Vragenlijst: Waar ben ik goed in?

Nu beoordeel je nogmaals negen stellingen, maar deze keer zijn ze gericht op de vaardigheid die jij als student Toegepast Psychologie hebt. Bij elke stelling geef jij aan of je het ermee eens of oneens bent. Denk niet te lang na over je antwoorden, het eerste antwoord dat in je opkomt is vaak het juiste. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Als Toegepast Psycholoog beoordeel je gedrag van mensen. Hierbij kun je denken aan het ontwerpen en uitvoeren van een testbatterij om mensen te selecteren voor een bepaalde functie of om het schooladvies van kinderen te bepalen.
 
Als Toegepast Psycholoog probeer je het gedrag van mensen te beïnvloeden.Je kunt hierbij denken aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een coachingstraject gericht op een gezonde leefstijl.
 
Als Toegepast Psycholoog kun een onderzoek opzetten en uitvoeren dat gericht is op het verkrijgen van resultaten die in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Hierbij kun je denken aan het opzetten en uitvoeren van een onderzoek om kinderen bewust te maken van de hoeveelheid energie hun gezin wekelijks verbruikt.