  het hoofdkantoor onderzocht. Hiervoor is hij onder andere in Dubai en Litouwen geweest. Deze periode was voor hem ook heel leerzaam. “Ik nam een kijkje bijeen multinational en dat is al een ervaring op zich. Kwalitatief onderzoek doen was leerzaam op het gebied van gespreksvoering, informatieverwerking en professionaliteit. Daarbij was het reizen ook erg leerzaam, denk alleen al aan timemanagement.”

Functie

Op dit moment geef ik les in Maatschappelijk Zorg bij Noorderpoort. Deze baan sluit goed aan bij mijn opleiding Toegepaste Psychologie. Ik train en coach veel in mijn werk. Tevens ben ik weer aan het studeren om mijn bevoegdheid te halen. 

 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Nikolai is een fictieve naam.

 

Alumnus: Nyah

Student: 2009-2014
Functie: Eigenaar


Opleiding
Nyah heeft zich tijdens haar middelbare school tijd voorbereid om naar het conservatorium te gaan. Ze is in de vooropleiding gekomen van de opleiding Docent Muziek, maar hier is ze in het tweede jaar mee gestopt. "Ik kwam erachter dat ik geen muziek docent wilde worden. Vakken als pedagogiek en les ontwerpen vond ik leuk en daar wilde ik meer mee gaan doen".

Bij de voorlichting van MWD/SPH kwam ze in aanraking met TP. "Toen ik bij de voorlichting van TP binnen liep besloot ik op dat moment dat ik dat wilde doen. TP is lekker down to earth en het zakelijke sprak mij net iets meer aan dan andere sociale studies."
Ze vond vooral cursussen die te maken hebben met coaching leuk bij TP. Daarnaast vindt zij de onderbouwing die zij mee heeft gekregen fijn: "Bij TP krijg je echt een stuk theorie mee, wat erg waardevol is. Dit is iets waardoor ik de opleiding zou aanraden bij anderen."

Keuzesemester I

"Ik heb de specialisatie Arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. Dit ging meer richting organisaties; zakelijker.

Keuzesemester II

In mijn vrije keuzesemester heb ik de minor Businessclass Ondernemerschap gedaan. Ik ben blij dat ik deze gedaan heb. Ik vond deze minor wel pittig, omdat het totaal iets anders is dan de vakken bij TP. Deze was meer op bedrijfskunde gericht, waar je veel meer bezig bent met de zakelijke dan de sociale kant. Hierdoor krijg je weer een hele andere mindset. Je leert toepassen wat je allemaal kan, maar binnen een heel andere context. Dat vind ik de waarde van een minor kiezen die niet binnen ons vakgebied ligt."

Stage
Ze heeft stage gelopen bij GRIP Re-integratie. "Stagelopen vind ik belangrijk, omdat je direct je kennis in de praktijk kunt herkennen en toepassen. Ook doe je ervaring op die je nodig hebt als je gaat solliciteren of voor jezelf gaat beginnen."

Afstudeeropdracht

In de afstudeerfase is Ze afgestudeerd bij Cube050 (een organisatie die ondernemers in de regio ondersteunt), waar ze nu ook met haar eigen bedrijf zit. Ze is dan ook afgestudeerd op haar eigen bedrijf. "Ik heb een onderzoek gedaan naar hoe ondernemers leren en reflecteren en hoe zij begeleid willen worden. Het was mijn eigen opdracht en hierdoor had ik weinig sturing van anderen, behalve begeleiding van een docent. Dat was lastig, maar erg nuttig, omdat ik zelf ook ondernemer wilde worden."

EXTRA ACTIVITEITEN
Naast het reguliere onderwijs heeft ze het honoursprogramma gedaan en is zij student-assistent geweest bij een project voor eerstejaars studenten. "De extra activiteiten waren voor mij erg waardevol. Bij het honoursprogramma kan je de kennis die je hebt direct toepassen. Daarnaast is het erg leuk dat wanneer je iets leest, je hier anders naar kijkt doordat je het kunt koppelen aan een project waar je bijvoorbeeld mee bezig bent. Hierdoor onthield ik alles ook beter."

Functie
‘’ Ik heb een eigen bedrijf. Ik begeleid ondernemers met het ontwikkelen van focus, het vinden van een duidelijke richting en het stellen van prioriteiten. De persoonlijke kant van je bedrijf dus, met een stukje marketing. Een belangrijke basis daarvoor is dat je weet waar je voor staat: je persoonlijke kernwaarden en missie. Daar heb ik een traject voor geschreven. Vandaar dat ik vond dat mijn bedrijfsnaam moet weergeven wie ik ben. Daarom heb ik het mijn eigen naam gegeven. Gelukkig heb ik een unieke naam die makkelijk te onthouden is."

"Klanten werven is lastig en via via gaat dit het snelst. Als je waarde levert aan de klant zijn mensen geneigd om jouw diensten verder te vertellen. Via Facebook plaats ik af en toe oproepjes dat ik iets leuks heb om uit te proberen en wie dat dan zou willen doen. Een aantal van deze mensen ben ik ook gaan coachen. Daarnaast ben ik mij aan het ontwikkelen tot spreker. Ik wil graag een groter publiek bereiken en vind het leuk om voor groepen te staan."
Het bedrijf runt ze alleen, maar ze probeert altijd mensen om zich heen te verzamelen om mee te denken. Ze gaat vaak met mensen koffie drinken om ideeën uit te wisselen.

Wat maakt het werk aantrekkelijk?
"Ik ben redelijk filosofisch aangelegd en als ik ideeën heb dan wil ik ze kunnen uitwerken. Als ik iets bedacht heb, dan ben ik daar best wel lang mee bezig geweest en als dat niet past in de bestaande kaders van een organisatie, wat moet je dan? Hierdoor pas ik niet zonder meer in een organisatie en ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Het geeft mij heel veel vrijheid om mijn eigen ideeën uit te voeren. Dingen die ik echt belangrijk vind en waar ik echt achter sta, daar zit een drive van mij achter: dat moet de wereld in."
"Ik wist al best lang dat ik een eigen onderneming wilde. Ik dacht wel dat het iets met coaching zou worden, maar later kwam pas dat ik het wereldje van ondernemers erg leuk vind. Dit kwam onder andere door de minor die ik heb gevolgd."

Van opleiding naar werkveld
Het hele pakket dat je van de opleiding meekrijgt omschrijft ze als een goede basis. "Als je een eigen bedrijf hebt, gericht op coachen, is geld verdienen net zo belangrijk als goed ondernemend kunnen werken en coachen. Om geld te verdienen moet je jezelf kunnen verkopen. Ik geloof zelf wel dat je goed waarde moet leveren als je een eigen bedrijf hebt, vandaar dat het totaal pakket dat je van de opleiding meekrijgt fijn is."
Ze heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de overstap naar het werkveld door veel te ondernemen naast haar studie. Toch wist zij niets over het bedrijfsleven toen ze met haar bedrijf begon. "Ik had geen idee hoe belastingzaken werkten. Daarnaast moet je als ondernemer uniek zijn en deskundige op de inhoud. Ik heb nog veel gelezen en filmpjes gekeken voordat ik een coachingstraject had geschreven. Je moet nog veel kennis opdoen voordat je iets unieks kunt maken met je bedrijf. Een uitgebreider kijkje in de keuken bij bedrijven zou niet verkeerd zijn, maar volgens mij wordt dat al steeds meer gedaan bij TP."

Kwaliteiten toegepast psycholoog
"Naast dat je theoretisch onderbouwd leert werken, is het fijn dat je ook geleerd hebt hoe je dit moet toepassen in de praktijk. Vooral de competenties ondernemend werken en gedragsbeïnvloeding heb ik veel aan gehad, maar ook het samenwerken binnen de opleiding heeft mij geholpen. Als ik een relatie aanga met een klant zeg ik er ook altijd bij dat ik uitkijk naar onze samenwerking. Zo zie ik dat ook echt."

Dit artikel is afkomstig uit 2015 en geanonimiseerd op 5 juni 2020.

 

 

Alumnus: Oliver

Student: 2007 - 2011
Bedrijf: Fier
Functie: Allround hulpverlenerOliver koos in zijn derde jaar voor de specialisatie Jeugd. Dit is hem prima bevallen, alleen miste hij het praktische aspect. Deze heeft hij gelukkig later tijdens zijn stage op kunnen doen.

Keuzesemester II

Vervolgens heeft hij de minor Methoden en Technieken gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze sloot goed aan op de studie Toegepaste Psychologie omdat het voortborduurde op de onderzoeks- en statistiekcursussen binnen de opleiding.

 

Stage
Tijdens zijn stageperiode heeft hij leerlingen van het speciaal onderwijs van het Augustinuscollege gecoacht en begeleid. Zijn werkzaamheden bestonden onder anderen uit het begeleiden van jongeren richting een maatschappelijke stage, het schrijven van nieuw beleid en het geven van trainingen. Hij heeft hier voornamelijk geleerd hoe om te gaan met problematiek van jongeren en hoe hij het beste kan inspelen op de hun hulpvraag.

Afstudeeronderzoek

In het kader van zijn afstudeeronderzoek heeft hij zich bezig gehouden met het opzetten van een nieuw onderwijs-leerinstrument voor het VMBO.

Functie
Momenteel is Oliver werkzaam bij Fier. Dit is een behandelcentrum dat zich richt op slachtoffers van geweld binnen relaties. Zij willen huiselijk geweld stoppen en voorkomen. Daarnaast bieden zij hulp bij de gevolgen van geweld. Hij bekleedt hier de functie van allround hulpverlener waar hij als groepsleider een groep cliënten begeleid. Zijn werkzaamheden zijn erg uiteenlopend en bestaan onder anderen uit het bewaken van het pedagogisch basisklimaat, draaien van mentorschappen, het motiveren van cliënten, samen eten met de cliënten en het assisteren bij therapieën. Hij wordt enthousiast doordat zijn werk gevarieerde werkzaamheden, de grote verantwoordelijkheid van een pittige baan en het feit dat hij veel kan beteken voor zijn cliënten.

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 7 juni 2020. Oliver is een fictieve naam.

Alumnus: Rabiaa

Student: 2010-2013
Bedrijf: Jimmy’s
Functie: Sociaal Cultureel WerkerRabiaa is begonnen met Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze miste hierbij echter de praktische kant waarbij gericht wordt op competenties en reflectie. Daarom is ze TP ernaast gaan doen. Ze kon instromen in het tweede jaar bij TP, omdat ze haar propedeuse aan de RUG al behaald had. “Ik vond het heel erg leuk om beide studies te doen. Bij TP zou ik toch wel het theoretische missen, vandaar dat de combinatie van een wetenschappelijke en praktische studie juist zo leuk is. Mijn derde jaar aan de Universiteit heb ik in twee jaar gedaan, zodat ik beide Bachelors tegelijkertijd kon afronden (universiteit duurt 3 jaar, HBO 4 jaar). Ik heb mij voornamelijk gericht op TP, omdat je hier meer in projecten en werkcolleges werkt. Bij de RUG deed ik voornamelijk de verplichte dingen zoals practica en tentamens, maar ik kon niet altijd de hoorcolleges volgen.” Vervolgens heeft ze ook nog een Master Marketingpsychologie gevolgd.

 

Keuzesemester I en II
Ze heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gevolgd. Dit had zij gekozen, omdat ze hier erg leuke verhalen over had gehoord. Net in haar jaar waren ze echter bezig om de specialisatie om te gooien en met haar drukke schema was dit lastig. “Ik had weinig tijd voor die reorganisatie. Het was voor mij handig om te weten waar ik heen moest en wanneer. Zo heb ik zelfs een keer een tentamen gemist; ik wist niet eens dat deze er was”. Achteraf had zij liever de specialisatie Gezondheidspsychologie gedaan.

STAGE EN AFSTUDEERFASE
Ze heeft stage gelopen bij Jimmy’s en heeft hier ook een afstudeeronderzoek gedaan. Jimmy’s is een plek waar jongeren tussen de 12 en 27 jaar terecht kunnen met vragen en ideeën en daarbij door andere jongeren worden geholpen. Dit was erg handig, omdat het bij Jimmy’s erg flexibel was. Het afstudeeronderzoek heeft zij gedaan voor stichting UpToUs: de overkoepelende stichting die zich bezighoudt met het opzetten van nieuwe vestigingen van Jimmy’s. Ze heeft onderzoek gedaan naar talentontwikkeling: “hoe je als professional in een team jongeren kunt stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. “Ik zou iedereen aanraden om stage en afstuderen bij verschillende soorten organisaties te doen. Je hebt dan veel meer kans om uiteindelijk ergens te blijven hangen. Je netwerk is vooral heel belangrijk. Ik heb ook stage gelopen bij Menzis (via mijn opleiding bij de RUG) op de marketingafdeling en dit was totaal anders dan bij Jimmy’s. Als TP’er ben je erg breed inzetbaar en je blijft niet je leven lang op één plek werken. Daarom is het erg belangrijk dat je weet wat je wel en niet leuk vindt en waar je eventueel zou kunnen werken.”

Werkplek
Na het afstuderen is ze aan de slag gegaan als vrijwilliger bij Jimmy’s. Ze was bijna klaar met haar Master en wilde daarna echt gaan reageren op vacatures. Net toen zij dit besloot kwam er een vacature vrij voor collega van de filiaalmanager van Jimmy’s in Groningen. Dit was precies waar zij naar op zoek was; het is 16 uur in de week en daardoor te combineren met het afmaken van haar Master. Daarnaast was ze blij dat ze geen manager werd van een heel filiaal. Ze wilde het eerst goed leren. “De functie heet Sociaal Cultureel Werker. De functie is beter te omschrijven als coördinator van onderwijs, jongerenparticipatie en arbeidsmarkt. Ik richt me voornamelijk op de coördinatie van het onderwijs. Ik moet mijn functie gedeeltelijk weer terugverdienen: dit houdt in dat ik een vergoeding moet vragen voor diensten die wij leveren aan organisaties die zich bezig houden met het onderwijs. Dit zijn diensten zoals workshops, het uitbreiden hiervan en het uitvoeren, maar ook het ondersteunen in de implementatie van de methodiek die wij gebruiken: peersupport.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
“Alles wat je leert bij TP moet je gebruiken als toolbox waar je zaken uit kunt gebruiken in het werkveld. Je moet het niet zien als richtlijnen waar jij je precies aan vast moet houden. Ik vind TP echt een kwalitatief fantastische studie. Het doet zeker niet onder aan Psychologie aan de RUG; het is gewoon veel praktischer.”
Bij Jimmy’s ziet ze alle competenties van TP terug. Ze noemt als voorbeeld samenwerken, omdat ze moet samenwerken met zowel professionals als jongeren met allerlei verschillende talenten. “Ik heb het meest gehad aan de competenties samenwerken en professionaliseren. Dit is wat ik miste op de Universiteit en dit is wel echt bruikbaar in het werkveld. Het belang van netwerken had in mijn tijd meer aan bod mogen komen, maar dat kan tegenwoordig al veranderd zijn.”

Ze heeft door al het extra’s wat zij naast het reguliere programma van TP doet zichzelf op de markt gezet. “Vanuit de opleiding kan er meer gestuurd worden op het aanbod van mogelijkheden om je als student te oriënteren op de arbeidsmarkt. Er bestaan zoveel leuke activiteiten waar te weinig studenten van op de hoogte zijn. Een apart vak ‘werkveld oriëntatie’ zou geen verkeerde aanvulling zijn op het vakkenpakket van TP. Wat ik absoluut zou willen aanraden is om meer samen te werken in interdisciplinaire groepen. Dus dat je leert samenwerken met mensen met een andere achtergrond. Dit zou een vast onderdeel in het reguliere programma moeten zijn. Ik snap dat dit moeilijk te organiseren is, maar in het werkveld moet je het ook doen. Wel vind ik het erg goed dat er binnen TP gewerkt wordt met externe opdrachtgevers. Dit contact mag wat mij betreft zelfs nog wel intensiever.”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Ze geeft aan dat TP’ers voornamelijk breed inzetbaar zijn en ondernemend hebben leren werken. Ook de communicatie- en samenwerkingsvaardigheden van TP’ers zijn over het algemeen erg goed. “Als TP’er ben je onbewust erg goed in samenwerken. Je weet wat een groep nodig heeft en hoe je hier op in kunt spelen.”

Kijk ook eens op: 
http://www.jimmys050.nl

 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Rabiaa is een fictieve naam.

Alumnus: Rachel Hibma

Naam: Rachel Hibma
Studie TP: 2013 - 2017
Functie: Oprichtster van Food Your Thought


Keuze Toegepaste Psychologie
Na een aantal opendagen, waaronder HRM en SPH, kwam Rachel uit bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Voeding had toen ook al haar interesse en ze hoopte via deze studie hier iets mee te kunnen doen. Zij is vandaag de dag nog steeds erg blij met haar studiekeuze.

Route tijdens de studie
Rachel koos voor de specialisatie Gezondheid. Met name de motiverende gespreksvoering en de positieve psychologie hadden haar interesse. Daarna volgde een stage bij Hunter Select, een werving en selectiebureau. De taken van Rachel waren veelal administratieve taken, ze mocht nog geen gesprekken voeren. Ze leerde veel nieuwe dingen, maar merkte dat ze ondernemender mocht worden. Dat werd ze wel tijdens de Honours-minor Da Vinci. Hier leerde zij een ondernemende kant van zichzelf kennen en ging ze op zoek naar haar passie en kwam weer uit bij voeding. Ze volgde een cursus over voedingsleer en er volgde een TP-weetcafé over de relatie tussen voeding en ziekte. Hier waren minstens 100 studenten aanwezig. In samenwerking met Evenwijs, studeerde Rachel af bij haar eigen bedrijf, Food Your Thought.

Huidige werk
Food Your Thought is opgericht door Rachel met als doel jongvolwassen mensen te inspireren naar een blijvend gezond eetgedrag. Naast haar uitgebreide website met onder andere een blog, verzorgt Rachel trainingen, lezingen en coaching sessies.

De minor heeft veel bijgedragen aan haar eigen ontwikkeling: ‘’Ik moest echt uit mijn comfortzone stappen’’. Dat hielp haar om daarna ook stappen te zetten die zij eerder nooit had gedurfd, zoals het starten van een eigen onderneming. Rachel geeft ook toe dat het niet altijd makkelijk is. ‘’Soms denk ik, waar ben ik aan begonnen. Maar dan herinner ik me weer waarom ik ben begonnen en spreek ik met andere ondernemers. Dat geeft mij weer nieuwe energie om mensen te blijven helpen bij een gezond voedingspatroon’’.

Waarde Toegepast Psycholoog
‘’Als Toegepast Psycholoog ben je erg breed opgeleid. Ik heb daarom nog een extra opleiding over voeding gevolgd, zodat ik mij beter kan specialiseren. Tijdens de studie Toegepaste Psychologie heb ik ondernemend en professioneel leren werken. Daarnaast weet ik ook hoe ik gedrag kan beïnvloeden. Deze competenties kan ik nu goed gebruiken bij het invullen en verder vormgeven van mijn bedrijf Food your Thought’’.

Alumnus: Ralf

Student: 2007 -2011

Bedrijf: ROC Friese Poort
Functie: Docent


Keuzesemester I

“Ik heb destijds de specialisatie Gezondheid gevolgd. Deze heb ik als zinvol en leerzaam ervaren. Het was onder andere leerzaam door de kennis van cognitieve psychologie die je opdoet en het feit dat de docent directe lijnen had met het werkveld.

 

Keuzesemester II

Ik heb de minor Conflict management gedaan. Dit was een minor die heel goed aansluit bij  Toegepast Psychologie. Uiteraard sloot de minor goed aan bij het vak Conflicthantering en Gespreksvaardigheden van TP. Voor mij was het een toegevoegde waarde, mede omdat het inzoomt op een specifiek vakgebied als mediator.

 

Stage

Ik heb stage gelopen bij het Alfa-college afdeling DLE (leerlingbegeleiding). Hier heb ik meegedraaid in de begeleiding van leerlingen en een adviesrapport geschreven omtrent het intakebeleid van het Alfa-college. Dit was een zeer leerzame periode mede door de contacten met docenten, zorgdocenten en management. Omdat ik op verschillende organisatieniveaus aan het werk was, ben ik de meerwaarde van TP gaan inzien. Juist de omzetting van managementvraagstukken naar de werkvloer is een mooie positie. Dit omdat ons als TP-er geleerd wordt om te schakelen, interventies te houden en producten behapbaar te maken voor iedereen.

 

Afstudeeropdracht

Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de attitude van de beginnend fysiotherapeut. Hoewel het een leuk onderzoek was om te doen, betwijfel ik het nut er van. Mede omdat al snel bleek dat het voornamelijk om vaardigheden ging die het werkveld verlangde. Wel een leuk advies, maar vermoedelijk is er weinig mee gedaan.”

 

Functie

“Momenteel ben ik, als docent, werkzaam bij het ROC Friese Poort. Ik geef les bij de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn MBO2 en Pedagogisch Werk/Onderwijsassistent MBO3/4. Hier geef ik vakken als sociale vaardigheden, ontwikkelingspsychologie, methodisch begeleiden en SLB/coaching aan pubers en adolescenten. De meeste dagen zijn gevuld met lesgeven en ontwikkeltaken. Het werk wordt aantrekkelijk gemaakt door het werken met mensen en de grote variatie in een werkdag. Geen dag is hetzelfde en je ziet de leerlingen groeien als persoon.

 

Tot slot nog even de opmerking dat ik met TP alleen geen docent ben geworden. De basis ligt bij TP, maar door het missen van een bevoegdheid moest ik nog even in de schoolbanken. Ik heb nog een jaar omgangskunde gedaan om mijn lesbevoegdheid te verkrijgen. In dit jaar zat heel veel herhaling voor een TP-er. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of een minor/specialisatie hier ook in zou kunnen voorzien. “

 

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Ralf is een fictieve naam.

 

Alumnus: Reena

Student: 2007 - 2012

Bedrijf: Espria

Functie: Junior beleids- en bestuursadviseur


Keuzesemester I

Ze heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gedaan. Ze vond het prettig om dieper in te gaan op deze onderwerpen en cursussen te volgen die beter aansloten bij haar interesse.

Keuzesemester II

Vervolgens heeft zij de minor Sport, Gezondheid en Leefstijl gevolgd. Deze sloot naar haar idee goed aan op de studie Toegepaste Psychologie omdat er een aantal op psychologie en gedragsverandering gerichte cursussen werd aangeboden.

Stage

In haar stageperiode heeft ze meegedraaid bij het werving- en selectiebureau Hunter Select in Groningen. Ze voerde hier intakegesprekken met sollicitanten, schreef vacatureteksten, bezocht opdrachtgevers en zette een coachingstraject op. Het meelopen in een commerciële organisatie was een positieve ervaring, maar het werd haar al snel duidelijk dat arbeidsbemiddeling niet haar tak van sport is. Wel was het voor haar erg leerzaam om telefonische gesprekken te voeren met kandidaten en opdrachtgevers om een theoretisch traject op te zetten dat in de praktijk toepasbaar is.

Afstudeeropdracht

Naast haar ervaring bij een commerciële organisatie wilde ze ook graag ervaring opdoen bij een grote non-profit organisatie waar veel veranderingen spelen. Om deze reden heeft ze haar afstudeeropdracht gedaan in opdracht van de gemeente Groningen, waar ze een adviesrapport schreef over professionalisering van medewerkers.

Doorstuderen

Na haar studie Toegepaste Psychologie heeft Ze de master Sociologie van de gezondheid, zorg, en welzijn afgerond. Het onderwerp van haar afstudeeronderzoek voor deze master (mantelzorg en de Wmo) sloot aan bij haar eerste functie als beleidsmedewerker bij gemeente Alkmaar. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar de zorgsector.

Functie

Momenteel werkt Ze bij Espria. Dit is een holding van vijf zorgorganisaties waaronder drie verpleging, verzorging en thuiszorgorganisaties, een GGZ-instelling en een instelling voor mensen met een beperking. “Ik ondersteun één van de leden van de Raad van Bestuur in de volle breedte op de inhoud. Dit varieert van het schrijven aan beleidsstukken en businesscases, tot het werken aan verschillende projecten met interne en externe stakeholders zoals zorgverzekeraars. Ik ga vaak samen met de bestuurder naar een afspraak of projectgroep, schrijf teksten, zoek acties uit, bereidstukken voor en stem veel af met mensen in onze bedrijven. 

Wat dit werk zo aantrekkelijk maakt is de afwisseling! Geen dag is hetzelfde en ik werk door de spreiding van de organisaties door heel Nederland. Daarnaast is het heel gaaf om van dichtbij mee te maken hoe een grote organisatie als Espria wordt bestuurd. Ik krijg veel mee van de strategie- en visievorming en de politieke context waarin zorgbestuurders opereren.”

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 15 mei 2020. Reena is een fictieve naam.

 

Alumnus: Rianne Doedel

Naam: Rianne Doedel
Studie TP: 2012 - 2016
Bedrijf: FPC Dr. S. van Mesdag
Functie: Sociotherapeutisch medewerker


Rianne is in 2012 gestart met de opleiding Toegepaste Psychologie. Al voordat ze aan de opleiding begon wist ze al dat ze graag in de psychiatrie wilde werken. Ze heeft bewust gekozen voor het hbo, omdat ze daar meer sociale vakken zou krijgen en vaardigheden zou leren zoals samenwerken en presenteren. Op de universiteit was er naar haar mening minder aandacht voor die vaardigheden.

Route

In haar derde jaar heeft ze voor de specialisatie gezondheid gekozen, omdat die zich het meest richtte op de psychiatrische zorg voor volwassenen.

Stage

Na haar specialisatie heeft ze stage gelopen bij de AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord- Nederland). Na aanleiding van een TP Weetcafé van de AFPN in het tweede jaar heeft ze verschillende keren een gesprek met hen gevoerd om kennis te maken en meer informatie te vergaren. Op het moment van solliciteren was ze dus al bekend bij de organisatie. Ze voerde daar diagnostische taken uit, onder andere op de gebieden van intelligentie, autisme en persoonlijkheid. Daarnaast verzorgde ze als co-trainer één keer per week de SOVA training.

Ze besloot om haar weg te vervolgen binnen de forensische psychiatrie en regelde een stage bij het Forensisch psychiatrische centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag. Op de afdeling kwaliteitszorg heeft ze vooronderzoek gedaan naar het patiënten tevredenheidsonderzoek. Op de afdeling onderzoek heeft ze Elektro Encefalogrammen (EEG) afgenomen in het kader van onderzoek naar verslaving.

Daarnaast heeft ze ook stage gelopen bij de transmurale voorziening in de sociotherapie. Tijdens deze stage heeft ze zich hard gemaakt voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Ze moest veel werkzaamheden zelf organiseren en bewijzen dat ze beschikte over de juiste vaardigheden. Ze is druk gaan netwerken om meer bekendheid en erkenning te creëren voor de opleiding.

Afstuderen

Haar doorzettingsvermogen is beloond met een afstudeeropdracht bij de van Mesdag.

Als afstudeeropdracht heeft ze een handleiding geschreven voor het patiënten tevredenheidsonderszoek binnen FPC’s. Het was aan haar om een methode te ontwikkelen die voor elke FPC toepasbaar zou zijn. Voor haar onderzoek heeft ze zelf het patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, alle FPC’s bezocht en gebruik gemaakt van experts. Nu gebruiken de FPC’s haar handleiding en methode.

Na de studie

Nadat ze was afgestudeerd heeft ze een contract gekregen bij de Mesdag als sociotherapeut. Ze draait vroege-, late- en weekend diensten en houdt zich bezig met verschillende taken. Zo is ze constant bezig met het beoordelen en beïnvloeden van gedrag van de patiënten. Ze moet onder andere risico’s kunnen inschatten, controles uitvoeren en sancties toepassen. Daarnaast geeft ze trainingen aan het personeel en de patiënten en voert ze het patiënttevredenheidsonderzoek uit.

 

De studie Toegepaste Psychologie sluit aan door onder andere de vele vakken rondom gespreksvoering, trainingsvakken en het vele samenwerken. Nog steeds maakt ze zich hard voor de opleiding en heeft ze sinds dit jaar een nieuwe stageplaats geregeld voor een Toegepaste Psychologie student. Haar tip aan de huidige studenten is dat deze zich niet moeten laten tegen houden en in je doel moet blijven geloven. Door gebruik te maken van elkaar (netwerken!), doorzettingsvermogen en een duidelijk doel kom je er wel.

 

Contactgegevens: r.doedel@fpcvanmesdag.nl


Artikel is bijewerkt op 20 maart 2020. 

Alumnus: Silvana

Student: 2009-2013
Bedrijf: Het Talencentrum
Functie: Trainer Interculturele EffectiviteitNa de middelbare school is Silvana direct begonnen aan de opleiding Toegepaste Psychologie. Ze heeft er nog kort over nagedacht om eerst Geneeskunde te studeren, maar na het bijwonen van de voorlichting van Toegepaste Psychologie had ze haar keuze snel gemaakt. “Het interpersoonlijke aspect van de psychologie sprak mij het meest aan”, vertelt ze. Binnen de opleiding vond ze de trainingsvakken zoals Trainingsontwerp het meest leerzaam. Ze zegt: “Ik vond het een leuke uitdaging om die hele puzzel van draaiboeken, doelen, leeruitkomsten et cetera kloppend te maken.”

Keuzesemester I
In haar derde jaar is Ze begonnen aan de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie. “Ik vond het vooral leuk dat de meeste opdrachten en projecten erg praktijkgericht waren en dat er veel werd gewerkt met externe opdrachtgevers”, zegt ze, “omdat je hierdoor beter weet hoe het er na de studie aan toe gaat”.

 

Keuzesemester II
Vervolgens heeft Ze de minor International Aid and Development gedaan in Zambia. Oorspronkelijk hield ze zich bezig met ‘marktonderzoek’ voor een lokale school. Dit houdt in dat ze gesprekken voerde met docenten om erachter te komen waarin de school zich onderscheidde van andere scholen in de regio. Gaandeweg kwam Ze er echter achter dat veel docenten ontevreden waren over hun werkomstandigheden. Daarom heeft ze uiteindelijk ook veel tijd besteed aan het opstellen van goede afspraken tussen de werknemers en de werkgevers. Ze vond het hier vooral om te zien dat je Toegepaste Psychologie overal tegenkomt, zelfs op een kleine school in een Afrikaans dorp. Ze heeft vooral de cultuurverandering als indrukwekkend ervaren, omdat haar hele referentiekader op zijn kop werd gezet. Ze raadt het iedereen dan ook aan om in ieder geval een periode in het buitenland te studeren.   

Stage

CMO Groningen bood Ze een stageplek aan. Dit is een bedrijf dat zich bezig houdt met proces- en projectmanagement binnen het sociale domein. Ze geeft aan dat ze voor haar stageopdracht heeft gewerkt aan het uitbreiden van de training ‘Interculturele communicatie’. Daarnaast heeft ze zelf ook verschillende workshops en trainingen gegeven. “Ik heb hier geleerd hoe je je professioneel opstelt binnen een bepaalde organisatiecultuur, dat was heel leerzaam”, zo vertelt ze.

Afstudeeropdracht

Haar afstudeeropdracht heeft ze binnen de O&O afdeling van de Hanzehogeschool afgerond. Ze vond het hier lastig om focus te vinden, omdat er zoveel relevante onderwerpen zijn waarmee je aan de slag kunt. Uiteindelijk heeft ze zich voornamelijk gericht  op het internationaliseren van kenniscentra binnen de Hanzehogeschool. Ze zou achteraf al in een eerder stadium een specifieker onderwerp willen kiezen. Een andere lastigheid vond ze de combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, omdat je tijdens de opleiding van beide maar een klein stukje krijgt en tijdens het schrijven van je scriptie je ook tegelijkertijd moet verdiepen in de manier van onderzoek doen. Achteraf gezien was het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie was vooral eerste kennismaking. Nu ze op de universiteit een master volgt, realiseert ze zich des te meer dat onderzoek ook echt weer een vak apart is.   

Naast het reguliere programma heeft ze ook het honoursprogramma gevolgd. Hier heeft ze invulling gegeven aan het geven van taalcursussen Nederlands aan vluchtelingen en het vak ‘Werken in Projectgroepen’ te helpen ontwikkelen. Het honoursprogramma heeft haar voornamelijk geholpen bij het opbouwen van een goed netwerk en het opdoen van extra ervaring.

Functie
Momenteel is ze werkzaam bij het Talencentrum van de RUG. Hier geeft zij trainingen in internationale effectiviteit, ook wel IET genoemd. Dit zijn trainingen waarbij men leert om intercultureel contact te verbeteren door te oefenen met verschillende interculturele situaties. Deze situaties worden gepresenteerd in de vorm van filmfragmenten met daarin ‘critical incidents’. Dit zijn situaties waarin culturen sterk botsen door verschil in normen en waarden. Aan het eind van de training krijgen de deelnemers een persoonlijke interculturele effectiviteitsscore die zij vervolgens verder kunnen ontwikkelen. Ze heeft deze baan gekregen naar aanleiding van haar stage. Hier leerde zij al werken met het IET-instrument. Toen dit instrument vervolgens in beheer kwam van het Talencentrum konden zij Zes kennis goed gebruiken.

Naar aanleiding van haar stage bij CMO werkt Ze ook vrijwillig aan verschillende Europese projecten. Deze projecten gaan over verschillende maatschappelijke thema’s zoals vrijwilligerswerk, sociale ondernemingen, mensenrechten of duurzaamheid. Dankzij dit werk is Ze onder andere in IJsland, Finland en Roemenië geweest. De combinatie van culturele communicatie in de praktijk, maatschappelijk relevante thema’s en trainerservaring in een internationale context maken reizen heel leerzaam en leuk!
Naast haar werk bij het Talencentrum studeert Ze Culture, Organization and Management in Amsterdam. “Dat heeft veel te maken met Arbeids- en Organisatiepsychologie, maar dan meer antropologisch dan psychologisch”, vertelt ze. Ze heeft besloten om door te studeren omdat ze naar haar idee nog leergierig is naar meer theoretische kennis.

Deze verschillende bezigheden zijn aantrekkelijk voor Ze omdat het zorgt voor veel diversiteit in haar werkdagen. De IE-trainingen zijn nooit hetzelfde omdat je iedere keer met andere groepen en omstandigheden werkt. Omdat het vrijwilligerswerk bestaat uit losse projecten, is ze hier ook nooit lang met hetzelfde bezig. Ze zou het dan ook totaal niet erg vinden om in de toekomst twee of drie verschillende werkgevers te hebben, terwijl ze daarnaast losse projecten heeft lopen.

Koppeling Toegepaste Psychologie
De competentie die ze het meest ziet terugkomen binnen haar werk als IE-trainer is het beïnvloeden van gedrag. Ook heeft ze veel baat bij de ondernemende werkhouding die ze voornamelijk tijdens het honoursprogramma heeft ontwikkeld. “Nu ik ben begonnen aan mijn master krijg ik een veel breder perspectief. Psychologie is een lens van kijken naar de wereld”, zegt ze. Ze ervaart als een meerwaarde om een vervolgstudie ineen andere richting te doen zodat je ziet wat psychologie kan toevoegen en welke dingen je met psychologie niet kan zien. Ondanks de soms wat strenge regels, deadlines en criteria is ze ontzettend blij dat ze de opleiding Toegepaste Psychologie heeft gevolgd. De opleiding geeft je professionele vaardigheden, vaardigheden om theorie aan praktijk te verbinden en concrete communicatietechnieken. De basis die ze hier heeft gekregen, is ze van plan nog heel lang te gebruiken en vanuit deze basis heeft ze het vertrouwen dat ze nog heel veel nieuwe dingen kan leren! Want uitgeleerd raak je nooit!

 

Dit artikel is afkomstig uit 2015 en geanonimiseerd op 10 mei 2020. Silvana is een fictieve naam.

 

Alumnus: Sophie Hesselink

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: Gemeente Rijssen-Holten

Functie: Jeugdconsultant


Route

Als specialisatie heeft Sophie voor ‘Gezondheidspsychologie’ gekozen, deze heeft ze erg positief ervaren. “Gezondheidspsychologie is een thema dat mij altijd al heeft aangesproken. De vakken die binnen deze specialisatie werden aangeboden sloten goed aan bij mijn interesses en hebben mij veel nieuwe kennis en vaardigheden bijgebracht. Achteraf gezien is het niet helemaal de specialisatie die aansluit bij mij interesses op de arbeidsmarkt. De specialisatie ‘Jeugd’ zou beter passen, omdat deze doelgroep mij erg boeit en ik daar nu ook mee te maken heb in mijn huidige werk.”

 

Voor haar minor heeft Sophie ‘Politiekunde’ gevolgd aan de Politieacademie in Apeldoorn. Deze keuze heeft ze voornamelijk gebaseerd op haar interesse en fascinatie met de politie. “Tijdens de minor waren we veel bezig met dilemma’s waar politieagenten mee te maken krijgen tijdens hun dagelijkse werk. Een stukje psychologie achter het politiewerk kwam ook goed terug in de minor, dus uiteindelijk was het wel een minor die deels aansluiting had met TP. De minor heeft voor mij vooral bevestigd dat het politiewerk mij nog steeds erg aanspreekt en het wellicht een werkveld is waar ik ooit terecht zal komen.”

 

Sophie heeft stage gelopen bij bureau Halt in Groningen. Ze was hier bezig met repressie en preventie werkzaamheden. Repressie bestaat uit het begeleiden van jongeren en hun ouders die vanwege een licht strafbaar feit door de politie naar Halt zijn verwezen. Het voeren van coaching gesprekken, signalering en beïnvloeden van gedrag  kwamen terug in deze werkzaamheden. Preventie heeft te maken het organiseren en uitvoeren van verschillende preventie-activiteiten. Voorlichtingen op scholen, ouderbijeenkomsten en groepsbijeenkomsten zijn hier onderdeel van.

 

In haar afstudeerfase heeft Sophie een afstudeeronderzoek gedaan bij de AFPN in Groningen. Ze heeft een ontwerponderzoek uitgevoerd met als resultaat een onderbouwde groepstraining, over het delict scenario, inclusief handboek voor de behandelaars en werkboek voor de cliënten van de AFPN. “Tijdens mijn studie wilde ik mij graag zo breed mogelijk oriënteren. Ik heb er daarom voor gekozen om mijn afstudeerfase in te vullen bij een andere organisatie dan mijn stagebedrijf. Dit vond ik erg nuttig, om op die manier ook een andere doel groepte leren kennen, een andere manier van werken en mensen. Goed voor je netwerk, maar ook voor het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden. Mijn interesse ligt in de forensische wereld, het was dan ook erg mooi om mijn studie af te sluiten met een onderzoek binnen de forensische psychiatrie.”

 

Functie

Sophie is na haar studie bij Halt gaan werken als Halt-medewerker. Ze was verantwoordelijk voor repressie en preventie werkzaamheden. Medio november 2019 is Sophie gestart bij de gemeente Rijssen-Holten als jeugdconsultant. ‘’In deze functie ben ik verantwoordelijk voor onderzoek en het opstellen van beschikkingen op aanvragen. Ik analyseer de hulpvraag, zoek naar oplossingen in de eigen kracht, preventieve maatregelen en daar waar nodig maatwerkvoorzieningen. Daarnaast krijg ik te maken met crisissituaties en bewaak ik de veiligheid in gezinnen wanneer deze in het geding is voor de kinderen. Nauwe samenwerking met interne en externe is daarbij van belang. ‘’.

 

Wil je meer weten over Sophie haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via:  sophie_hesselink@hotmail.com

 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2020.

 

Alumnus: Suzet

Student: 2012 - 2015

Bedrijf: Medisch Centrum Leeuwarden

Functie: Adviseur Zorgadministratie 


Keuzesemester I

Suzet heeft de specialisatie Arbeids- en organisatiepsychologie met plezier gevolgd. Gedurende de specialisatie had ze het gevoel dat deze aanzienlijk zwaarder was dan de andere twee, maar het succesvol afronden hiervan gaf haar veel voldoening. De projecten boden haar diepgang in verandermanagement en het belang van netwerken.

 

Keuzesemester II

Tijdens haar keuzesemester heeft Ze de minor Consumentengedrag gevolgd. Dit was naar haar idee een mooie verdieping op organisatiepsychologie. Het zoomt in op de kracht van de consument, social media en kwalitatief en kwantitatief onderzoeken. Qua dagindeling en aanpak van het project was er veel sprake van vrije invulling waardoor er echt beroep werd gedaan op eigen vaardigheden, discipline en flexibiliteit.

 

Stage

In het kader van haar stage heeft Ze werk verricht bij middelbare school H.N. Werkman College. Dit was echter niet haar eerste keus maar meer een soort laatste redmiddel. “Ik was onderdeel van het zorgteam en hielp kinderen met probleemachtergrond met hun planningsvaardigheden en sociale vaardigheden. Het gaf een goed inzicht in hoe scholen werken en wat zij allemaal moeten met de verplichte lessen op maat. Het gaf ook inzicht in wat ik niet wilde gaan doen. Het heeft me vooral leren omgaan met verschillende, soms onwillige, mensen. Dat kan ik nu nog steeds heel goed gebruiken”, vertelt ze.

 

Afstudeeropdracht

Als afstudeeropdracht heeft ze een honours afstudeeronderzoek gedaan voor stichting AssenvoorAssen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het afstudeerproject heeft mij veel geleerd over samenwerken op zo’n manier dat mensen elkaar aanvullen. Daarnaast heb ik veel geleerd over kwalitatief en kwantitatief onderzoeken. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de manier waarop AssenvoorAssen ondernemers wil interesseren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijn afstudeerbuddy en ik zijn gevraagd om nogmaals deel uit te maken van onderzoek bij AssenvoorAssen. Het is hierdoor ook belangrijk geweest voor mijn persoonlijke netwerk”.

 

Functie

Sinds oktober 2015 werkt ze bij het Medisch Centrum Leeuwarden als adviseur op de Zorgadministratie. “Ik ben aangenomen om registratieregels te doorgronden en te vertalen naar technische punten voor ICT en naar logische werkprocessen voor medisch specialisten.” Daarnaast is het haar taak om medische specialisten mee te krijgen in de organisatieverandering. Een derde grote bezigheid is het maken en onderhouden van een netwerk met andere ziekenhuizen om de wet- en regelgeving omtrent medische registratie beter te doorgronden. “Om meer kennis over de zorg te krijgen doe ik momenteel een opleiding tot Zorgadministrateur bij het VUmc. Het werk doet een beroep op het analytisch vermogen, de adviesvaardigheden en omgaan met mensen. Daarnaast is de zorg een heel interessant politiek onderwerp.”

 

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2020. Suzet is een fictieve naam.

 

Alumnus: Tess

Startjaar studie: september 2012

Eindjaar studie: juli 2016


Keuzesemester I

Tess heeft gekozen voor de specialisatie Jeugd. Ze vond de diepgang in de vakken erg leuk: ‘’ van de ontwikkeling van het jonge kind tot de adolescentie en de jongvolwassenheid. Ook de afwisseling tussen praktische vakken zoals gespreksvoering en theorie vond ik een goede balans hebben.’’. Tess heeft de specialisatie over het algemeen als goed ervaren, er waren betrokken en bevlogen docenten en het was een mooie verdieping op de eerste opgedane stof uit de twee voorgaande jaren.

 

 

Keuzesemester II

Tess heeft ervoor gekozen om haar tweede semester in te vullen met een (extra) stage: ‘’ ik merkte dat ik na een aantal jaar voornamelijk theorie heel graag wilde leren in de praktijk, vandaar mijn keuze om een stage te volgen. Voor mijn gevoel miste ik nog praktijkervaring. ‘’.

Ze kijkt hier erg positief op terug: ‘’ ik vond het erg leuk om te ervaren welke dingen in de praktijk terug kwamen en dat ik dat nu concreet kon koppelen aan eerder geleerde theorieën en tips die je krijgt van de docenten. Vooral verschillende gespreksvoering komen terug in de praktijk. Ik heb mijn eerste stage volbracht binnen een werk-leer project voor jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende problematiek. Doel was het behalen van een startkwalificatie en/of richting werk begeleiden. Wat ik erg leuk en uitdagend vond, is dat je er in de praktijk achter komt hoe je bent als coach/ begeleider. Welke vragen stel je van nature en waar ga je op letten omdat je dat als advies en feedback mee krijgt van de stagebegeleider /docenten. Leuk om het geleerde toe te passen in de praktijk en vooral eigen te maken. ‘’.

 

Stage

Haar tweede stage kreeg invulling door bij een organisatie stage te gaan lopen die zich inzet voor mensen die door hun kwetsbaarheid of beperking belemmerd worden. Ze heeft zich in mogen zetten voor een project dat ernaar streeft om zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de uitkeringssituatie te krijgen.

Ze heeft verschillende dingen mogen oppakken, het bestond eigenlijk uit twee grote werkzaamheden: ‘’ de eerste was het in gesprek gaan met jongeren/ jongvolwassenen die nog geen startkwalificatie hadden om te kijken wat zij nodig hadden om werk/ opleiding weer op te pakken. Deze trajecten mocht ik begeleiden. Daarnaast heb ik tijdens mijn stage, in samenwerking met een medestudent, een praktijkgericht onderzoek mogen doen waarbij we hebben gekeken naar de transitie van onderwijs naar arbeid en hoe dit soepeler te laten verlopen voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. ‘’.

 

Het was een interessante en leerzame periode volgens Tess: ‘’ je leert zoveel in de praktijk. Vooral juist van de dingen die je misschien nog niet weet of die je voor een eerste keer moet mee maken (bijvoorbeeld dat een gesprek wat lijkt te escaleren, iemand die (verbaal) agressief wordt, collega’s die casussen inbrengen en waar je ontzettend veel van kunt leren). ‘’.

 

Afstudeeropdracht

Haar afstudeeropdracht voerde ze uit voor een maatschappelijke opvang: ‘’ ik heb daarbij onderzoek gedaan waar de begeleiding van de bewoners in de maatschappelijke opvang verbeterd kon worden, zowel vanuit de ogen van de bewoners als van de betrokken begeleiders. ‘’. Het was een interessante opdracht volgens Tess: ‘’ omdat je (in mijn geval) voor een onderwerp kiest die je aanspreekt, dat maakt het leuk om er meer over te willen weten.’’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

‘’ Wat mij betreft zijn de gespreksvoering vakken mij het meeste bij gebleven. Dus het leren voeren van gesprekken zoals weerstand, oplossingsgericht coachen, overtuigend presenteren. Ik vind het leuke aan die vakken dat ze heel dynamisch zijn. Je leert elke keer wel iets en je kunt ook leren van hoe je medestudenten de gesprekken doen. Daarnaast houd ik ervan om in de praktijk bezig te zijn en deze vakken sloten daar goed bij aan. ‘’.

 

Huidige functie

Tess werk momentaal als adviseur bij een detacheringsbureau in de zorg. De studie komt vooral terug in het voeren van de gesprekken: ‘’ echt leren luisteren naar iemand, mee denken wat een mooie volgende stap in iemands carrière is, diverse mogelijkheden benoemen maar de keuze laten bij de persoon in kwestie. ‘’.

Hiervoor werkte Tess als ambulant hulpverlener voor jongeren tussen de achttien en zevenentwintig jaar oud: ‘’ hier kwam veel van TP terug, wat in mijn ogen nog niet altijd bekend is binnen het werkveld. Maar juist als TP’er leer je diverse manieren van gespreksvoering, leer je het coachen (dus niet alles uit handen nemen van je cliënt) en leer je gedrag te observeren. ’’.

Alumnus: Teus Jansma

Student: 2013-2018

Bedrijf: RUG pre-master Psychologie
Functie: Master Work, Organizatoinal and Personnel Psychology


Route

Voor Teus is de studie pas echt begonnen toen hij de route Arbeid en Organisatie startte. Voorheen was hij wat aan het aanmodderen, maar doordat de vakken hem echt lagen werd hij meer gemotiveerd en gaf het hem een goed gevoel.

Na zijn specialisatie is hij de Minor Four Dimensional Leadership gaan volgen op de Hanze. Hier kreeg hij veel inzichten in zijn eigen leiderschapsstijl. Zo kreeg hij onder andere te horen dat hij meer zijn emotionele kant mocht gaan inzetten, in plaats van alles oprationeel niveau te bekijken. “Ik gaf weinig ruimte voor gevoelens van anderen en was te gericht op het einddoel”.

 

“Ik heb stage gelopen bij de Hanze als studiekeuzeadviseur. Het werd voor mij zo ingericht dat ik echt gesprekken mocht voeren met studenten. Daarnaast mocht ik mensen coachen, trainingen geven en voorlichtingen geven op middelbare scholen”. Het onderwerp sprak hem ergaan, omdat hij zelf een lange zoektocht heeft gehad naar de juiste studiekeuze.

Hij vertelde dat hij tijdens zijn voorlichtingen vaak benadrukt dat het oké is voor de leerlingen om eerst uit te zoeken wie ze zelf zijn en daarna pas een studiekeuze te maken. Hier waren een aantal leerlingen hem erg dankbaar voor.

 

Op de vraag wat hij voornamelijk heeft geleerd op zijn stage antwoordde hij: “Het was leuk om voor grote groepen te staan, maar ik heb vooral geleerd hoe het is om in een bedrijf te werken met klanten, collega’s en verantwoordelijkheden. De vaardigheden om voorlichting te geven bezit  je wel, maar het functioneren in een bedrijf, dat is echt nieuw”.

 

Teus is afgestudeerd bij het Kenniscentrum Noorderruimte. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de ervaren verbinding tussen junior medewerkers en het organisatiebureau Noorderruimte. Tijdens zijn afstuderen werkte hij nauw samen met studenten van andere studies. Van hen leerde hij anderen inzichten en kreeg hij verschillende handelswijzen te zien. Hierdoor kwam hij als het ware uit zijn eigen ‘TP-bubbel’.

Doorstuderen
“Ik ben heel nieuwsgierig en wil graag doorleren, ik wil meer weten en dieper op de stof ingaan”. Na zijn bachelor Toegepaste Psychologie ging Teus doorstuderen. “Ik ben nu de pre-master begonnen aan de RUG en ga daarna de master Work, Organizational and Personnel Psychology volgen. Straks ben ik overal voor geschoold. Ik ben dan zowel praktisch als academisch opgeleid, wat mij hopelijk aantrekkelijker maakt voor de arbeidsmarkt.

Tijdens de pre-master doet Teus fundamenteel onderzoek. Dit staat haaks op het praktijk onderzoek wat hij heeft gedaan op de opleiding Toegepaste Psychologie. “Ik wil uiteindelijk toch praktijkgericht onderzoek doen, om betekenisvol werk te kunnen leveren, waar ook daadwerkelijk wat mee gedaan kan worden”.

Tekst bijgewerkt 28-10-2019

Alumnus: Thecla

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: Hanzehogeschool
Functie: Docent/hoofdinstructeur praktijkonderwijs


Stage

Thecla heeft haar stage gelopen bij de Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn. Daar heeft ze jonge moeders geholpen met het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Ze hielp de vrouwen re-integreren, door ze te helpen met het opstellen van hun CV, door het geven van sollicitatietrainingen en ze te helpen om hun diploma’s te behalen. Ze had dan ook veel intrinsieke motivatie voor deze stage, omdat ze anderen daar wou helpen, waar ze zelf de hulp heeft gemist. ‘Het gaf mij veel voldoening om hen te helpen, omdat ik zelf niet altijd die steun heb ervaren’.
Wat ze meeneemt uit de stage is dat iedereen zijn of haar eigen pad volgt en je moet leren om daar op in te spelen. ‘Je moet kijken naar wat iemand echt wil en kan daar je hulp op te laten aansluiten, zo haal je het beste in een persoon naar boven. Iedereen heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden, dat moet je ze laten inzien en ze daarin ondersteunen’.

Daarnaast heeft ze ook geleerd om tevreden te zijn met haar eigen werk. Haar stagebegeleider gaf als feedback dat ze te perfectionistisch was, doordat ze zo kritisch was tegenover zichzelf. Het was voor haar een grote eyeopener en probeerde daarna de lat wat lager voor zichzelf te leggen.

 

Afstudeeropdracht

Voor haar scriptie ging ze weer terug naar haar specialisatie gezondheid. Ze heeft onderzocht wat het effect is van de wandeltocht Tocht om de Noord, op de psychiatrische patiënten van Lentis.

 

Werkgevers
Na het afronden van de studie is ze eerst bij Accare gaan werken als ambulant begeleider voor 1 dag in de week. Echter vond ze daar niet wat ze zocht. Daarna is ze gaan werken bij GOA Publiek, waar ze BBL leerlingen hielp om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Net als bij haar stage bestonden haar taken nu ook uit coachen, begeleiden, werving en selectie, trainingen maken en geven en had ze een adviserende rol. Ze bood de leerlingen een tweede kans. Na vier jaar daar te hebben gewerkt is ze naar Van Hulley gegaan. Echter mistte ze het om met jongeren te werken. Ze besloot om daar weg te gaan en te solliciteren bij de Hanzehogeschool Groningen.

Daar werkt ze nu als hoofdinstructeur praktijkonderwijs bij de opleiding Toegepaste Psychologie en werkt ze ook sinds kort bij management in de zorg.

Ze geeft Interview en Observeren en Trainingsontwerp in de opleiding Toegepaste Psychologie, en Trainen en Progressiegericht werken in de minor Toegepaste Psychologie. Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan uit lesgeven, lessen voorbereiden, nakijken, inlezen in de stof en overleg met collega’s. ‘Ik vind het mooi dat ik kan bijdragen aan de groei van jongeren. Door mijn eigen ervaring uit de praktijk te koppelen aan de theorie hoop ik de stof wat levendiger te maken en studenten op die manier te bereiken’.

Tijdens haar werkzaamheden is ze continu het gedrag van studenten aan het beïnvloeden, omdat ze vaardigheidsvakken geeft. Daarnaast is ze ook bezig dat gedrag te beoordelen, bij de toetsingsmomenten. Op dit moment doet ze geen praktijkgericht onderzoek, maar ze ziet het zichzelf wel doen in de toekomst.

 

Dit interview is geanonimiseerd op 10 mei. Thecla is een fictieve naam.

 

Alumnus: Thijmen

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: CNV Vakmensen / Hanzehogeschool
Functie: Vakbondsconsulent


Thijmen heeft de specialisatie Gezondheidspsychologie gedaan. “De motiverende gespreksvoeringen hartcoherentie training sprongen er voor mij uit. Ik heb dit als een leerzame en interessante specialisatie ervaren.”

 

Keuzesemester II

Vervolgens heeft Hij zijn keuzesemester ingevuld met de minor Presentatiepsychologie op het Saxion. Deze minor is nuttig wanneer je iets in de sport of met revalidatie wil gaan doen. De minor sloot heel goed aan bij de opleiding. Het nadeel was dat er ook veel overlap in zat. “Daardoor waren sommige lessen meer herhaling dan dat ik wat nieuws leerde”, vertelt hij.

 

Stage

Zijn stage heeft Hij gedaan op de afdeling Gezondheidspsychologie van het UMCG. “Daar was ik vooral bezig met ondersteuning bij onderzoeken. Het afnemen van interviews, verwerken van data, vragenlijsten afnemen en zelf een onderzoekje doen. Ik heb het ervaren als een leerzame stage waarbij ik vooral op onderzoekgebied heel veel geleerd heb.”

 

Afstudeeropdracht

“Na mijn stage kon ik op dezelfde afdeling afstuderen. Ik heb samen met een studiegenoot het  onderzoek gedaan naar de invloed van roken op relaties en de invloed van relaties op roken. Daarbij hebben we voornamelijk gekeken naar het verschil tussen koppels waarvan 1 rookte en waarvan beide rookten. Het onderzoek was vooral gericht op de invloed van het roken op relatietevredenheid. Daarnaast was het een pilot studie voor de afdeling gezondheidspsychologie. Zij hebben na onze studie nog verder onderzoek gedaan.”

 

Functie

Momenteel is hij parttime werkzaam als docent op de Hanzehogeschool en werkt hij als Vakbondsconsulent bij CNV Vakmensen. Bij de Hanze geeft hij vaardigheidsvakken als ‘psychologische gespreksvoering’ en ‘interviewen & observeren’. Daarnaast is hij ook tijdelijk SLB’er.

 

“Bij CNV Vakmensen ben ik coördinator van een project waarbij we mbo studenten kennis laten maken met de vakbond. Dat doen we door workshops te geven die betrekking hebben op werk en inkomen. Dat loopt uiteen van een workshop over pesten op de werkvloer tot hoe presenteer je jezelf wanneer je ergens gaat solliciteren.  Ik ben ook veel in contact met docenten op mbo scholen. Contacten 'warm' houden en zorgen dat de aanvragen binnen blijven komen. Verder ben ik bezig met het up to date houden van de workshops, het inplannen van de aangevraagde lessen en het indelen van onze gastdocenten. De gastdocenten zijn hbo studenten, zij geven de lessen. Af en toe sta ik zelf ook nog voor de klassen om een workshop te verzorgen, dit doe ik met veel plezier.

 

De afwisseling van mijn werkzaamheden maakt het leuk. Ik sta veel voor groepen en de groepen zijn allemaal anders. Het is elke keer weer een uitdaging om aan te sluiten bij de klas. De ene keer is het een niveau 1 groep op het mbo en de andere keer een hbo groep. Dit maakt mijn werk interessant. De leerlingen zien groeien of ze iets aanleren is waar ik mijn motivatie uit haal.”

 

Dit artikel is afkomstig uit 2016 en op 4 juni 2020 geanonimiseerd. Thijmen is een fictieve naam.

Alumnus: Timo Hofstede

Startjaar: 2014

Eindjaar: 2018


Keuzesemester I

Timo heeft de route arbeid- en organisatiepsychologie gevolgd. Wat hem hierin aansprak was dat het op mensen gericht was in een zakelijke omgeving. ‘’ We leerden over groepsdynamieken in organisaties en hoe we het gedrag van mensen hierin effectief kunnen beïnvloeden. Ik vond het interessant om te leren welke factoren maken dat mensen doen wat ze doen en door welke brillen we naar deze context kunnen kijken. ‘’.

 

De route was zwaar en interessant volgens Timo: ‘’ met name omdat ik naast de specialisatie eerste jaars coachte en training gaf was dit een druk semester voor mij van gemiddeld zestig uur per week. Tegelijkertijd vond ik het gaaf om meer de diepte in te gaan en te leren over onderwerpen die ik helemaal zelf heb gekozen. ‘’.

 

Keuzesemester II

Timo heeft de honoursminor Da Vinci gevolgd: ‘’ Deze minor was gericht op ondernemerschap en zelfontplooiing. Er was geen vast programma of lessen. We mochten zelf de invulling van de minor bepalen en dat was een erg interessante en leerzame ervaring. Voor mij was het een sprong in het diepe. Ik wilde niet de gebaande paden bewandelen, maar iets nieuws doen, iets anders. ‘’.

Hier heeft Timo geleerd om in kansen en mogelijkheden te denken: ‘’ waar ik voor de minor meer vast zat in oude denkpatronen, heb ik die hier geleerd los te laten en nieuwe denkpatronen aan te nemen. Daarbij heb ik mijn creativiteit ontwikkeld, iets waarvan ik dacht het helemaal niet te hebben. Tijdens de minor heb ik een project opgezet om sociale interactie tussen vreemden te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Dit deed ik samen met een klein team waarin ik erachter ben gekomen dat ik aanleg heb voor het inspireren en meenemen van mensen. Volgens mij kwam dit omdat dit een project was waar ik zelf volle energie van kreeg. Bij Toegepaste Psychologie was dit nog niet het geval. De minor heeft me aangezet om deze nieuw ontdekte talenten verder te ontwikkelen. ‘’.

 

Stage

Timo heeft zijn stageperiode ingevuld door bij CareerUp, ondereel van Profileermij stage te lopen. Zijn taken waren gericht op het geven van voorlichting, training, carrière-adviesgesprekken en verkopen van de tool aan studenten.

Zijn verwachtingen waren anders aan het begin: ‘’ ik had gedacht dat het meer zou gaan om het voeren van adviesgesprekken en geven van training. De werkelijkheid van ca. 80% onder de aandacht brengen van de tool en 20% trainen en gesprekken voeren, wat ik echt leuk vind om te doen. Achteraf was het een mooie ervaring, omdat ik voor het eerst in een semi commerciële heb gewerkt. Ik heb ontdekt dat ik burn-out gevoelig ben en dat het werken met (te ambitieuze) targets mij stress oplevert.

 

Afstudeeropdracht

Timo heeft voor een managementconsultant onderzoek geedaan naar een nieuwe manier van organisatieverandering: ‘’ hierin zijn drie lagen: (1) verbetering van wat al is, (2) transformatie (de overgang naar bijv. een nieuw ICT systeem) en (3) transitie (verandering van de kern van de organisatie of een diepgeworteld, grens overstijgend en complex probleem). Over dit laatste ging mijn afstudeeropdracht. Heel ingewikkeld dus! Hiervoor heb ik een nieuwe methode aangepast en geschikt gemaakt voor dit soort complexe veranderopdrachten. ‘’.

Het was een intense periode voor Timo: ‘’ ik heb veel gezwommen in onwetendheid. Het was ook gaaf want ik heb deze opdracht zelf bedacht en ontwikkeld met de persoon voor wie ik het deed. Plus, het was in mijn vakgebied, iets wat ik erg interessant vind. Wat ik minder leuk vond was dat het veelal abstract en theoretisch was. Dat komt natuurlijk ook omdat het onderzoek was en ik ben totaal geen onderzoeker. ‘’.

 

Vak dat het meeste is bijgebleven

‘’ Ik denk de vrije ruimte opdracht. Hier heb ik een training ontwikkeld voor de propedeusecoaches om ze meer vanuit hun talenten te laten coachen. Erg leuk en werd zeer goed ontvangen! Op deze prestatie tijdens mijn studie ben ik het meest trots, omdat ik hierin echt wat heb betekent voor mensen. ‘’.


Huidige functie

Timo werkt op dit moment als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool en in de horeca. Zijn taken zijn zeer divers: ‘’ in mijn werk als docent geef ik les in vakken als Coaching, adviseren in organisaties en cross-culturele psychologie/wereldburgerschap. Hierin komt het stukje training geven terug, evenals het begeleiding (soms één op één) van studenten. Dit heb ik ten tijde van mijn studie ook al veel gedaan. Daarom gaat het lesgeven me denk ik ook goed af. Daarbij heb ik door de studie TP natuurlijk veel inhoudelijke kennis opgedaan die in dit werk goed van pas komen. Van nature ben ik een coach en daarom gebruik ik dit werk ook om wat te betekenen voor studenten, wat soms verder gaat dan puur professionele ontwikkeling. Ik kijk naar wat een student nodig heeft om verder te komen en geef dat waar mogelijk. Dit heb ik dan weer in mijn post-hbo opleiding tot CounselorCoach aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie geleerd. ‘’

De studie komt minder goed ter in zijn werk in de horeca. Wel krijgt hij binnenkort een managersfunctie in een andere tak van het bedrijf (evenementen): ‘’ hierin kan ik natuurlijk meer van het geleerde bij TP kwijt en verder ontwikkelen. ‘’.

Alumnus: Ulrike

Student: 2010 - 2014
Bedrijf: Team050 / Hof van Saksen
Functie: Persoonlijk begeleider / medewerker EdutainmentUlrike heeft despecialisatie Jeugd gevolgd. Deze vond ze erg leerzaam en heeft ze met plezier afgerond.

 

Keuzesemester II en stage

In plaatst van het volgen van een minor heeft ze twee stages gedaan. “De eerste stage was bij een coaching en trainingsbureau NLP Netwerk. Ik had hier verschillende taken waaronder het volgen van de practitioner, het opzetten, voorbereiden en geven van trainingen en het coachen van cliënten. Mijn tweede stage heb ik gelopen in het primair onderwijs. Ik begeleidde leerlingen met sociaal emotionele en gedragsproblemen in kleine groepjes, daarnaast gaf ik SoVa les, begeleidde en ondersteunde ik groepsleerkrachten en deed ik overige werkzaamheden.”

Afstudeeropdracht

In haar afstudeerfase heeft ze voor een opdrachtgever onderzoek gedaan naar de effecten van vroeggeboorte op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar hoe je de ontwikkeling van deze doelgroep positief kan stimuleren. Naar aanleiding hiervan heeft ze adviezen geschreven die geplaatst zijn op de website van de opdrachtgever.

Functie
“Ik doe op dit moment drie dingen, namelijk een schakelprogramma orthopedagogiek, ik werk als persoonlijk begeleider bij Team050 en ik werk als medewerker entertainment bij Hof van Saksen.
In mijn werk als persoonlijk begeleider bij Team050, begeleid ik vier leerlingen met een stoornis zoals pdd-nos, adhd of dyslexie. Ik richt mij voornamelijk op zelfstandigheid, schoolse taken en huiswerk. Ik werk maar enkele uren op een dag, waardoor dit goed te combineren is met de studie. Dit is ontzettend leuk omdat ik de leerlingen echt kan helpen en ik veel in aanraking kom met ze. Zo ga ik naar Molendrift om met de orthopedagoog die het gezin behandeld te spreken of ga ik naar het Zorgcentrum van een school en spreek ik daar met orthopedagogen, dyslexie behandelaren of gedragsspecialisten.

Ik werk ook als medewerker entertainment bij het resort Hof van Saksen. Ik begeleid hier het entertainment programma voor de kinderen. Ik bereid de activiteiten voor, begeleid de uitvoering hiervan en doe nevenwerkzaamheden die hierbij komen. Ik vind het heel leuk om de hele dag met de kinderen bezig te zijn. Voor deze baan is TP geen vereiste vooropleiding, ook studenten met een ander richting kunnen hier werken.”


Dit artikel is afkomstig uit 2016 en geanonimiseerd op 4 juni 2020. Ulrike is een fictieve naam.

 

Alumnus: Xander Waalewijn

Student: 2013 - 2018

Bedrijf: RUG
Functie: Master student


Het begin

De opleiding Toegepaste Psychologie vind ik persoonlijk en toegankelijk. Docenten waren makkelijk te benaderen en er was gelegenheid om met andere studenten samen te werken. Ik had echt het idee dat ik de docenten kende. Je word herinnerd aan het feit dat er een persoon voor de klas staat, niet een persoon die in het onderzoek imago is gestapt en alleen vanuit daar praat, wat gebeurt op de universiteit. Het was vooral een verrijking van mijn algemene kennis.

 

Het vak gedragsbeïnvloeding is mij bijgebleven en zag ik als super boeiend. In wezen zat er niet zoveel inhoud in. Ik kan me ook nog wel die trainingsontwerp opdrachten herinneren, dat jezelf moest gaan coachen. Daar werd het voor het eerst een beetje echt. Ik heb toen een mindfulness/coachtraject van zo’n drie sessies opgezet met het model van Seligman.

Ik koos in het derde jaar voor Arbeid en Gezondheid, maar dat vond ik te formeel/professioneel. Je werd daar echt klaargestoomd voor het bedrijfsleven. Daar kwam ik in de eerste paar weken achter. Daarnaast had ik op dat moment een complexe thuissituatie, dus ben ik gestopt met A&O. Ik ben er een half jaar tussenuit geweest, waarna ik mijn minor Eventmanagement ben gaan volgen. Daarna heb ik de specialisatie gezondheid gedaan.

 

De minor

In de minor Eventmanagement kwam ik erachter hoe goed de zaken geregeld zijn bij Toegepaste Psychologie, qua docenten die affiniteit hadden met het vak. Bij eventmanagement was dat anders. Veel docenten zaten bijvoorbeeld veel in het werkveld en deden dit er zo’n vier uur per week naast. Die zaten veel minder in de student/docent dynamiek. In de minor organiseer je tweeevenementen. Eén opdracht voer je uit voor een bestaande organisatie. Voor mij was dat bij de TT-run in Assen en wij deden daar de bedrijven loop. Je moest daar zorgen voor promotie, een dagindeling, een plattegrond en het eten. Daarnaast moest je een eigen event organiseren. Je ontwierp een opdracht die dan door een soort jury ging. Die jury ging dan bepalen of de opdracht goed genoeg was. Toen hebben we uiteindelijk een horroravond in de Papiermolen (Groningen) georganiseerd. Dat was supertof. Daar hebben we echt iets moois van gemaakt. Ik zie nu nog steeds evenementen van de minor langskomen die dan halverwege worden gecanceld. Wij hebben er echt wat vangemaakt en ik heb daar ook een mooie ervaring aan over gehouden.

    

De specialisatie Gezondheid

Ik heb daar motiverendegespreksvoering gehad. Dat vond ik een heel indrukwekkend vak, omdat dat veel ging over empathie en compassie. Niet de strikte psycholoog patiënt benadering. Daar heb ik veel van die trainingen opgevangen. Ik ben mij toen al vrij veel gaan verdiepen in mindfulness, dat paste goed in die specialisatie. 

  

De stage in het UMCG

Ik wist toen al dat ik naar de universiteit wilde, dus wilde ik iets kiezen wat mij daar al op zou voorbereiden. Toen heb ik gereageerd op een vacature van intranet die iets te maken had met de academische wereld en iets te maken had met wat mij interesseerde. Dat was toen mindfulness. Het was een onderzoeksstage binnen het UMCG, wat inhield dat je vooral de uitvoerende onderzoeksassistent bent. Ik liep mee met meerdere projecten van PhD studenten. Ik heb bijvoorbeeld in een dorpvragenlijsten afgenomen. Ik heb vragenlijsten moeten invoeren. Ik heb zelfs van die dingen als flyers maken gedaan. Tegelijkertijd kreeg ik wel de mogelijkheid om mee te lopen met een mindfulness trainer. Ik heb veel met haar kunnen praten over hoe ze dat doet en hoe ze daar beland was. Daarnaast kon ik mijn eigen data verwerken over een pilot van datzelfde onderzoek. Achteraf gezien had ik daar totaal niet de passende statistischekennis voor. Ze vonden dat prima, ik kon een beetje ‘klooien’. Ik heb gewaardeerd dat dit kon. Ik heb daar wel mijn interesse voor mindfulnesstrainerschap ontdekt. Ik weet niet of ik een mindfulness training binnen het ziekenhuis zou willen doen, maar ik heb daar wel veel kunnen leren over het grijze gebied tussen een strikt wetenschappelijke mindfulness trainer en een strikt boeddhistische monnik. Daarnaast heeft het ook mijn geloof in die methode van therapie doen versterken.

 

De afstudeerfase

Dat was heel boeiend. Ik heb met mensen gepraat over drugs. Ik heb drie uur lang gesprekken zoals dit gevoerd. De opdrachtgever verlangde die diepte-interviews. In totaal vijfendertig. Dus zo’n zeventien interviews per persoon. Het was eigenlijk de bedoeling om een categorisch systeem te maken voor verschillende profielen van XTC-gebruikers, zoals een incidenteel festival gebruiker of een poly druggebruiker. Daar zijn allerlei technieken voor, maar dat was veel te ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we het chronologisch gebruik van XTC in kaartgebracht. Dat was heel boeiend.

 

Doorstuderen

Ik ben verder gaan studeren. Ik heb niet per se het idee dat de universiteit beter onderwijs levert. Men denkt dat als je aan de universiteit hebt gestudeerd, je hoger in beroepsstatus bent dan hbo. Ik weet niet of dat echt waar is. Ik leer steeds meer studenten kennen op de premaster die nooit naar binnen hoeven te kijken tijdens hun studie. Die zijn alleen maar bezig met wat er aan andere mensen mankeert. “Hoe kun je de externe wereld onderzoeken, zonder ook maar op enig moment stil te staan bij hoe jouw eigen relatie met het leven is”? Dat is er niet bij die studenten. Het is puur rationeel, zieke mensen onderzoeken.

Wanneer er honger voor kennis is, zou ik iemand aanraden om door te studeren. Als iemand mij vraagt wat voor ervaring ik heb opgedaan binnen het werkveld, dan is dat echt minimaal. Je moet je beseffen dat je heel veel geld betaald om boeken te kunnen lezen, that’s it. Het is niet dat je bepaalde vaardigheden leert die je nog niet had.

  

Tekst bijgewerkt op 7-11-2019

Alumnus: Youp

Student: 2007 - 2013
Bedrijf: BelastingTelefoon
Functie: Informant helpdesk


Route
"Ik heb de route Gezondheid gedaan. Deze was voor mij het beste qua aansluiting, voornamelijk omdat Arbeids- en Organisatiepsychologie of Jeugd mij niet trok. Ik heb de minor Game-On gedaan. Hierbij heb ik in multicultureel/multinationaal groepsverband een game ontwikkeld voor kinderen.’’

 

"Ik heb bij de Politie stage gelopen, waarbij ik een reader en lesstof moest ontwikkelen voor hun “slecht nieuws” gesprekken. Ik vond dit leuk om te doen, vooral ook om te merken hoe het is om als outsider te werken in een organisatie die sociaal relatief gesloten is. 

 

Ik heb als afstudeeropdracht een nieuwe methode ontwikkeld voor de Gasunie in Groningen. Ik heb gezocht naar een alternatief voor competentiemanagement. Dit was een opdracht die aangeboden werd vanuit de Hanzehogeschool, maar bleek uiteindelijk te groot om in een half jaar volledig uit te kunnen voeren. Het heeft geresulteerd in een vervolgopdracht voor een andere afstudeerder.".

Functie
"Momenteel werk ik voor een callcenter. Ik beantwoord hier allerhande vragen over over wet- en regelgeving, aanvragen of wijzigingen en betalingen. Het is geen werk dat ik heb gekozen omdat ik het leuk vind, ik heb helaas nog geen werk kunnen vinden dat goed aansluit bij mijn opleiding. Het is gewoon callcenter werk en brengt brood op de plank. Tijdens je gesprekken kan je natuurlijk je voordeel doen met de kennis over Gespreksvoering etc."

 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 22 maart 2020. Youp is een fictieve naam.